logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN PLODEK

Pan učitel Plodek s dětmi z Cetvin při školním představení na Květnou neděli 1. dubna 1928 stojí prvý zleva

Pan učitel Plodek s dětmi z Cetvin při školním představení na Květnou neděli 1. dubna 1928 stojí prvý zleva

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 3, s. 57

Johann Plodek (vpravo) s rodinou: manželkou Ludmillou (1888-1975), vpředu stojí syn Bruno (1912-2000) se svou manželkou Annou (1914-2012) a vnukem Berndem (*1944)

Johann Plodek (vpravo) s rodinou: manželkou Ludmillou (1888-1975), vpředu stojí syn Bruno (1912-2000) se svou manželkou Annou (1914-2012) a vnukem Berndem (*1944)

Reprofoto z výstavy "Zettwing - ein böhmisches Dorf schreibt Geschichte", Schloss Museum Freistadt 2021, Leona Töröková

Podpis pana řídícího Plodeka na stránkách školní kroniky obce Cetviny v roce 1934

Podpis pana řídícího Plodeka na stránkách školní kroniky obce Cetviny v roce 1934

Repro Kronika německé obecné školy Cetviny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Johann Plodek se narodil podle matriky farní obce Rudolfov ve Vrátě (tehdy nesla ves jméno Brod) čp. 8 Wenzlu Plodekovi z Hlinska a jeho ženě Marii, roz. Jungschafferové - přípis uvádí i datum jeho svatby v Cetvinách 5. září 1911 s Ludmilou Slamkovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Ve Vrátě sice zůstala řada domů původní zástavby, rodné stavení čp. 8 již ale nestojí (to současné je na snímku vlevo)Ve Vrátě sice zůstala řada domů původní zástavby, rodné stavení čp. 8 již ale nestojí (to současné je na snímku vlevo)

Ve Vrátě sice zůstala řada domů původní zástavby, rodné stavení čp. 8 již ale nestojí (to současné je na snímku vlevo)

Foto Ivo Kareš

Dnešní znak obce Vráto odkazuje na její české jméno, které ovšem podle
 Profousových Místních jmen v Čechách proniklo do spisů teprve v 15. století

Dnešní znak obce Vráto odkazuje na její české jméno, které ovšem podle
Profousových Místních jmen v Čechách proniklo do spisů teprve v 15. století

Repro Wikipedia

Pan učitel Plodek a jeho žena Ludmilla zde oba figurují na seznamu učitelů v Cetvinách

Pan učitel Plodek a jeho žena Ludmilla zde oba figurují na seznamu učitelů v Cetvinách

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 239

Ze značně prořídlých stran školní kroniky obce Cetviny se zachoval přece jen záznam o návratu pana učitele Plodeka v únoru 1920 z válečného zajetí

Ze značně prořídlých stran školní kroniky obce Cetviny se zachoval přece jen záznam o návratu pana učitele Plodeka v únoru 1920 z válečného zajetí

Repro Kronika německé obecné školy Cetviny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Škola vaření v Dolním Příbrání s paní řídící Plodekovou a děvčaty ročníku narození 1921

Škola vaření v Dolním Příbrání s paní řídící Plodekovou a děvčaty ročníku narození 1921

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

Závěrečné hodnocení inspekce prof. Franze Oppelta na škole v Cetvinách vyjadřuje záznamem řídícího Landy spokojenost s úrovní ženských ručních prací pod vedením paní učitelky Ludmily Plodekové

Závěrečné hodnocení inspekce prof. Franze Oppelta na škole v Cetvinách vyjadřuje záznamem řídícího Landy spokojenost s úrovní ženských ručních prací pod vedením paní učitelky Ludmily Plodekové

Repro Kronika německé obecné školy Cetviny, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Podle úvodu německy psané kroniky obce Cetviny kreslil tyto dva plánky právě on

Repro Obecní kronika Cetviny 1924--1937, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Hasičská slavnost v Cetvinách ještě za starého mocnářství s černožlutou vlajkovou výzdobou (viz i Robert Böhmdorfer, Alois Harasko a Gerta Schöllhammerová)

Hasičská slavnost v Cetvinách ještě za starého mocnářství s černožlutou vlajkovou výzdobou (viz i Robert Böhmdorfer, Alois Harasko a Gerta Schöllhammerová)

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 4, s. 45

Snad jsou mezi těmito chlapci před svatojánským sloupem v Cetvinách, o jehož zániku po vyhnání německých obyvatel nic nevíme, i žáci pana učitele Plodeka a jeho paní

Snad jsou mezi těmito chlapci před svatojánským sloupem v Cetvinách, o jehož zániku po vyhnání německých obyvatel nic nevíme, i žáci pana učitele Plodeka a jeho paní

Repro A. Harasko, Bilder aus dem Sudetenland (2000), frontispis

Jedna z tříd školy v Cetvinách mezi válkami s farářem Františkem Havlem, rodákem z Novosedel nad Nežárkou, pod obrazem prezidenta Masaryka a křížem

Jedna z tříd školy v Cetvinách mezi válkami s farářem Františkem Havlem, rodákem z Novosedel nad Nežárkou, pod obrazem prezidenta Masaryka a křížem

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Josefa Hofko, Pasching)

Někdejší cetvinská fara

Někdejší cetvinská fara

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 4, s. 44

Kříž na paměť někdejších cetvinských rodáků blízko zaniklé vsi

Kříž na paměť někdejších cetvinských rodáků blízko zaniklé vsi

Foto Jan Mareš

Cetviny dnes - opravený kostel a rozpadající se statek (viz i Martha Häringová)Cetviny dnes - opravený kostel a rozpadající se statek (viz i Martha Häringová)

Cetviny dnes - opravený kostel a rozpadající se statek (viz i Martha Häringová)

Foto Pavel Polák

Vzácný snímek dnes zcela zaniklého Mikulova (Böhmdorf) u Cetvin

Vzácný snímek dnes zcela zaniklého Mikulova (Böhmdorf) u Cetvin

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 1, s. 54

Památník padlých mezi někdejšími Cetvinami a Mikulovem s čerstvě tehdy vysázenými stromy...

Památník padlých mezi někdejšími Cetvinami a Mikulovem s čerstvě tehdy vysázenými stromy...

Repro www stránky Zaniklé obce

... a dnes... a dnes

... a dnes

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 12, s. 68 a foto Jan Mareš

Mikulov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Mikulov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Mikulov na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist