logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ OPPELT

Takto si vyzdobila podobenku svého okresního inspektora škola v Horní Stropnici
na stránkách své kroniky ve školním roce 1932/33

Takto si vyzdobila podobenku svého okresního inspektora škola v Horní Stropnici
na stránkách své kroniky ve školním roce 1932/33

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam českobudějovické Knihy oddaných o jeho svatbě v dubnu válečného roku 1915 s Josefou Hiebelovou, dcerou okresního hejtmana Franze Hiebela (je tu napravo dole i podepsán), jehož žena Emma, roz. Martinová, byla původem z Českého Dubu - ženichův otec byl soukromníkem v Omlenici, matka Rosina, roz. Dieneltová, pocházela z Třebušic na Mostecku, svatebními svědky byli podle podpisů obou okresní školní inspektor Spatschek a přední českobudějovický stavitel Jakob Stabernak

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Mladý učitel na tablu německého učitelského ústavu v Budějovicích 1921 (druhý zprava ve druhé řadě shora)

Mladý učitel na tablu německého učitelského ústavu v Budějovicích 1921 (druhý zprava ve druhé řadě shora)

Repro Glaube und Heimat, 1971, č. 5, s. 190

Repro Kronika německé obecné školy Boletice, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podpis jeho ženy Josefiny z července 1929 na stránkách kroniky školy v Deskách

Podpis jeho ženy Josefiny z července 1929 na stránkách kroniky školy v Deskách

Repro Kronika německé obecné školy Desky, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Se svou ženou Josefinou

Se svou ženou Josefinou

Repro Hoam!, 1983, č. 9, s. 465

Zpráva o úmrtí jeho ženy na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o úmrtí jeho ženy na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1970, č. 6, s. 192

U příležitosti udělení zlatého čestného odznaku Sudetoněmeckého krajanského sdružení
    se o něm takto rozepsal na stránkách krajanského měsíčníku Rupert Essl

U příležitosti udělení zlatého čestného odznaku Sudetoněmeckého krajanského sdružení
se o něm takto rozepsal na stránkách krajanského měsíčníku Rupert Essl

Repro Hoam!, 1970, č. 6, s. 157-158

Obálka (2008) sborníku Jihočeského muzea s příspěvkem Leoše Nikrmajera o Oppeltovi

Obálka (2008) sborníku Jihočeského muzea s příspěvkem Leoše Nikrmajera o Oppeltovi

Budova budějovického německého gymnázia v  České ulici
(viz i Placidus Hammer, Matthias Koch a Jakob Stabernak)

Budova budějovického německého gymnázia v České ulici
(viz i Placidus Hammer, Matthias Koch a Jakob Stabernak)

Foto Ivo Kareš

Budova budějovického okresního hejtmanství v někdejší Střelnické ulici (dnes ulice 28. října), kde byl otec Oppeltovy ženy posledním okresním hejtmanem za starého mocnářství

Budova budějovického okresního hejtmanství v někdejší Střelnické ulici (dnes ulice 28. října), kde byl otec Oppeltovy ženy posledním okresním hejtmanem za starého mocnářství

Repro archív Kohoutího kříže

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist