logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL PÖRTL

Snímek z jeho českobudějovické svatby dne 16. dubna roku 1929, pořízený ve fotografickém ateliéru Augusta Chalupy, otce Gustava Chalupy

Snímek z jeho českobudějovické svatby dne 16. dubna roku 1929, pořízený ve fotografickém ateliéru Augusta Chalupy, otce Gustava Chalupy

Repro z daru Klause Pörtla

Z pozdních let

Z pozdních let

Repro z daru Klause Pörtla

Narodil se podle tohoto matričního záznamu v Hradební ulici čp. 18 obchodníku Karlu Pörtlovi a jeho ženě Sofii (Žofii), dceři zdejšího krejčovského mistra Johanna Sedlmaiera a jeho manželky Marie, roz. Čurdové z Trhových Svinů (Schweinitz) - z jiných pramenů víme, že otec Karl starší zemřel 22. září 1936 v českobudějovickém sanatoriu Dr. Říhy a matka Žofie 11. února 1945 rovněž zde v Českých Budějovicích

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické křestní matriky o narození jeho otce v domě čp. 5 na dnešním náměstí Přemysla Otakara II. (jde o sídlo firmy Ludolfa Hansena a daleko později i nakladatelství Růže blahé paměti) prozrazuje, že Karlův děd Mathias byl zdejším pozlačovačem, praděd z otcovy strany Wenzl Pörtl krupařem ve Stráži nad Nežárkou (Platz), prabába Anna z otcovy strany pak byla roz. Janouchová (z jiného matričního záznamu vysvítá, že Wenzl Pörtl byl předtím mlynářem v Jindřichově Hradci /Neuhaus/)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu v roce 1921 pro dům čp. 10 v Hroznové ulici (tehdy psáno "Jos. Kneisslgasse") pro rodinu Karla Pörtla - jeho žena Sofie, matka Karla mladšího, se podle záznamu narodila v Českých Budějovicích 13. května roku 1868, služka Teresie Beranová byla rodem z Římova

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Otec, jak vidno, psal své křestní jmébo ještě postaru "Carl"

Otec, jak vidno, psal své křestní jmébo ještě postaru "Carl"

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 10 v českobudějovické Hroznové ulici

Dům čp. 10 v českobudějovické Hroznové ulici

Foto Ivo Kareš

Vzácný snímek z českobudějovického uvedení Mahlerovy "Žalobné písně" nám zaslal Stanislav Lanc, jehož dědeček Stanislav Hodboď byl mezi hudebníky, dirigentem byl Ludwig Schmidt

Vzácný snímek z českobudějovického uvedení Mahlerovy "Žalobné písně" nám zaslal Stanislav Lanc, jehož dědeček Stanislav Hodboď byl mezi hudebníky, dirigentem byl Ludwig Schmidt

Repro ze sbírky Stanislava Lance

Z této zprávy v Budweiser Zeitung se dovídáme podrobnosti o jednotlivých účinkujících

Z této zprávy v Budweiser Zeitung se dovídáme podrobnosti o jednotlivých účinkujících

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 16, s. 6

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist