logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EDUARD PRIESCHL

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 33 v dnes zaniklém Rychnůvku zaznamenává rodinu Franze Xavera Prieschla a jeho ženy Marie (*1878) s dcerou Rosou (*1907), syny Ottou (*1909) a Karlem (*1910), dcerou Angelou (*1916) a synem Eduardem (*1920), tehdy ročním

Repro Sčítání lidu 1921, Rychnůvek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Když slavil roku 1938 primici jeho bratr Karl, zesnulý už v 54 letech roku 1964 v Bavorsku, sešla se tu na snímku celá Prieschlova rodina - Eduardovi bylo tenkrát 18 let a může to být tedy sotva kdo jiný, než ten mládenec stojící zcela vpravo

Když slavil roku 1938 primici jeho bratr Karl, zesnulý už v 54 letech roku 1964 v Bavorsku, sešla se tu na snímku celá Prieschlova rodina - Eduardovi bylo tenkrát 18 let a může to být tedy sotva kdo jiný, než ten mládenec stojící zcela vpravo

Repro F.a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 166

Jeho bratr Max je tu se spolužáky ze 4. třídy školy v zaniklém dnes Rychnůvku zachycen v první řadě zcela napravo  - vzadu druhá zleva stojí učitelka Martha Kastlová, roz. Trnková

Jeho bratr Max je tu se spolužáky ze 4. třídy školy v zaniklém dnes Rychnůvku zachycen v první řadě zcela napravo - vzadu druhá zleva stojí učitelka Martha Kastlová, roz. Trnková

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 12, s. 63

Hudební spolek a sdružení ochotníků při uvedení Nestroyovy hry "Der Lumpazivagabundus" v Německém Rychnově u Frymburka

Hudební spolek a sdružení ochotníků při uvedení Nestroyovy hry "Der Lumpazivagabundus" v Německém Rychnově u Frymburka

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 6, s. 245

Rychnůvek na pohlednici firmy Josef Seidel (viz i Maria Schulze-Kroiherová)

Rychnůvek na pohlednici firmy Josef Seidel (viz i Maria Schulze-Kroiherová)

Repro archív Kohoutího kříže

Ještě jednou přicházíme k Rychnůvku, který už není, cestou ve stráni

Ještě jednou přicházíme k Rychnůvku, který už není, cestou ve stráni

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 12, s. 508

Do Rychnůvku přijela pošta z Horní Vltavice

Do Rychnůvku přijela pošta z Horní Vltavice

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 15, s. 644

Rychnůvek a dům čp. 49 (skryt vpravo za domem s balkonem) cestou ke kostelu, kde žil Franz Xaver Prieschl, zvaný Pali-Vater, a jeho 9 dětí, z nich druhý nejmladší EduardRychnůvek a dům čp. 49 (skryt vpravo za domem s balkonem) cestou ke kostelu, kde žil Franz Xaver Prieschl, zvaný Pali-Vater, a jeho 9 dětí, z nich druhý nejmladší Eduard

Rychnůvek a dům čp. 49 (skryt vpravo za domem s balkonem) cestou ke kostelu, kde žil Franz Xaver Prieschl, zvaný Pali-Vater, a jeho 9 dětí, z nich druhý nejmladší Eduard

Repro Glaube und Heimat, 1967, č. 9, s. 372 a Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Podobný pohled v roce 2011

Podobný pohled v roce 2011

Foto Ivo Kareš

Kameny ze základů rodného domu

Kameny ze základů rodného domu

Foto Ivo Kareš

Vnitřek kostela v Rychnůvku na pohlednici Josefa Seidela...

Vnitřek kostela v Rychnůvku na pohlednici Josefa Seidela...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

... a pohled na zdevastovaný interiér někdy v polovině padesátých let 20. století

... a pohled na zdevastovaný interiér někdy v polovině padesátých let 20. století

Repro Vojensko.cz (z archívu Josefa Laciny)

Model kostela sv. Václava v Rychnůvku, srovnaného se zemí 9. června 1959

Model kostela sv. Václava v Rychnůvku, srovnaného se zemí 9. června 1959

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 5, s. 50

Dnešní stav místa, kde stával kostel v RychnůvkuDnešní stav místa, kde stával kostel v Rychnůvku

Dnešní stav místa, kde stával kostel v Rychnůvku

Repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov a foto Ivo Kareš

Foto Ivo Kareš

Madona z rychnůveckého kostela byla prý před jeho zničením tajně převezena zabalená v peřinách do Frymburka; dnes je uložena ve vyšebrodském klášteře

Madona z rychnůveckého kostela byla prý před jeho zničením tajně převezena zabalená v peřinách do Frymburka; dnes je uložena ve vyšebrodském klášteře

Foto Ivo Kareš

Malířská vzpomínka Friedricha Bayera (1950)

Malířská vzpomínka Friedricha Bayera (1950)

Repro F. a F. Bertlwieserovi, : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), zadní předsádka

Nejstarší sestra Marie u hrobu příbuzných

Nejstarší sestra Marie u hrobu příbuzných

Repro F. a F. Bertlwieserovi, : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 203

Vysvěcení poutní kaple v Urešském lese roku 1924 (viz i Josef Bayer a Friedberta Hoferová)

Vysvěcení poutní kaple v Urešském lese roku 1924 (viz i Josef BayerFriedberta Hoferová)

Repro F. a F. Bertlwieserovi, Verlorene Böhmerwald-Heimat : Heimatbuch der Pfarre Deutsch-Reichenau bei Friedberg Gemeinde Reiterschlag von der Blüte bis zur Zerstörung (1995), s. 175

U zaniklé vsi Horní Ureš

U zaniklé vsi Horní Ureš

Foto Ivo Kareš

Tady se nevěstina výbava veze z Rožnova do Jasánek

Tady se nevěstina výbava veze z Rožnova do Jasánek

Repro Glaube und Heimat, 1968, č. 17, s. 728

Jiná, tentokrát zimní výprava s nevěstinou výbavou někde v lesích při Rychnůvku a ostatních jako on zaniklých osadách

Jiná, tentokrát zimní výprava s nevěstinou výbavou někde v lesích při Rychnůvku a ostatních jako on zaniklých osadách

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 267

Zplanělé stromy v Lindě

Zplanělé stromy v Lindě

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist