logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANNES PETRASCHEK

Na vzácném snímku školáků jednotřídky v Krásné Hoře z roku 1920 stojí, tehdy sedmiletý, ve druhé řadě třetí zprava

Na vzácném snímku školáků jednotřídky v Krásné Hoře z roku 1920 stojí, tehdy sedmiletý, ve druhé řadě třetí zprava

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1985, č. 8, s. 319

Tady stojí se světlým kloboukem v ruce vpravo na snímku, zachycujícím ho s hajným Franzem Kriegem v Krásné Hoře

Tady stojí se světlým kloboukem v ruce vpravo na snímku, zachycujícím ho s hajným Franzem Kriegem v Krásné Hoře

Repro L. Němec, České Žleby (2021), s. 243 (archiv Arbeitsgemeinschaft Böhmisch Röhren)

Na titulním listě vlastní knihy s vročením advent 1989

Na titulním listě vlastní knihy s vročením advent 1989

Záznam oddací matriky farní obce České Žleby o svatbě jeho rodičů: ženich Ottomar Petrášek, knížecí schwarzenberský hajný v Krásné Hoře, byl rodem ze Dvorce (dnes část městyse Dub v okrese Prachatice) čp. 18, kde přišel na svět jako syn knížecího schwarzenberského hajného Franze Petráška (konal tu funkci podle matriky v Jaroníně čp. 36) a jeho ženy Anny, roz. Pasákové z Maloviček (dnes osada obce Malovice v okrese Prachatice) čp. 21, nevěsta Marie, o deset let mladší nežli ženich, byla pak dcerou knížecího schwarzenberského hajného v Krásné Hoře Karla Kriega (ten je tu i podepsán) a jeho manželky Albiny, roz. Hopfingerové z Dolního Cázova (zaniklého dnes stejně jako Krásná Hora) čp. 9

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Vdova Marie Petrascheková se svými dětmi Idou a Johannesem na snímku z doby první světové války

Vdova Marie Petrascheková se svými dětmi Idou a Johannesem na snímku z doby první světové války

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 46 (ze sbírek Böhmerwäldler Heimatstube Haidmühle)

Podpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanálePodpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanále

Podpis a obálka vlastním nákladem vydané knihy o Schwarzenberském plavebním kanále

Dobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné HořeDobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné Hoře

Dobová a současná fotografie místa, kde stávala rodná hájovna v Krásné Hoře

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 68

Škola v Krásné Hoře vpravo dole na staré pohlednici

Škola v Krásné Hoře vpravo dole na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Co zůstalo z Krásné Hory

Co zůstalo z Krásné Hory

Co zůstalo z Krásné Hory

Foto Pavel Polák

Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"

Rozcestí zvané Sedmicestí s krátkou historií Krásné Hory na informační tabuli, vytvořené v roce 2015 v rámci projektu " Album Šumavy"

Foto Ivo Kareš

Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Krásná Hora na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Skalní útvary nad zaniklou osadou Kamenná HlavaSkalní útvary nad zaniklou osadou Kamenná Hlava

Skalní útvary nad zaniklou osadou Kamenná Hlava

Foto Ivo Kareš

Mapka území zaniklé obce Krásná Hora a zaniklých osad Mlaka a Kamenná Hlava

Repro L. Němec, Krásná Hora : Schönberg im Böhmerwald : historie zapomenuté tkalcovské vsi (2015), s. 17, kresba Luděk Němec

Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Parte, na vnější straně s fotografií Stožecké kaple, modlitba ke svaté Anně uvnitř připomíná jí zasvěcený kostel v Českých Žlebech, v němž byl zesnulý kdysi pokřtěn a který už neexistuje

Foto Jan Mareš

Zpráva o propuštění Johanna Kramla do Spolkové republiky v roce 1955 (jeho bratr Erwin ovšem v československém vězení rok předtím zemřel)

Zpráva o propuštění Johanna Kramla do Spolkové republiky v roce 1955 (jeho bratr Erwin ovšem v československém vězení rok předtím zemřel)

Repro Hoam!, 1955, č. 6, s. 21 a 22

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist