logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADOLPH MARTIN PLEISCHL

Záznam o jeho křtu 11. října 1787 v Horní Plané poté, co se 10 t.m. narodil v blízkém Jenišově (Hossenreut) rolníku Josephu Pleischlovi a jeho ženě Ludmille, roz. Plonerové (zde psáno "Planerin")

Záznam o jeho křtu 11. října 1787 v Horní Plané poté, co se 10 t.m. narodil v blízkém Jenišově (Hossenreut) rolníku Josephu Pleischlovi a jeho ženě Ludmille, roz. Plonerové (zde psáno "Planerin")

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 9/10, s. 14

Repro Scan : časopis Fakultní nemocnice
a Lékařské fakulty v Hradci královské, 2003, č. 1, s. 22

Vzácný snímek Pleischlův v kruhu příslušníků vlastní rodiny - na klíně mu tady sedí Theodor Oppolzer,
 jehož otec Johann rytíř von Oppolzer, Pleischlův zeť, je zachycen zcela vlevo

Vzácný snímek Pleischlův v kruhu příslušníků vlastní rodiny - na klíně mu tady sedí Theodor Oppolzer,
jehož otec Johann rytíř von Oppolzer, Pleischlův zeť, je zachycen zcela vlevo

Repro Wiener Geschichtsblätter, roč. 44 (1989), č. 4, s. 185,z (daru Gabriely Kalinové)

Obraz ho zachycuje při přednášce v historické budově pražského Karolina, za ním asistent, připravený pomoci mu v případě potřeby

Obraz ho zachycuje při přednášce v historické budově pražského Karolina, za ním asistent, připravený pomoci mu v případě potřeby

Repro Scan : časopis Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci královské, 2003, č. 1, s. 22

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 87

Rodný dům Pleischlův v někdejším Jenišově čp. 12 s pamětní deskou

Rodný dům Pleischlův v někdejším Jenišově čp. 12 s pamětní deskou

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 9/10, s. 15

Rodný Jenišov před zánikem v pohledu směrem k jihozápadu, zalesněný vršek v pozadí je tak řečený Einsiedlberg,
 dnes pod přezdívkou "Tajvan" vyčnívající nad hladinou Lipenského jezera

Rodný Jenišov před zánikem v pohledu směrem k jihozápadu, zalesněný vršek v pozadí je tak řečený Einsiedlberg,
dnes pod přezdívkou "Tajvan" vyčnívající nad hladinou Lipenského jezera

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 9

Jenišov na leteckých snímcích z let 1949 a 2008, dnešní zástavbu tvoří rekreační objekty

Jenišov na leteckých snímcích z let 1949 a 2008, dnešní zástavbu tvoří rekreační objekty

Jenišov na leteckých snímcích z let 1949 a 2008, dnešní zástavbu tvoří rekreační objekty

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Značka jím produkovaného nádobí se zdraví neškodným emailovým povrchem

Značka jím produkovaného nádobí se zdraví neškodným emailovým povrchem

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 88

Zpráva o Pleischlově onemocnění na statku dceřina manžela Johanna von Oppolzera,
uveřejněná v dobovém vídeňském tisku

Zpráva o Pleischlově onemocnění na statku dceřina manžela Johanna von Oppolzera,
uveřejněná v dobovém vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 1. 8. 1867, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Zpráva o požáru Jenišova ve vídeňském tisku připomíná i slavného rodáka

Zpráva o požáru Jenišova ve vídeňském tisku připomíná i slavného rodáka

Repro Neue Freie Presse, 15. 7. 1886, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Titulní list (1836) knihy s "hlasy vděčných žáků" svému učiteli

Titulní list (1836) knihy s "hlasy vděčných žáků" svému učiteli

Titulní list (1838) jeho rozloučení s pražskými studenty

Titulní list (1838) jeho rozloučení s pražskými studenty

Záznam o jeho úmrtí v knize zemřelých dolnorakouské farní obce Haidershofen

Repro Matricula Online

Původní Pleischlův náhrobek na někdejším vídeňském hřbitově St. Marx...

Původní Pleischlův náhrobek na někdejším vídeňském hřbitově St. Marx...

Repro G. Stifter, Stuben : das verschwundene Dorf im Herzen des Böhmerwaldes (2007), s. 89

... a snímky Pleischlova hrobu na vídeňském Centrálním hřbitově s ostatky, přenesenými sem ze St. Marxer Friedhof (skupina 101, řada 19, hrob č. 27)

... a snímky Pleischlova hrobu na vídeňském Centrálním hřbitově s ostatky, přenesenými sem ze St. Marxer Friedhof (skupina 101, řada 19, hrob č. 27)

... a snímky Pleischlova hrobu na vídeňském Centrálním hřbitově s ostatky, přenesenými sem ze St. Marxer Friedhof (skupina 101, řada 19, hrob č. 27)

Repro z daru Gabriely Kalinové

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 33, s. 8

Dopisu z června roku 2011, který dává smysl dalšímu hledání, jsem samozřejmě vyhověl, seč bylo možno

Dopisu z června roku 2011, který dává smysl dalšímu hledání, jsem samozřejmě vyhověl, seč bylo možno

Repro archív Kohoutího kříže

Dopis Dr. Ericha Schlösse paní Gabriele Kalinové o vztazích Pleischlových předků k rodu Stifterovu

Dopis Dr. Ericha Schlösse paní Gabriele Kalinové o vztazích Pleischlových předků k rodu Stifterovu

Repro z daru Gabriely Kalinové

Z článku Dr. Ericha Schlösse ve Wiener Geschichtsblätter, roč. 44 (1989), č. 4, s. 180-192 o Pleischlovi, jednom z jeho předků

Repro z daru Gabriely Kalinové

"Pleischlova" část rodokmenu "Schlöss-Domenego", jak ji zachycují vzácné snímky Dr. Ericha Schlösse z Vídně

Repro z daru Gabriely Kalinové

Památka na zaniklý původní Jenišov, sádrové dýmky, které se bez náustku nacpané tabákem půjčovaly za úplatu v hospodě

Památka na zaniklý původní Jenišov, sádrové dýmky, které se bez náustku nacpané tabákem půjčovaly za úplatu v hospodě

Z daru Františka Miloty, foto Ivo Kareš

Boží muka u Jenišova

Boží muka u Jenišova

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist