logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN RYTÍŘ VON OPPOLZER

Dítě, pokřtěné jmény Johannes Franz Dominicus, se narodilo v Nových Hradech Thomasi Oppolzerovi a jeho ženě Barbaře, roz. Kunzlové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro Mein Böhmerwald, 1942, č. 7/8, s. 5

Repro www stránky aeiou, das Kulturinformationsystem

Repro V. Hokr, Příběhy novohradských domů (2007), s. 96

Obraz rodiny Pleischlovy a Oppolzerovy, jak jej v Praze roku 1840 namaloval Johann Gruß, skupinový portrét těžce poškozený spojeneckým bombardováním Prahy v roce 1944 a nacházející se nyní v soukromém majetku ve Vídni - zleva na něm vidíme manžele Marii a Johanna rytíře von Oppolzer, dále Oppolzerova tchána Adolpha Martina Pleischla se ženou Johannou a dětmi, z nichž domalována vpředu Oppolzerových dcerka Marie s panenkou, vzadu uprostřed stojí malíř obrazu

Obraz rodiny Pleischlovy a Oppolzerovy, jak jej v Praze roku 1840 namaloval Johann Gruß, skupinový portrét těžce poškozený spojeneckým bombardováním Prahy v roce 1944 a nacházející se nyní v soukromém majetku ve Vídni - zleva na něm vidíme manžele Marii a Johanna rytíře von Oppolzer, dále Oppolzerova tchána Adolpha Martina Pleischla se ženou Johannou a dětmi, z nichž domalována vpředu Oppolzerových dcerka Marie s panenkou, vzadu uprostřed stojí malíř obrazu

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 86

Profesorské kolegium vídeňské univerzity v roce 1853 na litografii Augusta Prinzhoffera (1816-1885)
- Oppolzer je tu zpodoben stojící čtvrtý zprava

Profesorské kolegium vídeňské univerzity v roce 1853 na litografii Augusta Prinzhoffera (1816-1885)
- Oppolzer je tu zpodoben stojící čtvrtý zprava

Repro Wikipedia

Litografie Eduarda Kaisera z roku 1850 zachycuje téměř celou jeho postavu a je provázena i vlastnoručním podpisem zpodobeného

Litografie Eduarda Kaisera z roku 1850 zachycuje téměř celou jeho postavu a je provázena i vlastnoručním podpisem zpodobeného

Repro Wikipedia

Jeho syn Theodor rytíř von Oppolzer (1841-1886), pražský rodák a významný rakouský astronom a matematik

Jeho syn Theodor rytíř von Oppolzer (1841-1886), pražský rodák a významný rakouský astronom a matematik

Repro www stránky Universität Wien

Repro www stránky Politzer Society

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti Alservorstadt

Repro Matricula Online

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 17. 4. 1871, s. 3-5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Hrobka rodiny Oppolzerovy ve "starých arkádách" vídeňského ústředního hřbitova s reliéfní bystou věhlasného lékaře vlevoHrobka rodiny Oppolzerovy ve "starých arkádách" vídeňského ústředního hřbitova s reliéfní bystou věhlasného lékaře vlevo

Hrobka rodiny Oppolzerovy ve "starých arkádách" vídeňského ústředního hřbitova s reliéfní bystou věhlasného lékaře vlevo

Repro www stránky Ärztewoche a archív Gabriely Kalinové

Titulní list (1835) jeho disertace o pražské tyfové epidemii z roku 1834, psané latinsky s německým mottem Johanna Valentina von Hildenbranda (1763-1849), znějícím česky takto: "Ryzí pozorování a věrně podle něj
zaznamenané popisy nemocí mají u pravdymilovných lékařů vždy a všude větší cenu nežli ty nejskvělejší hypotézy."

Titulní list (1835) jeho disertace o pražské tyfové epidemii z roku 1834, psané latinsky s německým mottem Johanna Valentina von Hildenbranda (1763-1849), znějícím česky takto: "Ryzí pozorování a věrně podle něj zaznamenané popisy nemocí mají u pravdymilovných lékařů vždy a všude větší cenu nežli ty nejskvělejší hypotézy."

Dopis Aloise Sassmanna, jehož pořad o Oppolzerově rodu byl 16. května roku 2011 jedním z dílů rodopiscova autorského seriálu Kořeny na vlnách českobudějovického rozhlasu, je osobní výpovědí, kterou otiskujeme se svolením odesilatelovým

Dopis Aloise Sassmanna, jehož pořad o Oppolzerově rodu byl 16. května roku 2011 jedním z dílů rodopiscova autorského seriálu Kořeny na vlnách českobudějovického rozhlasu, je osobní výpovědí, kterou otiskujeme se svolením odesilatelovým

Repro archív Kohoutího kříže

Pamětní deska na nádvoří "starého hradu" označuje jeho novohradský "rodný dům"

Pamětní deska na nádvoří "starého hradu" označuje jeho novohradský "rodný dům"

Pamětní deska na nádvoří "starého hradu" označuje jeho novohradský "rodný dům"

Foto Ivo Kareš a repro WikiTree

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist