logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OTTO PALECZEK

Snímek z roku 1924, kdy mu bylo dvacet let, pořízený v ateliéru Josefa Seidela, kde se v letech 1919-1922 vyučil

Snímek z roku 1924, kdy mu bylo dvacet let, pořízený v ateliéru Josefa Seidela, kde se v letech 1919-1922 vyučil

Repro z daru Dr. Raimunda Paleczeka

Repro Glaube und Heimat, 1986, č. 3, s. 85

Osobní karta z českobudějovického sběrného tábora

Osobní karta z českobudějovického sběrného tábora

Repro O. Paleczek, Flucht aus unserer alten Heimat, dem schönen Böhmerwald, und Ankunft in Hessen 1945/46, s. 111 (SOkA České Budějovice)

Jeho rakouský průkaz, vydávaný pro "Displaced persons" (DP), tj. osoby bez domova

Jeho rakouský průkaz, vydávaný pro "Displaced persons" (DP), tj. osoby bez domova

Repro O. Paleczek, Flucht aus unserer alten Heimat, dem schönen Böhmerwald, und Ankunft in Hessen 1945/46, příl. IX

Obálka jeho vzpomínek

Obálka jeho vzpomínek

Repro Rodopisná revue, 2001, č. 2, s. 23

Úvod originálu jeho vzpomínek s věnováním jeho vnuka Raimunda

Úvod originálu jeho vzpomínek s věnováním jeho vnuka Raimunda

Repro Rodopisná revue, 2001, č. 2, s. 23

Nepodepsaný nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Nepodepsaný nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und heimat, 1986, č. 3, s. 85

Takto zakreslil v roce 1991 jeho syn Otto Paleczek (*1931) do plánku Českých Budějovic polohu sběrného tábora pro Němce, kde byl Otto Paleczek starší od září roku 1945 až do svého útěku v březnu roku následujícího internován (podle sdělení, které mi při zaslání reprodukce poskytl Raimund Anton Paleczek, je poloha lágru upřesněna podle vzpomínky Lubomíra Čecha /1923-2001/, Raimundova českobudějovického strýce, u něhož jako synovec trávíval Raimund v devadesátých letech své zdejší pobyty)

Takto zakreslil v roce 1991 jeho syn Otto Paleczek (*1931) do plánku Českých Budějovic polohu sběrného tábora pro Němce, kde byl Otto Paleczek starší od září roku 1945 až do svého útěku v březnu roku následujícího internován (podle sdělení, které mi při zaslání reprodukce poskytl Raimund Anton Paleczek, je poloha lágru upřesněna podle vzpomínky Lubomíra Čecha /1923-2001/, Raimundova českobudějovického strýce, u něhož jako synovec trávíval Raimund v devadesátých letech své zdejší pobyty)

Repro z daru Dr. Raimunda Paleczeka

Snímek českobudějovického "internačního střediska" na břehu Malše, předtím tábora "Říšské pracovní služby"

Snímek českobudějovického "internačního střediska" na břehu Malše, předtím tábora "Říšské pracovní služby"

Repro Českobudějovický deník, 2. 2. 2016, s. 8

Osudy toho místa byly pohnuté po dlouhá léta: v západní části zakresleného území u Plavské silnice fungovalo v letech 1797-1957 vojenské pohřebiště, kde bylo pochováno 220 příslušníků rakousko-uherské armády, armády ČSR a německé branné moci, jejichž ostatky zde dodnes odpočívají, v roce 1945 zde byli v neoznačených hrobech u hřbitovní zdi pohřbeni i popravení kolaboranti, odsouzení Mimořádným lidovým soudem - po stavbě přilehlých kasáren Pohraniční stráže (dnes Policie ČR) byly v šedesátých letech 20. století zlikvidovány náhrobky a v průběhu dalších let i hřbitovní zdi; od roku 2018 připomíná místo hřbitova pamětní deskaOsudy toho místa byly pohnuté po dlouhá léta: v západní části zakresleného území u Plavské silnice fungovalo v letech 1797-1957 vojenské pohřebiště, kde bylo pochováno 220 příslušníků rakousko-uherské armády, armády ČSR a německé branné moci, jejichž ostatky zde dodnes odpočívají, v roce 1945 zde byli v neoznačených hrobech u hřbitovní zdi pohřbeni i popravení kolaboranti, odsouzení Mimořádným lidovým soudem - po stavbě přilehlých kasáren Pohraniční stráže (dnes Policie ČR) byly v šedesátých letech 20. století zlikvidovány náhrobky a v průběhu dalších let i hřbitovní zdi; od roku 2018 připomíná místo hřbitova pamětní deska

Osudy toho místa byly pohnuté po dlouhá léta: v západní části zakresleného území u Plavské silnice fungovalo v letech 1797-1957 vojenské pohřebiště, kde bylo pochováno 220 příslušníků rakousko-uherské armády, armády ČSR a německé branné moci, jejichž ostatky zde dodnes odpočívají, v roce 1945 zde byli v neoznačených hrobech u hřbitovní zdi pohřbeni i popravení kolaboranti, odsouzení Mimořádným lidovým soudem - po stavbě přilehlých kasáren Pohraniční stráže (dnes Policie ČR) byly v šedesátých letech 20. století zlikvidovány náhrobky a v průběhu dalších let i hřbitovní zdi; od roku 2018 připomíná místo hřbitova pamětní deska

Repro SOkA České Budějovice, ze sbírky Jiřího Dvořáka a foto Ivo Kareš

Jeho otec, knížecí hajný Karl Paleczek (1859-1937) na snímku, který pořídil jeho synovec Karl Paleczek (1895-1973), syn Karlova bratra Johanna (1855-1950)

Jeho otec, knížecí hajný Karl Paleczek (1859-1937) na snímku, který pořídil jeho synovec Karl Paleczek (1895-1973), syn Karlova bratra Johanna (1855-1950)

Repro Rodopisná revue, 2001, č. 2, s. 23

Článek, který napsal Raimund Paleczek o svém dědovi a pradědovi pro Rodopisnou revui a doprovodil jej i dvěma snímky, na nichž je praděd Karl (1859-1937) zachycen

Repro Rodopisná revue, 2001, č. 2, s. 22-23

Otec Karl a strýc Johann na portrétech, pořízených kolem roku 1915 fotoateliérem SeidelOtec Karl a strýc Johann na portrétech, pořízených kolem roku 1915 fotoateliérem Seidel

Otec Karl a strýc Johann na portrétech, pořízených kolem roku 1915 fotoateliérem Seidel

Repro z daru Raimunda Paleczka

Jiná verze pytlácké historie z jeho pamětí i s podobenkou dědova strýce Franze Paleczeka (1875-1926), opět v článku Raimunda Paleczeka

Repro RDer Böhmerwald, 2021, č. 5, s. 16-18

Poslední známý snímek hájovny v někdejším Glöckelbergu

Poslední známý snímek hájovny v někdejším Glöckelbergu

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 384

Hájovna v Huťském Dvoře s rodinami Paleczkových a Krennových...

Hájovna v Huťském Dvoře s rodinami Paleczkových a Krennových...

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 390

... a ještě jednou s rodinou jeho bratra Franze (sloužil tu v letech 1929-1945)

... a ještě jednou s rodinou jeho bratra Franze (sloužil tu v letech 1929-1945)

Repro J. Novotný, Zaniklá řemesla a práce na starých fotografiích (2010), s. 53

Hajný Paleczek z Huťského Dvora

Hajný Paleczek z Huťského Dvora

Repro R. Kozák, Uniformy, co prošly Šumavou (2012), s. 9

Parte otcova bratrance Josefa, "nadhajného z Melmerweide u Horní Plané", na stránkách krajanského časopisu v létě roku 1951

Parte otcova bratrance Josefa, "nadhajného z Melmerweide u Horní Plané", na stránkách krajanského časopisu v létě roku 1951

Repro Hoam!, 1951, č. 7, s. 32

Od roku 2023 má "Ski-Pionier" Karl Paleczek sochu na Pancíři

Reportáž televize FILMpro vystavená na YouTube

Lohberg, o kterém se také píše v popisu jeho "vandrovních let", na staré pohlednici s horou Javor v pozadí

Lohberg, o kterém se také píše v popisu jeho "vandrovních let", na staré pohlednici s horou Javor v pozadí

Repro M. Ortmeier, Schee is gwen, owa hirt (2003), s. 111

Roklanská chata Klubu československých turistů (vpravo) a Roklanská hájenka
na meziválečném snímku (viz i Franz Kortus)

Roklanská chata Klubu československých turistů (vpravo) a Roklanská hájenka
na meziválečném snímku (viz i Franz Kortus)

Repro www stránky Zaniklé obce

Roklanská chata na snímcích z roku 2015Roklanská chata na snímcích z roku 2015

Roklanská chata na snímcích z roku 2015

Foto Ivo Kareš

S aprílovým datem, ale zřejmě vážně myšleno

S aprílovým datem, ale zřejmě vážně myšleno

Repro Lidové noviny, 1. 4. 2017, s. 24, text Petr Zídek

Pohled z Luzného na Březník

Pohled z Luzného na Březník

Foto Leona Töröková

Jezero Laka (2015)

Jezero Laka (2015)

Foto Leona Töröková

Schwarzenberské myslivny v Arnoštově a u Pěkné (Černý les) v pozadí Seidelových snímků, ta arnoštovská i v detailu

Schwarzenberské myslivny v Arnoštově a u Pěkné (Černý les) v pozadí Seidelových snímků, ta arnoštovská i v detailu

Repro Šumava, jaro 2021, s. 32 a 33

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist