logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNES PETRASCHEK

Na vzácném snímku školáků jednotřídky v Krásné Hoře z roku 1920 stojí, tehdy sedmiletý, ve druhé řadě třetí zprava

Na vzácném snímku školáků jednotřídky v Krásné Hoře z roku 1920 stojí, tehdy sedmiletý, ve druhé řadě třetí zprava

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1985, č. 8, s. 319

Tady stojí se světlým kloboukem v ruce vpravo na snímku, zachycujícím ho s hajným Franzem Kriegem v Krásné Hoře

Tady stojí se světlým kloboukem v ruce vpravo na snímku, zachycujícím ho s hajným Franzem Kriegem v Krásné Hoře

Repro L. Němec, České Žleby (2021), s. 243 (archiv Arbeitsgemeinschaft Böhmisch Röhren)

Na titulním listě vlastní knihy s vročením advent 1989

Na titulním listě vlastní knihy s vročením advent 1989

Záznam oddací matriky farní obce České Žleby o svatbě jeho rodičů: ženich Ottomar Petrášek, knížecí schwarzenberský hajný v Krásné Hoře, byl rodem ze Dvorce (dnes část městyse Dub v okrese Prachatice) čp. 18, kde přišel na svět jako syn knížecího schwarzenberského hajného Franze Petráška (konal tu funkci podle matriky v Jaroníně čp. 36) a jeho ženy Anny, roz. Pasákové z Maloviček (dnes osada obce Malovice v okrese Prachatice) čp. 21, nevěsta Marie, o deset let mladší nežli ženich, byla pak dcerou knížecího schwarzenberského hajného v Krásné Hoře Karla Kriega (ten je tu i podepsán) a jeho manželky Albiny, roz. Hopfingerové z Dolního Cázova (zaniklého dnes stejně jako Krásná Hora) čp. 9

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vdova Marie Petrascheková se svými dětmi Idou a Johannesem na snímku z doby první světové války

Vdova Marie Petrascheková se svými dětmi Idou a Johannesem na snímku z doby první světové války

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 46 (ze sbírek Böhmerwäldler Heimatstube Haidmühle)

Podpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanálePodpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanále

Podpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanále

Dobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné Hoře

Dobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné Hoře

Dobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné Hoře

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 68

Škola v Krásné Hoře vpravo dole na staré pohlednici

Škola v Krásné Hoře vpravo dole na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Co zůstalo z Krásné Hory

Co zůstalo z Krásné Hory

Co zůstalo z Krásné Hory

Foto Pavel Polák

Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"

Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"

Foto Ivo Kareš

Mapka území zaniklé obce Krásná Hora a zaniklých osad Mlaka a Kamenná Hlava

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 17, kresba Luděk Němec

Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně
uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý
kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně
uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý
kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně
uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý
kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Foto Jan Mareš

Zpráva o propuštění Johanna Kramla do Spolkové republiky v roce 1955
(jeho bratr Erwin ovšem v československém vězení rok předtím zemřel)

Zpráva o propuštění Johanna Kramla do Spolkové republiky v roce 1955
(jeho bratr Erwin ovšem v československém vězení rok předtím zemřel)

Repro Hoam!, 1955, č. 6, s. 21 a 22

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist