logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH PLECHINGER

Arch sčítání lidu z roku 1890 pro dům čp. 146 v Dešenicích s rodinou Plechingerovou včetně lístku s podrobným záznamem o něm

Repro Sčítání lidu 1890, Dešenice, SOkA Klatovy (SOA v Plzni - Porta fontium)

Na arších sčítání lidu z let 1910 a 1921 je Heinrich Plechinger uveden jako majitel domu

Repro Sčítání lidu 1910 a 1921, Dešenice, SOkA Klatovy (SOA v Plzni - Porta fontium)

Nositelé příjmení Plechinger i s ním a jeho rodinou v soupisu odsunutých obyvatel Dešenic

Nositelé příjmení Plechinger i s ním a jeho rodinou v soupisu odsunutých obyvatel Dešenic

Repro M. Habadová, Odsun a nové osídlení Dešenic po 2. světové válce (bakalářská práce, 2014)

Blahopřání k jeho 87. narozeninám v krajanském časopise

Blahopřání k jeho 87. narozeninám v krajanském časopise

Repro Glaube und Heimat, 1966, č. 8, s. 330

Pohlednice nýrského fotografa F. Kocha z roku 1913 zachycuje dešenický kostel a školu

Pohlednice nýrského fotografa F. Kocha z roku 1913 zachycuje dešenický kostel a školu

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Milenice s Dešenicemi na snímku, kde v popředí vidíme mlýn zvaný "Pfeffermühle", vzadu pak výšinu "Christelhöhe" s vrchem "Kühberg" (dnes na mapě nijaká česká označení nenacházíme)

Milenice s Dešenicemi na snímku, kde v popředí vidíme mlýn zvaný "Pfeffermühle", vzadu pak výšinu "Christelhöhe" s vrchem "Kühberg" (dnes na mapě nijaká česká označení nenacházíme)

Repro Glaube und Heimat, 1953, č. 4, s. 108

Dešenice kdysi

Dešenice kdysi

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 2, s. 64

Snímek hlavního oltáře kostela v Dešenicích provází jeho text na stránkách krajanského časopisu

Snímek hlavního oltáře kostela v Dešenicích provází jeho text na stránkách krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1950, č. 3, s. 8

Kostel sv. Mikuláše v Dešenicích

Kostel sv. Mikuláše v Dešenicích

Foto Ivo Kareš

Průvod ke svěcení misijního kříže v Dešenicích roku 1932

Průvod ke svěcení misijního kříže v Dešenicích roku 1932

Repro Glaube und Heimat, 1976, č. 13, s. 423

Dešenice na snímcích z roku 2023: původní stavení a tvrz...Dešenice na snímcích z roku 2023: původní stavení a tvrz...

Dešenice na snímcích z roku 2023: původní stavení a tvrz...

Foto Ivo Kareš

... pomník padlým v 1. světové válce pod kostelem a fara... pomník padlým v 1. světové válce pod kostelem a fara

... pomník padlým v 1. světové válce pod kostelem a fara

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist