logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTONÍN POSPÍŠIL

Repro J. Beneš, Kaine, kde je tvůj bratr? (1971), s. 229

V červnu 1932 navštívil Červené Dřevo biskup Šimon Bárta, farář Pospíšil je zachycen na tomto snímku první zleva, vpředu kráčí Heinrich Klima, biskup Bárta je částečně zakrytý vpravo za ním

V červnu 1932 navštívil Červené Dřevo biskup Šimon Bárta, farář Pospíšil je zachycen na tomto snímku první zleva, vpředu kráčí Heinrich Klima, biskup Bárta je částečně zakrytý vpravo za ním

Repro Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Záznam žižkovské křestní matriky při kostele sv. Rocha o jeho narození, příjmení otcovo a tedy i jeho je tu psáno ve tvaru Pospischil

Repro SOA Praha eBadatelna

Úvod jeho zápisu ve farní kronice

Úvod jeho zápisu ve farní kronice

Repro Kronika fary Červené Dřevo 1804-1949 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Kostel sv. Mikuláše ve Kdyni, jeho první kněžské působištěKostel sv. Mikuláše ve Kdyni, jeho první kněžské působiště

Kostel sv. Mikuláše ve Kdyni, jeho první kněžské působiště

Foto Ivo Kareš

Trhanov, kde farářoval v letech 1916-1931, na snímku z počátku 20. století

Trhanov, kde farářoval v letech 1916-1931, na snímku z počátku 20. století

Repro Z. Procházka, Co odnesl čas 1 : Domažlicko, Chodsko a Kdyňsko na nejstarších fotografiích (2010), s. 183 (ze sbírek Muzea Chodska v Domažlicích)

Zápis o jeho příchodu do Klenčí v ohněm poškozené farní kronice a poslední zápis v ní

Zápis o jeho příchodu do Klenčí v ohněm poškozené farní kronice a poslední zápis v ní

Repro Kronika fary Klenčí pod Čerchovem 1737-1943 (SOkA Domažlice, Porta fontium)

Přání k Vánocům a Novému roku s jeho podpisem

Přání k Vánocům a Novému roku s jeho podpisem

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

List papeže Pia XII. k 600. výročí narození sv. Jana Nepomuckého z roku 1945 vyzývá k tomu, aby "rozséváním nenávisti neutrpěla soudržnost společnosti" a "láska nechť ulomí hroty ostnům hněvu" a "pohne srdce k umírněnosti a ke smíření a buduje mezi občany takové vzájemné styky, jež by ve spojení se zbožností, dobrotou a svorností poskytly vašemu státu pevné základy"

Repro Acta curiae episcopalis Boh-Budvicensis, 1945, č. 11, s. 31-33

Jeho kenotaf na hřbitově v TrhanověJeho kenotaf na hřbitově v Trhanově

Jeho kenotaf na hřbitově v Trhanově

Repro www stránky Spolku pro vojenská pietní místa, foto Jindřich Tejnecký

Text o něm v publikaci s mottem z básně Otokara Březiny "Zastavilo se slunce nade dnem jejich a nezašlo ani po staletích, neboť den vítězů, jenž tisícům dává světlo, na věky svítí!"

Repro J. Beneš, Kaine, kde je tvůj bratr? (1971), s. 230-233

Obálka knihy i s jeho medailonem (Česká katolická charita, 1971)

Obálka knihy i s jeho medailonem (Česká katolická charita, 1971)

Pietně upravené místo, kde stával kostel v Červeném Dřevě (viz i Maria Schmidt-Klimaová)

Pietně upravené místo, kde stával kostel v Červeném Dřevě (viz i Maria Schmidt-Klimaová)

Repro www stránky Zničené kostely

V tomto objektu na rohu Dvořákovy a Průmyslové ulice v Českých Budějovicích, tedy městě, kde studoval kněžský seminář, byl v letech 1942-43 "detašovaný tábor" koncentračního tábora Terezín

V tomto objektu na rohu Dvořákovy a Průmyslové ulice v Českých Budějovicích, tedy městě, kde studoval kněžský seminář, byl v letech 1942-43 "detašovaný tábor" koncentračního tábora Terezín

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist