logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF PRINZ

Repro Glaube und Heimat, 1996, č. 3, s. 9

Foto z mladších let

Foto z mladších let

Repro Glaube und Heimat, 1979, č. 7, s. 4

Při vyměřování ve Stožci roku 1931

Při vyměřování ve Stožci roku 1931

Repro Glaube und Heimat, 1979, č. 7, s. 4

Jako mladý československý důstojník-čekatel na svatbě své sestry Amalie v dubnu roku 1933 u kostela sv. Mořice na Mouřenci, tamního faráře, jímž byl až doposledka páter Franz Andraschko, vidíme stát s plnovousem druhého zleva

Jako mladý československý důstojník-čekatel na svatbě své sestry Amalie v dubnu roku 1933 u kostela sv. Mořice na Mouřenci, tamního faráře, jímž byl až doposledka páter Franz Andraschko, vidíme stát s plnovousem druhého zleva

Repro K. Suchy, St. Maurenzen : Brücke Bayern - Böhmen (2009), s. 63

Stojí tu třetí zleva před kaplí biskupa Neumanna na Hochsteině vyznamenán medailí nesoucí světcovo jméno, úplně vlevo je zachycen Emil Weber, napravo od Josefa Prinze prelát Johannes Barth, pak Alois Wellek a Richard Schiefer

Stojí tu třetí zleva před kaplí biskupa Neumanna na Hochsteině vyznamenán medailí nesoucí světcovo jméno, úplně vlevo je zachycen Emil Weber, napravo od Josefa Prinze prelát Johannes Barth, pak Alois Wellek a Richard Schiefer

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 9/10, s. 7

Obálka (1985) knihy vydané v Norimberku (nakladatelství Preußler)

Obálka (1985) knihy vydané v Norimberku (nakladatelství Preußler)

Rodný Engelhof v Radešově

Rodný Engelhof v Radešově

Repro J. Prinz, Mein kleines Heimatbuch vom Böhmerwald (1985), s. 15

Vstup do obytné části rodného domu na obraze Rudolfa Nowaka z r. 1935

Vstup do obytné části rodného domu na obraze Rudolfa Nowaka z r. 1935

Repro J. Prinz, Mein kleines Heimatbuch vom Böhmerwald (1985), s. 26

Jím samým zhotovený plánek Radešova (Schröbersdorf), kde má rodný dům čp. 8 a stojí před ním i tady třistaletá lípa

Jím samým zhotovený plánek Radešova (Schröbersdorf), kde má rodný dům čp. 8 a stojí před ním i tady třistaletá lípa

Repro J. Prinz, Mein kleines Heimatbuch vom Böhmerwald (1985), s. 16

Sám nakreslil i plánek a půdorys rodného stavení

Sám nakreslil i plánek a půdorys rodného stavení

Sám nakreslil i plánek a půdorys rodného stavení

Repro Glaube und Heimat, 1983, č. 2, s. 23 a Glaube und Heimat, 1983, č. 4, s. 31

Radešov na staré pohlednici, v popředí je vaziště vorů

Radešov na staré pohlednici, v popředí je vaziště vorů

Repro M. Malá, Šumava : putování za krajinou a lidmi (2010), s. 85

Původní a nově postavená kaple Panny Marie Bolestné v Radešově se skleněným oltářem Vlaďky TesařovéPůvodní a nově postavená kaple Panny Marie Bolestné v Radešově se skleněným oltářem Vlaďky Tesařové

Původní a nově postavená kaple Panny Marie Bolestné v Radešově se skleněným oltářem Vlaďky Tesařové

E. Kintzl - J. Fischer, Zmizelá Šumava : s Emilem pěšky (2022), s. 38 a foto Pavel Polák

Na staré pohlednici "aus Budweis" vidíme Mariánská kasárna (zde ještě s německým nápisem "Marien-Kaserne"),
 kde sloužívalo tolik Šumavanů a která vstoupila zásluhou Jaroslava Haška a Václava Havla i do české literatury

Na staré pohlednici "aus Budweis" vidíme Mariánská kasárna (zde ještě s německým nápisem "Marien-Kaserne"),
kde sloužívalo tolik Šumavanů a která vstoupila zásluhou Jaroslava Haška a Václava Havla i do české literatury

Repro z archívu LT

Dvě barevné pohlednice s motivem Mariánských kasáren zachycují "v plné parádě"
i jejich někdejší osazenstvo ještě za staré monarchie ovšem

Dvě barevné pohlednice s motivem Mariánských kasáren zachycují "v plné parádě"
i jejich někdejší osazenstvo ještě za staré monarchie ovšem

Dvě barevné pohlednice s motivem Mariánských kasáren zachycují "v plné parádě"
i jejich někdejší osazenstvo ještě za staré monarchie ovšem

Chátrající kasárna v roce 2013Chátrající kasárna v roce 2013

Chátrající kasárna v roce 2013

Foto Ivo Kareš

Foto Pavel Polák

Opadaná omítka odkryla kámen s letopočtem 1843

Opadaná omítka odkryla kámen s letopočtem 1843

Foto Ivo Kareš

V září 2015 byla opravená budova zpřístupněna veřejnosti - kromě obchodů a apartmánů je tu i galerie

V září 2015 byla opravená budova zpřístupněna veřejnosti - kromě obchodů a apartmánů je tu i galerie

Foto Ivo Kareš

Zásluhou adresy Karla Prinze v Kohoutím kříži se "Prinzové" i "Princové" z Čech v Praze roku 2007 poprvé sešli nad šumavskou vodou

Zásluhou adresy Karla Prinze v Kohoutím kříži se "Prinzové" i "Princové" z Čech v Praze roku 2007 poprvé sešli nad šumavskou vodou

Foto na pohlednici Milan Kincl

E-mail z USA, který předcházel setkání v Praze

E-mail z USA, který předcházel setkání v Praze

Repro archív Kohoutího kříže

Jeden z dopisů se zpáteční adresou do Nördlingen, který svědčí o tom, jak mi byl pan Karel Prinz (psal se tak s českou podobou křestního jména v jiných
dopisech na adresu knihovny) užitečný i svou známostí s Franzem Irsiglerem

Jeden z dopisů se zpáteční adresou do Nördlingen, který svědčí o tom, jak mi byl pan Karel Prinz (psal se tak s českou podobou křestního jména v jiných dopisech na adresu knihovny) užitečný i svou známostí s Franzem Irsiglerem

Repro archív Kohoutího kříže

Nekrolog Karla Prinze na stránkách krajanského měsíčníku napsal Karl Suchy

Nekrolog Karla Prinze na stránkách krajanského měsíčníku napsal Karl Suchy

Repro Hoam!, 2011, č. 4, s. 24

Papírna bratří Greifenhagenů v rodném Radešově

Papírna bratří Greifenhagenů v rodném Radešově

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, podzim 03/2021, s. 6 (ze sbírek Muzea Šumavy v Kašperských Horách)

Radešovská lípa v oplocené zahradě zdejšího domu čp. 27

Radešovská lípa v oplocené zahradě zdejšího domu čp. 27

Repro M. Kult - O. Šmíd, Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Šumava (2021), s. 90

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist