logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BARTHOLOMÄUS PIMISKORN

Roku 1744 nechali tuto kapli postavit...

Roku 1744 nechali tuto kapli postavit P. Bartoloměj, profes ve Vyšším Brodě, a Josef, měšťanský obchodník s pivem královského Nového Města Pražského, oba synové Víta Pimiskorna a Anežky, jeho manželky v Pánkově domě.


Holašovice : vesnická památková rezervace (2011), s. 29

Překlad nápisu na kamenné desce ve zdi návesní kaple v Holašovicích (Hollschowitz) přebírám z nádherné knihy v řadě Památky UNESCO, do níž ho kromě mnoha cenných textů jiných pořídila Jarmila Hansová, které vděčím i za informace o pozůstalosti Tschernichenově (autor je samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže). Holašovické návesní kapli podle slov editora svazku Jiřího Škabrady nutno "přiznat mimořádně významnou roli pro ovlivnění výrazu zdejší dnes tak oceňované výstavby". Bratří Pimiskornové, jejichž podoby oltářní obraz kaple jako donátory dokonce zachycuje s iniciálami jmen a s datací 1755, jsou v knize označeni, cituji, jako "pravděpodobně jedni z nejvýznamnějších holešovických rodáků vůbec. Narodili se v rodině Veita Pimiskorna, učitele v Čakově, a jeho ženy Agnes, kteří tehdy bydleli v dnešním čp. 19 v Holašovicích (na desce je psáno 'in den Panckischen Haus'). Starší Bartoloměj byl předurčen pro kněžskou dráhu. Narodil se dne 23. srpna 1685, ve 24 letech byl přijat do cisterciáckého řádu a stal se novicem v klášteře ve Vyšším Brodě (na desce je psáno 'in Hochenfurt'). V roce 1715 byl v Praze vysvěcen na kněze a svou první mši sloužil v pražském kostele sv. Marie Magdaleny. Z Prahy se vrátil zpět do Vyššího Brodu, v letech 1728 až 1742 působil postupně jako farář ve farnostech Kapličky (Kapellen), Přídolí (Priethal), Malšín (Malsching) a v roce 1742 byl zvolen převorem vyšebrodského kláštera. Poté působil krátký čas (v letech 1745-1746) jako duchovní správce ve své rodné farnosti Strýčice (Stritschitz). Roku 1746 odešel na odpočinek zpátky do kláštera, kde dne 13. února 1766 zemřel a byl pochován v podlaze lodi klášterního kostela poblíže oltáře sv. Barbory." Zbývá snad jen dodat, že ve strýčické matrice lze najít ve zmíněných letech vlastní rukou pořízený Pimiskornův podpis s titulem "curatus loci" a v análech vyšebrodských pak i řádky tohoto znění: Die 13. mensis februarii pie in Domino (...) Anno 1766 A.R. et Ven.P. Bartholomaeus Pimiskorn, professus et sacerdos Altovadensis, professus et sacerdos iubilatus, quondam prior". Až půjdete po strýčické návsi, může vám k tomu v duchu znít Smetanova Prodaná nevěsta, která se tu kdysi natáčela. Šumava to vrací ozvěnou: "... kdož z nás ví, zdaž pouť budoucí vesele tak uhlídá..."

- - - - -
* Holašovice / Kapličky / Přídolí / Malšín / Strýčice / † † † Vyšší Brod

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jeho podpis ve strýčické matrice
Jeho záznam v databázi Historického ústavu AV ČR
Takto dnes vypadá památkově chráněný dům čp. 19 v Holašovicích, kde žili jeho rodiče
"Dušičkový" text Milana Hlinomaze, určený pro Vyšebrodský zpravodaj, připomíná i místo Pimiskornova posledního odpočinku

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist