logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MATTHIAS PANGERL

Repro R. Essl, Oberplan : der Geburstort Adalbert Stifters (1993), s. 406

Záznam z hodňovské matriky o jeho narození v domě čp. 14 dne 10. března roku 1834

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v "rodovém katastru" farní obce Kapličky obsahuje i přípis o jeho skonu 14. ledna 1879 "v Tyrolích"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní list (1872)

Titulní list (1872)

Pangerlovo věnování výtisku knihy ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny Jordanu Kajetanu Markusovi s tužkou psanou poznámkou, že jde o jiného Markuse, než třeboňského (pod iniciály FM by se mohl skrývat ředitel třeboňského archívu František Mareš

Pangerlovo věnování výtisku knihy ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny Jordanu Kajetanu Markusovi s tužkou psanou poznámkou, že jde o jiného Markuse, než třeboňského (pod iniciály FM by se mohl skrývat ředitel třeboňského archívu František Mareš

Pangerlovo věnování výtisku knihy ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny Jordanu Kajetanu Markusovi s tužkou psanou poznámkou, že jde o jiného Markuse, než třeboňského (pod iniciály FM by se mohl skrývat ředitel třeboňského archívu František Mareš

Tato mapka v krajanském časopise je označena jako příloha k Pangerlovu zlatokorunskému listáři

Glaube und Heimat, 1953, č. 1, s. 12

Obálky (1874) další jeho knihy s věnováními Adalbertu Habertovi a Josefu Zahnovi psanými téhož dne, Pangerl zřejmě knihu hned po vydání rozesílal přátelům a kolegům - kniha vpravo měla zajímavé osudy: s přívazkem Pangerlovy knihy o Zlaté Koruně se od archiváře Zahna dostala ve Štýrském Hradci k Antonu Wallnerovi a ten ji daroval faráři Franzi Kitzhoferovi do Polné na Šumavě (oba jsou na stránkách Kohoutího kříže zastoupeni samostatně)Obálky (1874) další jeho knihy s věnováními Adalbertu Habertovi a Josefu Zahnovi psanými téhož dne, Pangerl zřejmě knihu hned po vydání rozesílal přátelům a kolegům - kniha vpravo měla zajímavé osudy: s přívazkem Pangerlovy knihy o Zlaté Koruně se od archiváře Zahna dostala ve Štýrském Hradci k Antonu Wallnerovi a ten ji daroval faráři Franzi Kitzhoferovi do Polné na Šumavě (oba jsou na stránkách Kohoutího kříže zastoupeni samostatně)

Obálky (1874) další jeho knihy s věnováními Adalbertu Habertovi a Josefu Zahnovi psanými téhož dne, Pangerl zřejmě knihu hned po vydání rozesílal přátelům a kolegům - kniha vpravo měla zajímavé osudy: s přívazkem Pangerlovy knihy o Zlaté Koruně se od archiváře Zahna dostala ve Štýrském Hradci k Antonu Wallnerovi a ten ji daroval faráři Franzi Kitzhoferovi do Polné na Šumavě (oba jsou na stránkách Kohoutího kříže zastoupeni samostatně)

Rodný Hodňov na pohlednici Josefa Seidela

Rodný Hodňov na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Dnešní (2017) pohled na Hodňov

Dnešní (2017) pohled na Hodňov

Foto Ivo Kareš

Pazderna při jeho rodném Hodňově a místní, pro něž kdysi pěstování lnu tolik znamenalo

Pazderna při jeho rodném Hodňově a místní, pro něž kdysi pěstování lnu tolik znamenalo

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 23

Ke snímku pazderny u Hodňova otiskl krajanský měsíčník v lednu 1955 ještě tuto dodatečnou opravnou poznámku: že totiž náležela k nedaleké Olšině

Ke snímku pazderny u Hodňova otiskl krajanský měsíčník v lednu 1955 ještě tuto dodatečnou opravnou poznámku: že totiž náležela k nedaleké Olšině

Repro Hoam!, 1955, č. 1, s. 26

Interiér a varhany kostela Nejsvětejší Trojice v HodňověInteriér a varhany kostela Nejsvětejší Trojice v Hodňově

Interiér a varhany kostela Nejsvětejší Trojice v Hodňově

Foto Pavel Polák

Vchod do kostela v Hodňově na snímku ze září roku 2008

Vchod do kostela v Hodňově na snímku ze září roku 2008

Foto Pavel Polák

Hodňov chátrající (2017)...

Hodňov chátrající (2017)...

Hodňov chátrající (2017)...

Foto Ivo Kareš

... a v témže roce zahájená oprava kapličky na návsi

... a v témže roce zahájená oprava kapličky na návsi

Foto Pavel Polák

Jeho žena, roz. Barthová, byla dcerou majitele statku čp. 2 ve Lhotě (Stift), vedla prý nákladný život, většinou v Budějovicích, hospodářství ve Lhotě zůstávalo opuštěné

Jeho žena, roz. Barthová, byla dcerou majitele statku čp. 2 ve Lhotě (Stift), vedla prý nákladný život, většinou v Budějovicích, hospodářství ve Lhotě zůstávalo opuštěné

Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 36

Na stavení dál v pozadí mezi stromy, zvaném Pangerlhaus, tu ve dnes už úplně zaniklé Lhotě těsně při rakouské hranici chybí střecha

Na stavení dál v pozadí mezi stromy, zvaném Pangerlhaus, tu ve dnes už úplně zaniklé Lhotě těsně při rakouské hranici chybí střecha

Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 27

"Pangerlů dům" ve Lhotě čp. 2, dokud ještě stával na svém místě

"Pangerlů dům" ve Lhotě čp. 2, dokud ještě stával na svém místě

Repro Erinnerungen an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 76

I stará barevná pohlednice z Kapliček připomíná vlevo dole vzhled Pangerlova stavení ve Lhotě čp. 2

I stará barevná pohlednice z Kapliček připomíná vlevo dole vzhled Pangerlova stavení ve Lhotě čp. 2

Ke statku Pangerlhaus ve Lhotě patřívala i tato pila s náhonem
zvaná Stiftermühler-Säge, pocházející z 18. století

Ke statku Pangerlhaus ve Lhotě patřívala i tato pila s náhonem
zvaná Stiftermühler-Säge, pocházející z 18. století

Repro J. Krammer, Kapellen im Böhmerwald (1980), s. 26

Jiný záběr pily s náhonem ve Lhotě zachycuje vpředu napravo i hraniční kámen,
který byl po druhé světové válce vlastní příčinou zániku všeho kolem

Jiný záběr pily s náhonem ve Lhotě zachycuje vpředu napravo i hraniční kámen,
který byl po druhé světové válce vlastní příčinou zániku všeho kolem

Repro Erinnerungen an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 212

Obsáhlý nekrolog na titulní straně českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1879, č. 6, s. 1

Lago di Garda, při němž skonal

Lago di Garda, při němž skonal

Foto Pavel Polák

Slavná Dürerova kresba hradu a města Arco, kde Pangerl zemřel, pochází z roku 1495
a je součástí sbírek pařížského Louvru

Slavná Dürerova kresba hradu a města Arco, kde Pangerl zemřel, pochází z roku 1495
a je součástí sbírek pařížského Louvru

Repro Wikipedia

Hrad Arco na snímku z roku 2017

Hrad Arco na snímku z roku 2017

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist