logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PFLEGERLOISL (vl. jm. ALOIS NUSKO)

Záznam křestní matriky farní obce Volary o jeho narození Aloisi Nuskovi staršímu (synu Hermana Nusko a jeho ženy Franzisky, roz. Hoisové, obou z Volar) a jeho manželce Marii, dceři Aloise Riegla a Marie, roz. Buchbaumové (ta je tu i podepsána jako kmotra), rovněž obou z Volar

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1983, s. 494

O Velikonocích 1917 v Nabresina na italské frontě
(sedící v prvé řadě uprostřed)

O Velikonocích 1917 v Nabresina na italské frontě
(sedící v prvé řadě uprostřed)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1998, č. 6, s. 264

Na sestřině svatbě roku 1927 (stojící třetí zprava)

Na sestřině svatbě roku 1927 (stojící třetí zprava)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1976, s. 404

V roce 1938 s první motorovou ruční sekačkou ve Volarech vůbec

V roce 1938 s první motorovou ruční sekačkou ve Volarech vůbec

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 597

Tady se skví ve sbírkách "Wallerer Heimatstube" součást postroje s jeho jménem a adresou

Tady se skví ve sbírkách "Wallerer Heimatstube" součást postroje s jeho jménem a adresou

Repro Ferienland : National Bayerischer Wald (2009), s. 56

Boží muka u někdejšího Pflegerhofu, stav na počátku šedesátých let 20. století

Boží muka u někdejšího Pflegerhofu, stav na počátku šedesátých let 20. století

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 116, kresba Roman Lavička

Pflegerhof u Volar, po kterém se psal Pflegerloisl, na jeho soukromé pohlednici...

Pflegerhof u Volar, po kterém se psal Pflegerloisl,
na jeho soukromé pohlednici...

... na fotografii použité na pohlednici...

... na fotografii použité na pohlednici...

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1996, č. 7, s. 316

... a dnešní stav

... a dnešní stav

Foto Ivo Kareš

Statek Pflegerhof u Volar, na mapách značený i Nusko, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Statek Pflegerhof u Volar, na mapách značený i Nusko, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Statek Pflegerhof u Volar, na mapách značený i Nusko, na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Soumarský most, kde byla roku 1945 zastřelena jeho sestra, na staré fotografii

Soumarský most, kde byla roku 1945 zastřelena jeho sestra, na staré fotografii

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2009, č. 5, s. 7

Soumarský most dnes

Soumarský most dnes

Foto Pavel Polák

Obnovená volarská křížová cesta pod vrchem Kamenáč (Steinberg), nedaleko od někdejšího PflegerhofuObnovená volarská křížová cesta pod vrchem Kamenáč (Steinberg), nedaleko od někdejšího Pflegerhofu

Obnovená volarská křížová cesta pod vrchem Kamenáč (Steinberg), nedaleko od někdejšího Pflegerhofu

Foto Pavel Polák a Květa Cempírková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist