logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS PRESL

Repro Der Landkreis Freyung-Grafenau : 20 Jahre Landkreisstrukturpolitik (1990)

Tento snímek doprovází článek Ericha Hanse o něm na stránkách krajanského měsíčníku

Tento snímek doprovází článek Ericha Hanse o něm na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1986, č. 2, s. 71

Se spolužáky z Přední Výtoně stojí v předposlední řadě pátý odleva

Se spolužáky z Přední Výtoně stojí v předposlední řadě pátý odleva

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 107

Něco z euforie oněch let jako by odrážela tato titulní strana prachatického týdeníku Hraničář, zachycující na snímku Hanse Presla a volarského starostu Svatopluka Vokurku, jak uvádějí v květnu do pohybu kyvadlo starého hodinového stroje v tehdy novém volarském muzeu

Něco z euforie oněch let jako by odrážela tato titulní strana prachatického týdeníku Hraničář, zachycující na snímku Hanse Presla a volarského starostu Svatopluka Vokurku, jak uvádějí v květnu do pohybu kyvadlo starého hodinového stroje v tehdy novém volarském muzeu

Repro Hraničáč, 31. 5. 1991, s. 1

Vyznamenává Ingo Hanse záslužnou medailí okresu Freyung-Grafenau

Vyznamenává Ingo Hanse záslužnou medailí okresu Freyung-Grafenau

Repro Hoam!, 1994, č. 6, s. 677

Ingo Hans mu naopak uděluje ocenění za jeho iniciativy ve prospěch šumavských krajanů

Ingo Hans mu naopak uděluje ocenění za jeho iniciativy ve prospěch šumavských krajanů

Repro Hoam!, 1994, č. 6, s. 681

Na snímku z oslavy jeho sedmdesátin vidíme třetího odleva tehdejšího velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze Dr. Rudolfa Hofstettera, zemského radu Alfonse Urbana, podávajícího ruku oslavenci, druhý zprava stojí pak Dr. František Mikeš z Českého Krumlova, tehdy přednosta tamního okresního úřadu

Na snímku z oslavy jeho sedmdesátin vidíme třetího odleva tehdejšího velvyslance Spolkové republiky Německo v Praze Dr. Rudolfa Hofstettera, zemského radu Alfonse Urbana, podávajícího ruku oslavenci, druhý zprava stojí pak Dr. František Mikeš z Českého Krumlova, tehdy přednosta tamního okresního úřadu

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 11, s. 55

Gratulace k jeho sedmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Gratulace k jeho sedmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 11, s. 55, 58

Článek k jeho životnímu jubileu v ústředním tiskovém orgánu krajanského sdružení

Článek k jeho životnímu jubileu v ústředním tiskovém orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 17. 9. 1993, s. 4

V Domě Adolfa Webingera v Lackerhäuser s Franzem Nodesem a Horstem Stiepanim

V Domě Adolfa Webingera v Lackerhäuser s Franzem Nodesem a Horstem Stiepanim

Repro Hoam!, 1998, č. 1, s. 19

Dva záznamy z rodového katastru farní obce Přední Výtoň o manželství a dětech jeho děda a otce

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Snímek kostela v jeho rodné Přední Výtoni, pořízený v roce 2018, tedy 15 let po jeho skonu

Snímek kostela v jeho rodné Přední Výtoni, pořízený v roce 2018, tedy 15 let po jeho skonu

Foto Pavel Polák

Křtitelnice kostela v Přední Výtoni na snímku Dietera Raische

Křtitelnice kostela v Přední Výtoni na snímku Dietera Raische

Repro P. Rothe - D. Raisch, Kunst im Böhmerwald (1993), s. 116

Výmluvný nápis z renovovaného, ale zpustlého hřbitova

Výmluvný nápis z renovovaného, ale zpustlého hřbitova

Foto Pavel Polák

Dva záběry ze hřbitova v Přední Výtoni (2021)Dva záběry ze hřbitova v Přední Výtoni (2021)

Dva záběry ze hřbitova v Přední Výtoni (2021)

Foto Květa Cempírková

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Freyungu, městě, se kterým byla spojena "bavorská" část jeho života a kde je i pohřbenFarní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Freyungu, městě, se kterým byla spojena "bavorská" část jeho života a kde je i pohřben

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Freyungu, městě, se kterým byla spojena "bavorská" část jeho života a kde je i pohřben

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist