logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF PIFFL

Jako okresní školní inspektor, zde s deštníkem uprostřed učitelů v Horní Stropnici někdy kolem roku 1900: třetí zleva stojí ředitel školy Franz Steinko, šestý zleva tehdy mladičký učitel Johann (Hans) Waltenberger)

Jako okresní školní inspektor, zde s deštníkem uprostřed učitelů v Horní Stropnici někdy kolem roku 1900: třetí zleva stojí ředitel školy Franz Steinko, šestý zleva tehdy mladičký učitel Johann (Hans) Waltenberger)

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho narození v lanškrounské křestní matrice

Repro SOA v Zámrsku - Sbírka matrik Východočeského kraje 1587-1949

Záznam o svatbě v knize oddaných při malostranském kostele sv. Mikuláše

Repro Archiv hlavního města Prahy, Archivní katalog, Sbírka matrik MIK O14

Jeho podpis ve školní kronice Dolního Markschlagu (dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná) doprovází záznam o jmenování okresní školním inspektorem pro německé školní okrsky Kaplice a Budějovice v lednu 1900

Jeho podpis ve školní kronice Dolního Markschlagu (dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná) doprovází záznam o jmenování okresní školním inspektorem pro německé školní okrsky Kaplice a Budějovice v lednu 1900

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Takto o jeho jmenování informovaly české noviny

Takto o jeho jmenování informovaly české noviny

Repro Jihočeské listy, 1900, č. 4, s. 4

Obálka (1905) knižního vydání jeho projevu k Schillerově slavnosti budějovických německých měšťanských škol, jak se zachoval v knihovně Adalberta Wodiczky

Obálka (1905) knižního vydání jeho projevu k Schillerově slavnosti budějovických německých měšťanských škol, jak se zachoval v knihovně Adalberta Wodiczky

Zpráva o jeho nehodě ve vídeňských novinách

Zpráva o jeho nehodě ve vídeňských novinách

Repro Reichspost, 22. 4. 1926, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Vídeňský dům na adrese Marokannergasse 5, kde Piffl bydlel podle sčítání lidu ještě v roce 1933 patřil klášteru v Klosterneuburgu, je tu tedy zřejmá souvislost s jeho bratrem (viz níže)

Vídeňský dům na adrese Marokannergasse 5, kde Piffl bydlel podle sčítání lidu ještě v roce 1933 patřil klášteru v Klosterneuburgu, je tu tedy zřejmá souvislost s jeho bratrem (viz níže)

Repro Wien Museum, Inv. Nr. 28346

Zpráva o úmrtí kardinála Piffla v českobudějovickém německém listu připomíná, že necelý týden před ním skonal ve Vimperku jeho starší bratr Alois Piffl, úředník tamní Steinbrenerovy nakladatelské firmy, o čemž už se kardinál nedozvěděl

Zpráva o úmrtí kardinála Piffla v českobudějovickém německém listu připomíná, že necelý týden před ním skonal ve Vimperku jeho starší bratr Alois Piffl, úředník tamní Steinbrenerovy nakladatelské firmy, o čemž už se kardinál nedozvěděl

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 32, s. 3

Pamětní deska kardinála Piffla na rodném domě v Lanškrouně...

Pamětní deska kardinála Piffla na rodném domě v Lanškrouně...

Repro www stránky Pension Jakub

... a začátek jeho medailonu na serveru Lanškrounsko.cz

... a začátek jeho medailonu na serveru Lanškrounsko.cz

Repro www stránky Lanškrounsko.cz

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist