logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROBERT PANY

Repro archív Kohoutího kříže

Jeho vlastní curriculum vitae a výčet knižně publikovaných prací

Jeho vlastní curriculum vitae a výčet knižně publikovaných prací

Repro archív autora

Na snímku dětí z mateřské školky v Schönau (dnes Pěkná) z roku 1941 je Robert Pany čtvrtý zprava

Na snímku dětí z mateřské školky v Schönau (dnes Pěkná) z roku 1941 je Robert Pany čtvrtý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 4, s. 80

Jeho báseň na obálce krajanského měsíčníku

Jeho báseň na obálce krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1996, č. 10, 3. s. obálky

Zpráva o jeho nové knize "Träume und Illusionen" (1998) na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o jeho nové knize "Träume und Illusionen" (1998) na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 11, s. 93

Obálka (2001) jedné z jeho knih vydané Fouqué-Literaturverlag v Egelsbachu i s autorovým věnováním

Obálka (2001) jedné z jeho knih vydané Fouqué-Literaturverlag v Egelsbachu i s autorovým věnováním

Obálky jeho knih a CD se zvukovým záznamem některých jeho textů

Obálky jeho knih a CD se zvukovým záznamem některých jeho textů

Záznam želnavské křestní matriky o narození otcově s pozdějším přípisem o svatbě Robertových rodičů v Kájově dne 6. února 1929, kde se Josef Pany oženil s Marií Kollenbergerovou - ze záznamu vysvítá, že otcem novorozencovým byl Joachim Pany, rolník v Záhvozdí čp. 6, syn Andrease Panyho, rolníka v Šenavě (dnes Pěkná) čp. 9 a Marie Anny, roz. Scheiba (tak je příjmení psáno v matrice) ze Šenavy čp. 5 - chlapcova matka Anna byla pak dcerou Alberta Dichtla, rolníka v Záhvozdí čp. 6 a Theresie, roz. Jungwirthové ze Šenavy čp. 1

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam šenavské křestní matriky o narození matčině

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam šenavské křestní matriky o narození druhé ženy Joachima Panyho

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch (na jeden list se nevešli) sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 5 (usedlostní jméno "Zodern Häusl" si rodina přenesla do Pěkné čp. 47, tj. rodného stavení Robertova) v Záhvozdí (Hintring) s početnou rodinou Joachima Panyho (*13. července 1862 v Záhvozdí) a jeho ženy Berty (*6. dubna 1878 v Šenavě), kde mezi 8 ratolestmi figuruje i Robertův otec Josef (*13. února 1901 v Záhvozdí)

Repro Sčítání lidu 1921, Záhvozdí, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam kájovské oddací matriky o tamní svatbě jeho rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam šenavské oddací matriky o tamní druhé svatbě Joachima Panyho 11. listopadu 1902 s Berthou, roz. Reischlovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pěkná na staré fotografii, rodný dům je ten světlý uprostřed vpravo se třemi okny v přízemí i v patře

Pěkná na staré fotografii, rodný dům je ten světlý uprostřed vpravo se třemi okny v přízemí i v patře

Repro S. Jagr, Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec (1997), s. 60

Plánek vsi Pěkná se zvýrazněnou polohou rodného dom čp. 47, nahoře vlevo dnes zaniklá kaple na Červeném vršku

Plánek vsi Pěkná se zvýrazněnou polohou rodného dom čp. 47, nahoře vlevo dnes zaniklá kaple na Červeném vršku

Repro S. Jagr, Historie rychty Želnava s obcemi Bělá, Záhvozdí, Pernek a Nová Pec (1997), s. 61

Dům čp. 47 dnes (2022)Dům čp. 47 dnes (2022)

Dům čp. 47 dnes (2022)

Foto Pavel Polák

Pěkná na leteckých snímcích z let 1952 a 2008Pěkná na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Pěkná na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Dva záběry z dnešní Pěkné

Dva záběry z dnešní Pěkné

Dva záběry z dnešní Pěkné

Foto Ivo Kareš

Na pomníku padlých v Pěkné najdeme i jméno jednoho ze šenavských PanyůNa pomníku padlých v Pěkné najdeme i jméno jednoho ze šenavských Panyů

Na pomníku padlých v Pěkné najdeme i jméno jednoho ze šenavských Panyů

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist