logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH PASCHER

Podle tohoto záznamu kaplické křestní matriky narodil se v rodině zdejšího obchodníka Heinricha Paschera (i děd z otcovy strany Franz Pascher vedl se svou ženou Gabrielou, roz. Hrubeschovou, v chlapcově rodném domě čp. 120 v Kaplici vlastní obchod) a jeho manželky Aloisie, dcery Franze Scherba, majitele domu v Cetvinách čp.5, a jeho choti Theresie, roz. Preinfalkové z hornorakouské obce Hammern, okr. Freistadt - děd Franz Pascher je tu i podepsán jako novorozencův kmotříček

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam kájovské oddací matriky o jeho zdejší svatbě s Ernou, dcerou učitele Karla Swobody

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho svatbě v Kájově na stránkách českobudějovického německého listu

Zpráva o jeho svatbě v Kájově na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1930, č. 66, s. 8

Titulní list pamětní knihy s jeho podpisem a razítkem obce Glöckelberg

Titulní list pamětní knihy s jeho podpisem a razítkem obce Glöckelberg

Repro Pamětní kniha Zvonková 1927-1941, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Jeho podpis vidíme spolu s Esslovým na vysvědčení Olgy Strempflové (babičky jednoho ze současných šumavských autorů Jindřicha Špinara) z roku 1922

Repro archív Jindřicha Špinara

Základní škola v Huťském Dvoře, "zimní" expozitura té glöckelberské

Základní škola v Huťském Dvoře, "zimní" expozitura té glöckelberské

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 142

Učitelský sbor glöckelberské školy (viz i Franz Petschl)

Učitelský sbor glöckelberské školy (viz i Franz Petschl)

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 141

Seznam členů učitelského sboru glöckelberské školy k roku 1928,
kde na konci figuruje "bez místa" i Guido Rodinger

Seznam členů učitelského sboru glöckelberské školy k roku 1928,
kde na konci figuruje "bez místa" i Guido Rodinger

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 74

Dva snímky glöckelberských učitelů a žáků (ročník 1915 a 1924)

Dva snímky glöckelberských učitelů a žáků (ročník 1915 a 1924)

Dva snímky glöckelberských učitelů a žáků (ročník 1915 a 1924)

Repro F. Petschl, Glöckelberg : Geschichte einer Böhmerwaldgemeinde (1992), s. 143

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist