logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALBERT POPPER

Jeho záznam na genealogickém webu Roots Web's WorldConnect Project

Jeho záznam na genealogickém webu Roots Web's WorldConnect Project

Repro WorldConnect Project

Podle tohoto záznamu lokšanské židovské matriky (dnes jsou Lokšany jen místní částí Březnice) se tu narodil jako Abraham Popper rodičům Karlu a Judit Popperovým a jeho kmotrem se stal zdejší obchodník Moyse Popper

Podle tohoto záznamu lokšanské židovské matriky (dnes jsou Lokšany jen místní částí Březnice) se tu narodil jako Abraham Popper rodičům Karlu a Judit Popperovým a jeho kmotrem se stal zdejší obchodník Moyse Popper

Podle tohoto záznamu lokšanské židovské matriky (dnes jsou Lokšany jen místní částí Březnice) se tu narodil jako Abraham Popper rodičům Karlu a Judit Popperovým a jeho kmotrem se stal zdejší obchodník Moyse Popper

Repro Národní archiv, fond Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích (Archivní VadeMeCum)

Synagoga v Březnici a pohled z ní na staré židovské domySynagoga v Březnici a pohled z ní na staré židovské domy

Synagoga v Březnici a pohled z ní na staré židovské domy

Foto Jiří Cukr

Deska s erbem na březnickém zámku připomíná jeho majitele Jířího z Lokšan, po němž jsou Lokšany pojmenovány

Deska s erbem na březnickém zámku připomíná jeho majitele Jířího z Lokšan, po němž jsou Lokšany pojmenovány

Foto Pavel Polák

Možné (leč zatím nepotvrzené) potréty Alberta Poppera a jeho manželky Anny Josefy (nebo dcery Angeliky?), které namaloval v roce 1883 rakouský malíř Emil Pirchan staršíMožné (leč zatím nepotvrzené) potréty Alberta Poppera a jeho manželky Anny Josefy (nebo dcery Angeliky?), které namaloval v roce 1883 rakouský malíř Emil Pirchan starší

Možné (leč zatím nepotvrzené) potréty Alberta Poppera a jeho manželky Anny Josefy (nebo dcery Angeliky?), které namaloval v roce 1883 rakouský malíř Emil Pirchan starší

Repro z daru Ingrid Ardenové

Záznam vimperské křestní matriky o narození Popperovy jediné dcery, pokřtěné tu 9. října 1856 jménem Angelika - matka dítěte byla dcerou vedoucího pozemkových knih v Příbrami Johanna Ratolisky, a Josefy, roz. Všetečkové z Prachatic, a kmotrou se vedle děda z matčiny strany stala Angelice choť vimperského obchodníka Johanna Waldeka Mathilde, roz. Eckhartová von Starkeneck z Písku, matka budoucího "otce Šumavy" Hanse Waldeka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady nacházíme při záznamu vimperské oddací matriky o svatbě Bohuslava Adalberta Budinského s Popperovou dcerou Angelikou i otcův podpis

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam vimperské úmrtní matriky o jeho skonu nás zpravuje o i tom, že byl vdovcem po Anně, roz. Ratoliskové ze Štěkně a že zemřel na stařeckou slabost

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Titulní list (1835) jeho vídeňské disertace

Titulní list (1835) jeho vídeňské disertace

Erb nobilitovaného rodu Popperů

Erb nobilitovaného rodu Popperů

Repro Nová šlechta v českých zemích a podunajské monarchii

Žádanka mezinárodní meziknihovní výpůjční služby o jeho knižní titul z roku 1979

Žádanka mezinárodní meziknihovní výpůjční služby o jeho knižní titul z roku 1979

Repro archív Kohoutího kříže

O rodině Popperově v knize Romana Hajníka

O rodině Popperově v knize Romana Hajníka

Repro R. Hajník, Vimperk v zrcadle času (2013), s. 80

Pamětní deska na budově chlapecké měšťanské školy ve Vimperku z roku 1886 (dnes zde sídlí gymnázium) neuvádí, že o 12 let dříve stál u vzniku této vzdělávací institucePamětní deska na budově chlapecké měšťanské školy ve Vimperku z roku 1886 (dnes zde sídlí gymnázium) neuvádí, že o 12 let dříve stál u vzniku této vzdělávací instituce

Pamětní deska na budově chlapecké měšťanské školy ve Vimperku z roku 1886 (dnes zde sídlí gymnázium) neuvádí, že o 12 let dříve stál u vzniku této vzdělávací instituce

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist