logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

STEPHANIE PRINZOVÁ

Záznam o jejím narození v trhovosvinenské křestní matrice s přípisy o sňatku a "odpadnutí k protestantismu"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Suchdol nad Lužnicí o narození jejího otce

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Český záznam trhovosvinenské křestní matriky o narození jejího bratra Rudolfa

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 50 v Horní Stropnici, kde tehdy žila už ovdovělá Stephaniina matka s "tetou Fanny" a jejím synem Gottfriedem (zde psán Bohumil)

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Německý záznam hornostropnické oddací matriky o první svatbě bratra Rudolfa, který je zde uveden jako toho času četař jednoho vídeňského c.k. regimentu

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Německý záznam českobudějovické oddací matriky o zdejší druhé svatbě bratrově, který už zde vystupuje jako hornostropnický Němec

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu pro dům čp. 65 v Horní Stropnici s jejím bratrem Rudolfem a jeho ženou Kateřinou, prohlašující se na rozdíl od něho, Čecha z Trhových Svinů, za Němku z Horní Stropnice

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady vyplývá ze seznamu německého učitelstva, že její muž Karl Prinz byl Němcem z Chomutovska

Tady vyplývá ze seznamu německého učitelstva, že její muž Karl Prinz byl Němcem z Chomutovska

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an der deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1924), s. 425

Znak dolnobavorského města Simbach am Inn, kde zemřela, s mostem, vedoucím přes řeku Inn do Rakouska - ani ty tři pětiliské růže nemají s jejími rodnými jižními Čechami nic společného

Znak dolnobavorského města Simbach am Inn, kde zemřela, s mostem, vedoucím přes řeku Inn do Rakouska - ani ty tři pětiliské růže nemají s jejími rodnými jižními Čechami nic společného

Repro Wikipedia

Rozhovor s jejím synem, historikem Friedrichem Prinzem

Rozhovor s jejím synem, historikem Friedrichem Prinzem

Repro www stránky Haus der Bayerischen Geschichte

Obálka knihy (Siedler Verlag, Berlín, 1993) o dějinách Němců v Čechách a na Moravě, jejímž editorem byl její syn

Obálka knihy (Siedler Verlag, Berlín, 1993) o dějinách Němců v Čechách a na Moravě, jejímž editorem byl její syn

Friedrich Prinz byl spolueditorem a autorem předmluvy k tomuto sborníku o osudových letech Československa 1945-1948, vydaném v nakladatelství Oldenbourg roku 2001

Friedrich Prinz byl spolueditorem a autorem předmluvy k tomuto sborníku o osudových letech Československa 1945-1948, vydaném v nakladatelství Oldenbourg roku 2001

Obálka jiné synovy publikace k dějinám Němců v Čechách a na Moravě, vydané v roce jeho úmrtí (Sudetendeutsches Archiv, Mnichov, 2003)

Obálka jiné synovy publikace k dějinám Němců v Čechách a na Moravě, vydané v roce jeho úmrtí (Sudetendeutsches Archiv, Mnichov, 2003)

Synovo heslo na Wikipedii, kde v jeho obsáhlé bibliografii kupodivu chybí korespondence Wenzela Jaksche a Edvarda Beneše z londýnského exilu 1939-1943 spolu s významnou dokumentací, jejíž se stal v roce 1973 spolueditorem (klikněte na náhled)

Synovo heslo na Wikipedii, kde v jeho obsáhlé bibliografii kupodivu chybí korespondence Wenzela Jaksche a Edvarda Beneše z londýnského exilu 1939-1943 spolu s významnou dokumentací, jejíž se stal v roce 1973 spolueditorem (klikněte na náhled)

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist