logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FERDINAND VON PAUNGARTEN

Záznam křestní matriky při faře sv. Linharta ve Štýrském Hradci o jeho narození, vystoupení z církve (1920) a návratu do ní (1927), jakož i o svatbě s Ilonou von Dolovitzeny dne 28. září 1946 v Salzburgu půl roku před jeho smrtí tamtéž 4. března roku 1947

Repro Matricula Online

Podoba originálu jeho básně na prvé straně jednoho z čísel
českobudějovického měsíčníku Waldheimat

Podoba originálu jeho básně na prvé straně jednoho z čísel
českobudějovického měsíčníku Waldheimat

Repro Waldheimat, 1924, č. 7, s. 89

Německý literární lexikon ho uvádí pod šlechtickým titulem Freiherr "von Paumgarten"
a nedozvíme se odtud nic o datu a místě jeho úmrtí

Německý literární lexikon ho uvádí pod šlechtickým titulem Freiherr "von Paumgarten"
a nedozvíme se odtud nic o datu a místě jeho úmrtí

Repro Deutsches Literatur-Lexikon : biographisch-bibliographisches Handbuch, dritte, völlig neu bearbeitete Auflage. Elfter Band, Naaff - Pixner (1988), s. 988

Obálka a antikvariátní nabídka jeho knihy

Obálka a antikvariátní nabídka jeho knihy

Repro www stránky ZVAB.com

Barokní chrámy v jeho osudových městech: Mariahilfkirche v rodném Štýrském Hradci...

Barokní chrámy v jeho osudových městech: Mariahilfkirche v rodném Štýrském Hradci...

Foto Pavel Polák

... a katedrála svatých Ruperta a Virgila (na snímku vlevo), jedna z dominant Salcburku

... a katedrála svatých Ruperta a Virgila (na snímku vlevo), jedna z dominant Salcburku

Foto Leona Töröková

Max Švabinský je autorem tohoto portrétu císaře Františka Josefa s vlastnoručním českým podpisem mocnářovým podle malby Františka Ženíška

Max Švabinský je autorem tohoto portrétu císaře Františka Josefa s vlastnoručním českým podpisem mocnářovým podle malby Františka Ženíška

Repro Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. :
vědecký a umělecký rozvoj v národě českém 1848-1898, frontispis

Tady se shromáždila selská mládež jazykového ostrova kolem Budějovic na zahradě Německého domu před cestou na vídeňské oslavy jubilea panování císařova roku 1908

Tady se shromáždila selská mládež jazykového ostrova kolem Budějovic na zahradě Německého domu před cestou na vídeňské oslavy jubilea panování císařova roku 1908

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 5, s. 188

Tenkrát pětasedmdesátiletý (!) císař roku 1905 na manévrech v okolí Štěkně,
kde na zámku Windischgrätzů zemřel o 18 let později už za nové republiky Karel Klostermann

Tenkrát pětasedmdesátiletý (!) císař roku 1905 na manévrech v okolí Štěkně,
kde na zámku Windischgrätzů zemřel o 18 let později už za nové republiky Karel Klostermann

Tenkrát pětasedmdesátiletý (!) císař roku 1905 na manévrech v okolí Štěkně,
kde na zámku Windischgrätzů zemřel o 18 let později už za nové republiky Karel Klostermann

Repro Nové illustrované listy, 1905, č. 38, s. 1 a pohlednice

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist