logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTO VON HABSBURG

Obálku (2013, nakladatelství Ikar, Praha) českého překladu knihy politického redaktora rakouského listu "Kronen Zeitung" Dietera Kindermanna zdobí snímek Ottovy rodiny: zadní řada zleva stojící Regina, Georg, Otto, Monika, Andrea, "dolní" řada zleva Gabriela, Michaela, Karl, Walburga

Obálku (2013, nakladatelství Ikar, Praha) českého překladu knihy politického redaktora rakouského listu "Kronen Zeitung" Dietera Kindermanna zdobí snímek Ottovy rodiny: zadní řada zleva stojící Regina, Georg, Otto, Monika, Andrea, "dolní" řada zleva Gabriela, Michaela, Karl, Walburga

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Reichenau an der Rax

Repro Matricula Online

Rodná"Villa Wartholz" kolem roku 1900

Rodná"Villa Wartholz" kolem roku 1900

Repro Wikipedia (Library of Congress, Prints and Photographs, ID ppmsc.09193

Jeho dědeček František Josef I. a otec Karel na jedné fotografii při kraji lesa

Jeho dědeček František Josef I. a otec Karel na jedné fotografii při kraji lesa

Repro Deník, 16. 5. 2014, Čtení na víkend, s. II, foto ČTK

Jeho otec, císař Karel "Poslední", zde s autorem panovníkovy bysty v uherském Debrecíně, táborským sochařem Janem Vítězslavem Duškem, poručíkem rakousko-uherské císařské armády, na snímku z roku 1917

Jeho otec, císař Karel "Poslední", zde s autorem panovníkovy bysty v uherském Debrecíně, táborským sochařem Janem Vítězslavem Duškem, poručíkem rakousko-uherské císařské armády, na snímku z roku 1917

Repro V. Šedivý, Táborský sochař Jan Vítězslav Dušek (2016), s. 18

Pohlednice z roku 1915 s citací císařské hymny:
Osud trůnu Habsburského / Rakouska je osudem

Pohlednice z roku 1915 s citací císařské hymny:
Osud trůnu Habsburského / Rakouska je osudem

Repro www stránky
Heimatseite von Thomas Wilhelm Schwarzer

Po korunovaci svého otce Karla králem uherským v prosinci 1916

Po korunovaci svého otce Karla králem uherským v prosinci 1916

Repro www stránky
Heimatseite von Thomas Wilhelm Schwarzer

S otcem...

S otcem...

Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 13, foto archiv zámku Brandýs nad Labem

... a s oběma rodiči v dětství

... a s oběma rodiči v dětství

Repro Sudetenpost, 2011, č. 8, s. 5

Ovdovělá císařovna Zita se svými dětmi

Ovdovělá císařovna Zita se svými dětmi

Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 9, foto Association pour la béatification de l'Impératrice Zita

V padesátých letech při setkání se středoškolskými studenty (ten vysoký pátý zprava,
jemuž není vidět brada, je Karel Schwarzenberg)

V padesátých letech při setkání se středoškolskými studenty (ten vysoký pátý zprava,
jemuž není vidět brada, je Karel Schwarzenberg)

Repro B. Tóthová, Karel Schwarzenberg : životopis (2007), obr. příl.

S vyhnanci z Hodňova a jejich korouhví na pouti v Altöttingen roku 1986 (viz i Wenzel Wenhart)

S vyhnanci z Hodňova a jejich korouhví na pouti v Altöttingen roku 1986 (viz i Wenzel Wenhart)

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 11, s. 63

Jeho dcera Gabriela, narozená v roce 1956, je sochařkou - zde je její dřevěná plastika s názvem "Perpetua", vytvořená 1995 na sochařském symposiu ve Schwarzenbergu na rakouské straně Šumavy

Jeho dcera Gabriela, narozená v roce 1956, je sochařkou - zde je její dřevěná plastika s názvem "Perpetua", vytvořená 1995 na sochařském symposiu ve Schwarzenbergu na rakouské straně Šumavy

Foto Ivo Kareš

Svědectví o návštěvě v Českých Budějovicích dne 18. března 1990 (za manželkou Reginou vyčuhuje hlava Bernda Posselta)

Svědectví o návštěvě v Českých Budějovicích dne 18. března 1990 (za manželkou Reginou vyčuhuje hlava Bernda Posselta)

Repro Jihočeská pravda, 19. 3. 1990, s. 1

S dcerou Walburgou hraběnkou Douglasovou a zetěm hrabětem Douglasem
na Sudetoněmeckém sněmu v roce 1993 v Norimberku

S dcerou Walburgou hraběnkou Douglasovou a zetěm hrabětem Douglasem
na Sudetoněmeckém sněmu v roce 1993 v Norimberku

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 24, s. 3

Svatba jeho dcery se švédským hrabětem Archibaldem Douglasem se slavila v Budapešti v témže kostele sv. Matyáše,
 kde byli korunováni uherskými panovníky její dědeček Karl a babička Zita

Svatba jeho dcery se švédským hrabětem Archibaldem Douglasem se slavila v Budapešti v témže kostele sv. Matyáše,
kde byli korunováni uherskými panovníky její dědeček Karl a babička Zita

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 51/52, s. 9

Obálka (1993, nakladatelství Panevropa Praha) českého vydání jeho "úvah o Evropě", kde na s. 46 nalézáme i větu: "Od konce druhé světové války sahala ruská univerzální monarchie až k Šumavě."

Obálka (1993, nakladatelství Panevropa Praha) českého vydání jeho "úvah o Evropě", kde na s. 46 nalézáme i větu: "Od konce druhé světové války sahala ruská univerzální monarchie až k Šumavě."

Rozhovor, který poskytl Lidovým novinám na Sudetoněmeckém sněmu v roce 1995

Rozhovor, který poskytl Lidovým novinám na Sudetoněmeckém sněmu v roce 1995

Repro Nedělní Lidové noviny, 10. 6. 1995, s. II

S papežem Janem Pavlem II.

S papežem Janem Pavlem II.

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2022, č. 13, s. 5

Při 39. Sudetoněmeckém sněmu v Mnichově a u stánku rakouského krajanského listu Sudetenpost

Při 39. Sudetoněmeckém sněmu v Mnichově a u stánku rakouského krajanského listu Sudetenpost

Při 39. Sudetoněmeckém sněmu v Mnichově a u stánku rakouského krajanského listu Sudetenpost

Repro Sudetenpost, 2011, č. 8, s. 5, foto Laputka

S Berndem Posseltem jsou tu podle popisky snímku v Sudetendeutsche Zeitung zachyceni jako následovníci Richarda Coudenhove-Kalergi

S Berndem Posseltem jsou tu podle popisky snímku v Sudetendeutsche Zeitung zachyceni jako následovníci Richarda Coudenhove-Kalergi

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2022, č. 30, s. 3

S manželkou na snímku z pozdních let života - podle popisky fotografie u novinového článku muž, který nezahořkl a dělal po roce 1989 vše pro integraci "svých zemí a národů" do společné Evropy

S manželkou na snímku z pozdních let života - podle popisky fotografie u novinového článku muž, který nezahořkl a dělal po roce 1989 vše pro integraci "svých zemí a národů" do společné Evropy

Repro Lidové noviny, 14. 5. 2016, s. 12, foto ČTK

Znak bavorského města Pöcking, kde zemřel

Znak bavorského města Pöcking, kde zemřel

Repro Pinterest.com

Ze zádušní mše ve Staré Boleslavi za účasti rakouského velvyslance Ferdinanda von Trauttmannsdorffa

Ze zádušní mše ve Staré Boleslavi za účasti rakouského velvyslance Ferdinanda von Trauttmannsdorffa

Ze zádušní mše ve Staré Boleslavi za účasti rakouského velvyslance Ferdinanda von Trauttmannsdorffa

Foto Gabriela Kalinová

Jedním z pozvaných na jeho pohřbu byl i tehdejší ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg

Jedním z pozvaných na jeho pohřbu byl i tehdejší ministr zahraničí České republiky Karel Schwarzenberg

Repro Lidové noviny, 18. 7. 2011, s. 24

Urna s jeho srdcem byla v neděli 17. července 2011 uložena v kryptě maďarského kláštera Pannonhalma na důkaz teoretického následnictví uherského trůnu

Urna s jeho srdcem byla v neděli 17. července 2011 uložena v kryptě maďarského kláštera Pannonhalma na důkaz teoretického následnictví uherského trůnu

Repro Lidové noviny, 18. 7. 2011, s. 24

Jeho životopis figuruje tu v nabídce nakladatelství Amalthea vedle jiných titulů s habsburskou tématikou

Jeho životopis figuruje tu v nabídce nakladatelství Amalthea vedle jiných titulů s habsburskou tématikou

Repro Sudetenpost, 2011, č. 12, s. 5

Anonce knihy o něm, vydané nakladatelstvím Ikar

Anonce knihy o něm, vydané nakladatelstvím Ikar

Repro Knižní klub, 2013, č. 3, s. 26

Vzdělání a celý osobnostní profil jeho otce svědčí o tom, jak blízko měla rodina posledního rakouského císaře k Čechám

Vzdělání a celý osobnostní profil jeho otce svědčí o tom, jak blízko měla rodina posledního rakouského císaře k Čechám

Repro Lidové noviny, 2.3. 2006, Akademie s. 1, a www stránky Katolický týdeník

Záhlaví článku o jeho otci v katolickém časopise "pro novou evangelizaci"

Záhlaví článku o jeho otci v katolickém časopise "pro novou evangelizaci"

Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 6, foto archiv zámku Brandýs nad Labem

Co řekl o jeho oci Anatole France

Co řekl o jeho oci Anatole France

Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 11

Hrob Karla I. v kostele "Nossa Senhora do Monte" (Monte je místní část metropole ostrova Madeira, kterou je město Funchal)Hrob Karla I. v kostele "Nossa Senhora do Monte" (Monte je místní část metropole ostrova Madeira, kterou je město Funchal)

Hrob Karla I. v kostele "Nossa Senhora do Monte" (Monte je místní část metropole ostrova Madeira, kterou je město Funchal)

Foto Pavel Polák a repro Wikipedia, foto Karl Gruber

Pietní místo v kostele....

Pietní místo v kostele....

Foto Pavel Polák

... a socha na Monte

... a socha na Monte

Foto Pavel Polák

Modlitba vydaná i česky roku 2005 vídeňským arcibiskupstvím

Modlitba vydaná i česky roku 2005 vídeňským arcibiskupstvím

Sarkofágy císařovny Zity a Ottova bratra Carla Ludwiga ve vídeňské Kapucínské kryptěSarkofágy císařovny Zity a Ottova bratra Carla Ludwiga ve vídeňské Kapucínské kryptě

Sarkofágy císařovny Zity a Ottova bratra Carla Ludwiga ve vídeňské Kapucínské kryptě

Foto Pavel Polák

O procesu blahořečení jeho matky Zity - otec Karel I. Rakouský byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen za blahosloveného už v roce 2004

Repro Milujte se!, 2012, č. 21, s. 18-19

17. srpna 2020 byl v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše uložen relikviář Karla I., posledního českého krále17. srpna 2020 byl v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše uložen relikviář Karla I., posledního českého krále

17. srpna 2020 byl v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše uložen relikviář Karla I., posledního českého krále

Foto Leona Töröková

O Karlovi I. v posledním slově Karla Olivy v Lidových novinách

O Karlovi I. v posledním slově Karla Olivy v Lidových novinách

Repro Lidové noviny, 31. 3. 2022, s. 18

Podle této zástavní listiny patřily Budějovice jednomu z Habsburků už v roce 1421 (měšťané mu přísahali až v roce následujícím), kdy se rakouský vévoda Albrecht (1397-1439) zasnoubil s dcerou Zikmunda Lucemburského Alžbětou (1409-1442) - nového zástavního pána zastupoval ve městě vojenský hejtman Lipold Krajíř z Krajku

Podle této zástavní listiny patřily Budějovice jednomu z Habsburků už v roce 1421 (měšťané mu přísahali až v roce následujícím), kdy se rakouský vévoda Albrecht (1397-1439) zasnoubil s dcerou Zikmunda Lucemburského Alžbětou (1409-1442) - nového zástavního pána zastupoval ve městě vojenský hejtman Lipold Krajíř z Krajku

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 178, ze sbírek Státního okresního archivu v Českých Budějovicích

Tři karikatury (1889, 1898 a 1904) z mladočeského "satiricko-politického" časopisu Šípy, vydávaného nákladem Eduarda Grégra, mají dokládat,
 že mocnářství vlastně stojí na Češích, ostatní (samozřejmě zejména Němci, Maďaři a Židé) je jen zrazují a tyjí z něho

Tři karikatury (1889, 1898 a 1904) z mladočeského "satiricko-politického" časopisu Šípy, vydávaného nákladem Eduarda Grégra, mají dokládat,
že mocnářství vlastně stojí na Češích, ostatní (samozřejmě zejména Němci, Maďaři a Židé) je jen zrazují a tyjí z něho

Repro Bohemia : Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 1981, č. 2, s. 321-324

Tyto posměšné karikatury měly Ottu zostudit v zářijovém čísle periodika nacistické organizace SS z roku 1938,
 ladící s Hitlerovou nenávistí k habsburskému "slovanskému" mocnářství

Tyto posměšné karikatury měly Ottu zostudit v zářijovém čísle periodika nacistické organizace SS z roku 1938,
ladící s Hitlerovou nenávistí k habsburskému "slovanskému" mocnářství

Repro Das Schwarze Korps, 1938, č. 38, s. 12

To, co zůstalo, je Rakousko - první strana rakouského listu Kurier k 90. výročí zpečetění konce podunajské monarchie smlouvou v Saint Germain

Repro Kurier, 10. 9. 2009, s. 1

Rozhovor jeho syna Karla poskytnutý Lidovým novinám k výročí sarajevského atentátu

Repro Lidové noviny, 28. 6. 2014, s. 5

Je po něm pojmenován foyer Sudetoněmeckého domu v Mnichově, zde se stojícími návštěvníky v době koronavirové epidemie

Je po něm pojmenován foyer Sudetoněmeckého domu v Mnichově, zde se stojícími návštěvníky v době koronavirové epidemie

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 27, s. 1, foto BMI

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist