logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THOMAS PÖSCHL

Snad vůbec jediná jeho zachovaná podobizna...

Snad vůbec jediná jeho zachovaná podobizna...

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 11, s. 380

... tady pravděpodobně v původní podobě z knihy Geschichte der Reichsgrafen Khevenhüller, vyšlé ve Vídni roku 1862

... tady pravděpodobně v původní podobě z knihy Geschichte der Reichsgrafen Khevenhüller, vyšlé ve Vídni roku 1862

Repro www stránky forum oö geschichte

Latinsky psaný záznam o jeho narození v hořické matrice poznamenává u jména, jímž byl pokřtěn, že je "autorem sekty Pöschlianů" - dále se tu dovídáme, že novorozencův otec Andreas i matka Veronika byli poddanými kláštera vyšebrodského a že chlapcovými kmotry se stali zdejší pekař Anton Fahrnschuch a jeho žena Franziska při křtu ve farním kostele sv. Kateřiny, rodný dům čp. 63 v hořické místní části "Hölle", tj. "Peklo", ještě v roce 1945 zvaný "Pöschlhäusl", kupodivu zmíněn není

Latinsky psaný záznam o jeho narození v hořické matrice poznamenává u jména, jímž byl pokřtěn, že je "autorem sekty Pöschlianů" - dále se tu dovídáme, že novorozencův otec Andreas i matka Veronika byli poddanými kláštera vyšebrodského a že chlapcovými kmotry se stali zdejší pekař Anton Fahrnschuch a jeho žena Franziska při křtu ve farním kostele sv. Kateřiny, rodný dům čp. 63 v hořické místní části "Hölle", tj. "Peklo", ještě v roce 1945 zvaný "Pöschlhäusl", kupodivu zmíněn není

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam hořické úmrtní matriky o skonu jeho matky Veroniky 1. máje roku 1804 v čp. 63 - bylo jí 71 let a hořický hřbitov je na stejné straně matriky trochu výše označen jako "Kirchhof beim Spital auser den Markt", tedy "krchov při špitále vně městečka"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Plánek Hořic na Šumavě s vyznačením místa jeho rodného domu

Repro J. Mugrauer, Pfarrgemeinde Höritz im Böhmerwald und seine Passionsspiele (1990), s. 82

Rodný dům Thomase Pöschla v Hořicích na snímcích z novější doby - po pamětní desce, která na něm podle Marešova a Sedláčkova Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském (1918) byla umístěna, zůstala prý i dnes, mnoho let poté, co byla zřejmě velmi narychlo odstraněna, patrná stopa ve starší vrstvě omítky

Rodný dům Thomase Pöschla v Hořicích na snímcích z novější doby - po pamětní desce, která na něm podle Marešova a Sedláčkova Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Krumlovském (1918) byla umístěna, zůstala prý i dnes, mnoho let poté, co byla zřejmě velmi narychlo odstraněna, patrná stopa ve starší vrstvě omítky

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti při kostele sv. Rocha

Repro Matricula Online

Obsáhlé heslo má ve Wurzbachově slovníku "pamětihodných osob císařství rakouského"

Repro C. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. Dreiundzwanzigster Teil, Podlaha - Prokesch-Osten und Nachträge (IV. Folge) (1872), s. 19-23

Jeho heslo v církevním lexikonu

Repro www stránky Verlag Traugott Bautz

Gotický kostel sv. Štěpána v Braunau am InnGotický kostel sv. Štěpána v Braunau am Inn

Gotický kostel sv. Štěpána v Braunau am Inn

Foto Pavel Polák

Profesor Johann Doležal z Vídně, kde je Pöschl pochován v už neidentifikovatelném hrobě na Sankt Marxer Friedhof, je autorem fejetonu, který se objevil ke 100. výročí Pöschlova úmrtí v budějovickém německém listě

Repro Budweiser Zeitung, 1937, č. 89, s. 2-4

V Budweiser Zeitung mu za druhé světové války věnoval rozsáhlejší text Wilibald Böhm

Repro Budweiser Zeitung, 1945, č. 7, s. 7

Medailon ke 130. výročí jeho skonu napsal do krajanského měsíčníku Fritz Huemer-Kreiner

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1967, č. 11, s. 379-381

Novější článek Angeliky Steinbauerové o něm provází zpodobení popravy Johanna Philippa Palma za účasti duchovního

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2017, č. 9, s. 11

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist