logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MITZI PRINZOVÁ

Její rozhovor s Anni Kraftovou z roku 1999

Repro www stránky Scheiben

V 93 letech

V 93 letech

Repro www stránky Sudetendeutsche Landsmannschaft in Österreich

Rozloučení se čtenáři rodácké rubriky v roce 2018 po dvaceti letech

Repro Glaube und Heimat, 2018, č. 1, s. 54

Záznam křestní matriky v tehdejším Německém Benešově o narození otcově s pozdějším přípisem o jeho svatbě v Horní Stropnici

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam oddací matriky farní obce Horní Stropnice o svatbě jejích rodičů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921, kdy ještě nebyla na světě, pro dům čp. 35 v Horní Stropnici s rodinou Deselovou

Repro Sčítání lidu 1921, Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

V kronice farnosti Horní Stropnice nacházíme i tento záznam, který se jí týká

V kronice farnosti Horní Stropnice nacházíme i tento záznam, který se jí týká

Repro Pfarrchronik Strobnitz : Kreis Kaplitz, Böhmerwald 1906-1946 (1996), s. 233

Vyhlídky (Egersee) u Horní StropniceVyhlídky (Egersee) u Horní Stropnice

Vyhlídky (Egersee) u Horní Stropnice

Foto Pavel Polák

Poutní místo Maria Schnee na Svatém KameniPoutní místo Maria Schnee na Svatém Kameni

Poutní místo Maria Schnee na Svatém Kameni

Foto Pavel Polák

Mlýny v Kamenné, zmiňované v jejím textu v souvislosti se jménem Rienesl, kdysi a dnes

Mlýny v Kamenné, zmiňované v jejím textu v souvislosti se jménem Rienesl, kdysi a dnes

Mlýny v Kamenné, zmiňované v jejím textu v souvislosti se jménem Rienesl, kdysi a dnes

Repro J. Šupler, Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače (2021), s. 320 a 321

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist