logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANNS PFEIFFER

Zpráva o setkání abiturientů těšínského Albrechtova gymnázia ročníku 1876 byla prvním vodítkem k jeho životním datům

Zpráva o setkání abiturientů těšínského Albrechtova gymnázia ročníku 1876 byla prvním vodítkem k jeho životním datům

Repro Neues Wiener Tagblatt, 3. 11. 1926, s. 24 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Oznámení o jeho pohřbu v rakouských novinách

Oznámení o jeho pohřbu v rakouských novinách

Repro Ostbahn-Bote, 29. 12. 1929, s. 14 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Záznam kaplické křestní matriky o narození Johanna Pfeifera s přípisem děkana Franze Schütznera o změně psaní příjmení na Pfeiffer

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Byl zřejmě jedním z krumlovského "hloučku akademických Schönererianů pod jménem Moldavia", jehož tisk s Pfeifferovým "pamfletem na Slovanstvo", nazývaný tak listem Budivoj, vyšel tiskem Zdarssy v Českých Budějovicích, ale byl úředně konfiskován

Byl zřejmě jedním z krumlovského "hloučku akademických Schönererianů pod jménem Moldavia", jehož tisk s Pfeifferovým "pamfletem na Slovanstvo", nazývaný tak listem Budivoj, vyšel tiskem Zdarssy v Českých Budějovicích, ale byl úředně konfiskován

Repro Budivoj, 1881, č. 68, s. 2

Titulní list (1904)

Titulní list (1904)

Recenze jeho knihy na stránkách literární přílohy Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1904)

Recenze jeho knihy na stránkách literární přílohy Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1904)

Repro Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1904, Literarische Beilage, s. 88-89

Jedna z ilustrací Karla Fahringera zachycuje Zlatou Korunu se zřejmou obeznalostí místa

Jedna z ilustrací Karla Fahringera zachycuje Zlatou Korunu se zřejmou obeznalostí místa

Repro H. Pfeiffer, Kloster Goldenkron : eine Erzählung aus der Hussitenzeit (1904), s. 24

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých vídeňské farnosti Wieden

Repro Matricula Online

Zlatá Koruna na ilustraci Karla Liebschera z Ottovy ediční řady Čechy

Zlatá Koruna na ilustraci Karla Liebschera z Ottovy ediční řady Čechy

Repro F. A. Šubert, Čechy. Díl II., Vltava (1894), s. 41

Zlatá Koruna v ohybu Vltavy z ptačího pohledu...

Zlatá Koruna v ohybu Vltavy z ptačího pohledu...

Repro M. Gaži, Klášter Zlatá Koruna : dějiny, památky, lidé (2007), obr. příl.

... a na geometrickém plánu lesníka F.J. Matze (1755-1841) z roku 1787 (viz i Franz Josef Matz)

... a na geometrickém plánu lesníka F.J. Matze (1755-1841) z roku 1787 (viz i Franz Josef Matz)

Repro M. Gaži, Klášter Zlatá Koruna : dějiny, památky, lidé (2007), obr. příl.

Vstupní brána do zlatokorunského kláštera

Vstupní brána do zlatokorunského kláštera

Foto Pavel Polák

Rozeta na klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Rozeta na klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Foto Pavel Polák

Oltář v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Oltář v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie

Foto Pavel Polák

Malý konvent a kaple Andělů Strážných

Malý konvent a kaple Andělů Strážných

Foto Pavel Polák

Na webových stránkách obnoveného buršáckého sdružení Moldavia ve Vídni, jehož byl zřejmě kdysi členem, se můžeme dočíst i o šumavských kořenech tohoto spolku

Na webových stránkách obnoveného buršáckého sdružení Moldavia ve Vídni, jehož byl zřejmě kdysi členem, se můžeme dočíst i o šumavských kořenech tohoto spolku

Repro www stránky Wiener akademische Burschenschaft Moldavia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist