logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS PREITSCHOPF

Na skupinovém snímku frymburského pěveckého spolku sedí třetí zleva

Na skupinovém snímku frymburského pěveckého spolku sedí třetí zleva

Repro Böhmerwaldheimat : Erinnerungen an Friedberg an der Moldau (1990), s. 155

Záznam o jeho narození a také o jeho vystoupeních z katolické církve na stránkách frymburské křestní matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obsáhlý referát v českém tisku o jeho odsouzení za výtržnosti na protičeských demonstracích v Kašperských Horách

Repro Pošumaví, 1909, č. 9, s. 99-101

Záznam o jeho svatbě ve frymburské oddací matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro frymburský mlýn čp. 52

Repro Sčítání lidu 1921, Frymburk, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Razítko při jím podepsaném věnování slavnostního sborníku z roku 1923 prozrazuje, že se ve Frymburku
 věnoval i prodeji budějovického piva, ovšemže z německého měšťanského pivovaru

Razítko při jím podepsaném věnování slavnostního sborníku z roku 1923 prozrazuje, že se ve Frymburku
věnoval i prodeji budějovického piva, ovšemže z německého měšťanského pivovaru

Repro H. Preitschopf, Heimat-Stimmen : Festschtift zum 2. Friedberger Heimatsfeste 1913-1923

Rodný Panský mlýn u Frymburka na fotografii z roku 1930 a z roku 1952 před zánikem

Rodný Panský mlýn u Frymburka na fotografii z roku 1930 a z roku 1952 před zánikem

Rodný Panský mlýn u Frymburka na fotografii z roku 1930 a z roku 1952 před zánikem

Repro www stránky Vodní mlýny, sbírka Kamila Klusáka

"Malebná partie u Vltavy" na pohlednici Frymburka od Josefa Wolfa

"Malebná partie u Vltavy" na pohlednici Frymburka od Josefa Wolfa

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Frymburk dnes (2019)

Frymburk dnes (2019)

Foto Leona Töröková

Takřka mořský příboj u Frýdavy

Takřka mořský příboj u Frýdavy

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist