logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINZ PODLIPSKY

Repro Hoam!, 1988, č. 7, s. 365

Repro Hoam!, 1988, č. 7, s. 365

Ještě jako mladý učitel na škole v šumavském Tuškově roku 1934 se svými žáky

Ještě jako mladý učitel na škole v šumavském Tuškově roku 1934 se svými žáky

Repro M. Franková, Land und Leut im mittleren Böhmerwald in alten Fotos (1985), s. 222

Svatební fotografie

Svatební fotografie

Böhmischer Wind : ich war die kleine Anna Pscheidl (2009), s. 30

Od 1. září 1937 byl ustanoven jako definitivní řídící učitel na obecné škole v Hartmanicích, jak o tom svědčí tento zápis školní kroniky

Od 1. září 1937 byl ustanoven jako definitivní řídící učitel na obecné škole v Hartmanicích, jak o tom svědčí tento zápis školní kroniky

Repro Kronika obecné školy Hartmanice 1906--1945, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Záznam z kroniky německé obecné školy v Hartmanicích o jeho nástupu na vojenské cvičení k 11. pěšímu pluku ve Vimperku
 koncem května dramatického roku 1938 a o opětovném nástupu do funkce řídícího učitele v půli června

Záznam z kroniky německé obecné školy v Hartmanicích o jeho nástupu na vojenské cvičení k 11. pěšímu pluku ve Vimperku
koncem května dramatického roku 1938 a o opětovném nástupu do funkce řídícího učitele v půli června

Repro Kronika obecné školy Hartmanice 1906-1945, (SOA v Plzni - Porta fontium)

Na radnici v Pasově při blahopřání purkmistru Emilu Brichtovi stojí vedle
Adolfa Hasenöhrla a Ericha Hanse (druhý a třetí zleva) zcela vpravo

Na radnici v Pasově při blahopřání purkmistru Emilu Brichtovi stojí vedle
Adolfa Hasenöhrla a Ericha Hanse (druhý a třetí zleva) zcela vpravo

Repro Hoam!, 1980, č. 1, s. 543

Pasovský starosta Dr. Emil Brichta mu tady v roce 1983 předává kulturní cenu města Pasova

Pasovský starosta Dr. Emil Brichta mu tady v roce 1983 předává kulturní cenu města Pasova

V rozhovoru s Walterem Zettlem, rovněž jako on laureátem
Kulturní ceny města Pasova

V rozhovoru s Walterem Zettlem, rovněž jako on laureátem
Kulturní ceny města Pasova

Repro Böhmenwäldler Jahrbuch 1999, s. 182

Záhlaví 1. čísla časopisu, který vydával Adalbert Stifter Verein
od r. 1954 i s jeho příspěvky

Záhlaví 1. čísla časopisu, který vydával Adalbert Stifter Verein
od r. 1954 i s jeho příspěvky

Parte spolku německých pražských
akademiků ze Šumavy

Parte spolku německých pražských
akademiků ze Šumavy

Náměstí v Kašperských Horách na staré fotografii Johanna Kopetzkého (Kopeckého) z Vimperka...

Náměstí v Kašperských Horách na staré fotografii Johanna Kopetzkého (Kopeckého) z Vimperka...

Repro M. Anděra a P. Zavřel za kol., Šumava : příroda, historie, život (2003), s. 688 (ze sbírky Pavla Scheuflera)

... a na snímku z protější strany od Františka Krátkého (1851-1924), pořízeném přibližně ve stejné době (před rokem 1894)

... a na snímku z protější strany od Františka Krátkého (1851-1924), pořízeném přibližně ve stejné době (před rokem 1894)

Repro V. Horpeniak, Zvony pro Šumavu (2021), s. 23 (ze sbírky Pavla Scheuflera)

Rodné Řetenice v roce 2014

Rodné Řetenice v roce 2014

Foto Pavel Polák

Údolí Zlatého potoka u Řetenic

Údolí Zlatého potoka u Řetenic

Repro H. Voděrová, 60 šumavských vyznání Jana Kavale (2013), s. 39, foto Jan Kavale (výřez)

Škola v Mouřenci, kde také učil, na staré pohlednici, v pozadí starobylý kostel sv. Mořice, který dal osadě jméno

Škola v Mouřenci, kde také učil, na staré pohlednici, v pozadí starobylý kostel sv. Mořice, který dal osadě jméno

Kostel v Mouřenci s přilehlým hřbitovem na snímku Hanse Schopfa

Kostel v Mouřenci s přilehlým hřbitovem na snímku Hanse Schopfa

Repro H. Reischl, Böhmerwald Kulturgeschichte kompakt : von den ersten Siedlungsanfängen bis zu Karl Klostermann (2008), s. 47

Tady sídlí v Pasově šumavské muzeum

Tady sídlí v Pasově šumavské muzeum

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist