logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN PETER

Repro Es war im Böhmerwald (1908), frontispis

Repro V. Horpeniak, Šumava očima Vladimíra
Horpeniaka II. : šumavský místopis (2014), s. 230

Na snímku z mladých let

Na snímku z mladých let

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2014, č. 7, s. 17

Se svou první ženou Leontine Schánělovou

Se svou první ženou Leontine Schánělovou

Repro Tagungsband zum 2. Literatursymposium "Große Kulturträger und Dichter des Bayerischen Waldes und des Böhmerwaldes" (2017), s. 60

Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání

Repro Sudetenpost, 2008, č. 11, s. 7

Rodný "rychtářův dům" v zaniklé Bučině

Rodný "rychtářův dům" v zaniklé Bučině

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald (1970), s. 64

Skupina žen při shrabování sena před jeho rodným domem na Bučině

Skupina žen při shrabování sena před jeho rodným domem na Bučině

Repro E. Dittrichová, So is' g'wen : Erinnerungen an der bayerisch-böhmischen Grenze (1995), s. 65

Záznam z farní matriky v Knížecích Pláních uvádí datum narození i křtu (téhož dne) chlapce, který dostal jméno Johann Baptista Peter, jehož matka byla rozená Přibilová z Knížecích Plání a který se v srpnu 1917 oženil v Podmoklech s Giselou Kratzovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rukopis jedné jeho básně

Rukopis jedné jeho básně

Repro z daru Antonína Sekyrky

Obálka časopisu Der Böhmerwald

Obálka časopisu Der Böhmerwald

Tímto textem na rozloučenou ukončil "pro všeobecný nezájem" v roce 1907 vydávání svého časopisu "Der Böhmerwald" v Prachaticích

Tímto textem na rozloučenou ukončil "pro všeobecný nezájem" v roce 1907 vydávání svého časopisu "Der Böhmerwald" v Prachaticích

Repro Der Böhmerwald : Monatsschrift für den Böhmerwald und die angrenzenden Gebiete (1907), s. 388

Jeho text o vzniku jedné písně Franze Schuberta

Repro Sterne und Blumen, 1928, č. 28

Stránka z kroniky obce Bučina, věnovaná odhalení pamětní desky na jeho rodném domě
dne 8. července roku 1928

Repro Bučina (Gemeinde Gedenkbuch), SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Vzácný snímek ze slavnosti odhalení pamětní desky, vlepený v kronice obce, zachycuje oslavence s chotí (č. 1), řídícího zdejší školy v letech 1873-1917 Engelberta Schmida se synem Stephanem (č. 2) a předáka DBB Josefa Tascheka (č. 3)

Vzácný snímek ze slavnosti odhalení pamětní desky, vlepený v kronice obce, zachycuje oslavence s chotí (č. 1), řídícího zdejší školy v letech 1873-1917 Engelberta Schmida se synem Stephanem (č. 2) a předáka DBB Josefa Tascheka (č. 3)

Repro Bučina (Gemeinde Gedenkbuch), SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Se svou druhou ženou Giselou, roz. Kratzovou, před vilou Abendfrieden ve Vimperku (viz níže)

Se svou druhou ženou Giselou, roz. Kratzovou, před vilou Abendfrieden ve Vimperku (viz níže)

Repro archív Gernota Petera

Jeho vlastní rukou psaná báseň "Má Bučina" v kronice rodné obce

Repro Bučina (Gemeinde Gedenkbuch), SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady se sedmašedesátiletý básník rozhořčuje nad "zvrhlou" módou dvacátých let opravdu silně nacionalisticky

Tady se sedmašedesátiletý básník rozhořčuje nad "zvrhlou" módou dvacátých let opravdu silně nacionalisticky

Repro Budweiser Zeitung, 1925, č. 52, s. 4

Inzerát (1929) na jeho knihu básní

Inzerát (1929) na jeho knihu básní

Repro Budweiser Zeitung, 1929, č. 98, s. 5

Náhrobek rodiny Peterovy na hřbitově v Knížecích Pláních

Náhrobek rodiny Peterovy na hřbitově v Knížecích Pláních

Foto Jan Mareš

Hřbitov v Knížecích Pláních a Bučina s památníkem "železné opony" na snímcích ze zimy 2015

Hřbitov v Knížecích Pláních a Bučina s památníkem "železné opony" na snímcích ze zimy 2015

Hřbitov v Knížecích Pláních a Bučina s památníkem "železné opony" na snímcích ze zimy 2015

Foto Leona Töröková

Spisovatelský domov "Abendfrieden" (Večerní mír) firmy Steinbrener ve Vimperku na starém snímku v pozadí s věží Hasenburg...

Spisovatelský domov "Abendfrieden" (Večerní mír) firmy Steinbrener ve Vimperku na starém snímku v pozadí s věží Hasenburg...

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2023, s. 78, ze sbírky Reinholda Finka

... na jiném dobovém záběru...

... na jiném dobovém záběru...

Repro Příručka Československé republiky (1937), s. 890

... a v současnosti

... a v současnosti

Repro www stránky Cyklistův průvodce Šumavou

Na pasovském slavnostním večeru v březnu 1958 ke 100. výročí jeho narození, pořádaném vimperskými krajany, jehož se účastnila jeho tehdy ještě žijící vdova Gisela Peterová, dále jeho neteř Hilde Peterová, jakož i Dr. Rupert Steinbrener s chotí, zazněla úvodem Smetanova "Vltava"

Na pasovském slavnostním večeru v březnu 1958 ke 100. výročí jeho narození, pořádaném vimperskými krajany, jehož se účastnila jeho tehdy ještě žijící vdova Gisela Peterová, dále jeho neteř Hilde Peterová, jakož i Dr. Rupert Steinbrener s chotí, zazněla úvodem Smetanova "Vltava"

Repro Hoam!, 1958, č. 15-16

Inzerát (1969) na nové vydání jeho povídek

Inzerát (1969) na nové vydání jeho povídek

Repro Hoam!, 1969, č. 1, zadní strana obálky

Obálky jeho prací ve vydáních essenského nakladatelství
Fredebeul & KoenenObálky jeho prací ve vydáních essenského nakladatelství
Fredebeul & Koenen

Obálky jeho prací ve vydáních essenského nakladatelství
Fredebeul & Koenen

Obálky různých vydání dalších jeho knih

Obálky různých vydání dalších jeho knih

Repro z daru Antonína Sekyrky

Článek v rakouském tisku k 75. výročí jeho úmrtí obsáhle cituje slova předmluvy
Petera Roseggera k jedné z Peterových knih

Repro Niederösterreichische Nachrichten, 2010, č. 35, s. 42

Pozvánka na odhalení (již druhé) pamětní desky v Bučině 27. června roku 2015 (Peterovy básně i v českém přetlumočení tu recitovala Katja
Patricia Wunderlin-Talián)...

Pozvánka na odhalení (již druhé) pamětní desky v Bučině 27. června roku 2015 (Peterovy básně i v českém přetlumočení tu recitovala Katja Patricia Wunderlin-Talián)...

... a fotografie ze slavnosti: oba pánové odhalující desku se jmenují Gernot Peter,
oba mají titul Dr. a jsou spisovatelovými potomky

... a fotografie ze slavnosti: oba pánové odhalující desku se jmenují Gernot Peter,
oba mají titul Dr. a jsou spisovatelovými potomky

... a fotografie ze slavnosti: oba pánové odhalující desku se jmenují Gernot Peter,
oba mají titul Dr. a jsou spisovatelovými potomky

Foto Antonín Sekyrka

Památník básníkův v místě, kde kdysi na Bučině stával jeho rodný důmPamátník básníkův v místě, kde kdysi na Bučině stával jeho rodný dům

Památník básníkův v místě, kde kdysi na Bučině stával jeho rodný dům

Foto Vít Novotný

Informace o odhalení pamětní desky v Bučině v regionálním deníku a připojený rozhovor s oběma Peterovými potomky se závěrečnou zmínkou o projektu Kohoutí kříž

Repro Prachatický deník, 29. 7. 2015, s. 8, text a foto Radek Gális

V roce 2019 vyšla v Českých Budějovicích kniha fotografií Petra Moravce, doprovázená výběrem básní Johanna Petera v překladech Jana Mareše ze stránek Kohoutího kříže

V roce 2019 vyšla v Českých Budějovicích kniha fotografií Petra Moravce, doprovázená výběrem básní Johanna Petera v překladech Jana Mareše ze stránek Kohoutího kříže

Pohled z Černé hory na Alpy

Pohled z Černé hory na Alpy

Repro z archívu LT

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist