logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

LUDWIG JOHANN POLESNY

Na snímku "od Seidelů" ze srpna roku 1921

Na snímku "od Seidelů" ze srpna roku 1921

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Záznam o jeho narození v českobudějovické matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1880 pro byt č. 3 v domě čp. 135 (čp. 42 v Krajinské ulici /Landstraße/ s rodinou Polesnych včetně "našeho" Ludwiga "mladšího"

Repro Sčítání lidu 1880, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Škola v Borové na snímku Josefa Seidela z roku 1920 tu tvoří kulisu snímku učitele a dětí

Škola v Borové na snímku Josefa Seidela z roku 1920 tu tvoří kulisu snímku učitele a dětí

Repro Glaube und Heimat, 2020, č. 1, s. 55

Tento snímek ze Seidelova ateliéru byl v září 1922 zapsán na jméno a adresu Polesny Ludwig, Mistlholz (tedy Borová) a zachycuje Ludwiga Polesnyho s manželkou Brigitte a nejmladším synem Antonem

Tento snímek ze Seidelova ateliéru byl v září 1922 zapsán na jméno a adresu Polesny Ludwig, Mistlholz (tedy Borová) a zachycuje Ludwiga Polesnyho s manželkou Brigitte a nejmladším synem Antonem

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 48 (škola) v Borové

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na výřezu pohlednice Josefa Seidela je škola v Borové označena šipkou

Na výřezu pohlednice Josefa Seidela je škola v Borové označena šipkou

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Přestavěná budova bývalé školy v Borové na snímcích z roku 2020Přestavěná budova bývalé školy v Borové na snímcích z roku 2020

Přestavěná budova bývalé školy v Borové na snímcích z roku 2020

Foto Ivo Kareš

Zpráva o jeho jmenování řídícím učitelem v Hodňově zmiňuje i působení v Borové a Jablonci

Zpráva o jeho jmenování řídícím učitelem v Hodňově zmiňuje i působení v Borové a Jablonci

Repro Budweiser Zeitung, 1925, č. 7, s. 8

Úvod jeho zápisu v hodňovské školní kronice

Úvod jeho zápisu v hodňovské školní kronice

Repro Kronika německé obecní školy Hodňov 1890-1945, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Smutná současnost někdejší školy v Hodňově (2019, viz i Alois Meisetschläger)

Smutná současnost někdejší školy v Hodňově (2019, viz i Alois Meisetschläger)

Foto Ivo Kareš

Někdejší německá škola v Přídolí, jeho první šumavské působiště

Někdejší německá škola v Přídolí, jeho první šumavské působiště

Foto Ivo Kareš

Snímek z doby jeho opětovného působení v Jablonci byl pořízen ve školním roce 1937/1938

Snímek z doby jeho opětovného působení v Jablonci byl pořízen ve školním roce 1937/1938

Repro Ogfolderhaid : ein Böhmerwalddorf : entsteht und vergeht : die bewegte Geschichte auf dem Gebiet der früheren Pfarrgemeinde Ogfolderhaid (2011), s. 116

Pohled směrem, kde stávala škola a kostel v Jablonci

Pohled směrem, kde stávala škola a kostel v Jablonci

Foto Ivo Kareš

"Mlýny předků domlely" - tady stával jablonecký "horní mlýn"

"Mlýny předků domlely" - tady stával jablonecký "horní mlýn"

Foto Ivo Kareš

Stručná zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listu

Stručná zpráva o jeho úmrtí v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1943, č. 35, s. 8

Jméno jeho manželky, Brigitta, je také názvem povídky Adalberta Stiftera (zde obálka vydání v postupimském nakladatelství Rütten & Loening z počátku 20. století)

Jméno jeho manželky, Brigitta, je také názvem povídky Adalberta Stiftera (zde obálka vydání v postupimském nakladatelství Rütten & Loening z počátku 20. století)

Humenická přehrada na řece Stropnici v blízkosti Cuknštejna a Terčina údolí byla uvedena do provozu až v roce 1994, osm let poté, co bylo započato s její výstavbou

Humenická přehrada na řece Stropnici v blízkosti Cuknštejna a Terčina údolí byla uvedena do provozu až v roce 1994, osm let poté, co bylo započato s její výstavbou

Foto Vít Novotný

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist