logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTONÍN POSPÍŠIL

Repro J. Beneš, Kaine, kde je tvůj bratr? (1971), s. 229

Záznam žižkovské křestní matriky při kostele sv. Rocha o jeho narození, příjmení otcovo a tedy i jeho je tu psáno ve tvaru Pospischil

Repro SOA Praha eBadatelna

V červnu 1932 navštívil Červené Dřevo biskup Šimon Bárta - možná je farář Pospíšil zachycen na tomto snímku první zprava

V červnu 1932 navštívil Červené Dřevo biskup Šimon Bárta - možná je farář Pospíšil zachycen na tomto snímku první zprava

Repro Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Úvod jeho zápisu ve farní kronice

Úvod jeho zápisu ve farní kronice

Repro Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Trhanov, kde farářoval v letech 1916-1931, na snímku z počátku 20. století

Trhanov, kde farářoval v letech 1916-1931, na snímku z počátku 20. století

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 183 (ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích)

Zápis o jeho příchodu do Klenčí v ohněm poškozené farní kronice a poslední zápis v ní

Zápis o jeho příchodu do Klenčí v ohněm poškozené farní kronice a poslední zápis v ní

Repro Kronika fary Klenčí pod Čerchovem 1737-1943 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

List papeže Pia XII. k 600. výročí narození sv. Jana Nepomuckého z roku 1945 vyzývá k tomu, aby "rozséváním nenávisti neutrpěla soudržnost společnosti" a "láska nechť ulomí hroty ostnům hněvu" a "pohne srdce k umírněnosti a ke smíření a buduje mezi občany takové vzájemné styky, jež by ve spojení se zbožností, dobrotou a svorností poskytly vašemu státu pevné základy"

Repro Acta curiae episcopalis Boh-Budvicensis, 1945, č. 11, s. 31-33

Jeho kenotaf na hřbitově v TrhanověJeho kenotaf na hřbitově v Trhanově

Jeho kenotaf na hřbitově v Trhanově

Repro www stránky Spolku pro vojenská pietní místa, foto Jindřich Tejnecký

Text o něm v publikaci s mottem z básně Otokara Březiny "Zastavilo se slunce nade dnem jejich a nezašlo ani po staletích, neboť den vítězů, jenž tisícům dává světlo, na věky svítí!"

Repro J. Beneš, Kaine, kde je tvůj bratr? (1971), s. 230-233

Obálka knihy i s jeho medailonem (Česká katolická charita, 1971)

Obálka knihy i s jeho medailonem (Česká katolická charita, 1971)

Pietně upravené místo, kde stával kostel v Červeném Dřevě (viz i Maria Schmidt-Klimaová)

Pietně upravené místo, kde stával kostel v Červeném Dřevě (viz i Maria Schmidt-Klimaová)

Repro www stránky Zničené kostely

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist