logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARTIN PRÖLL

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Dobrá Voda u Nových Hradů

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam novohradské křestní matriky o zdejším narození jeho ženy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům ve dnes zaniklém Veveří čp. 3 s rodinou Pröllovou

Repro Sčítání lidu 1921, Veveří, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Ještě v roce 1925 připománá českobudějovický německý deník 25 let jeho učitelského působení (spolu s Marií Watzlikovou)

Ještě v roce 1925 připománá českobudějovický německý deník 25 let jeho učitelského působení (spolu s Marií Watzlikovou)

Repro Budweiser Zeitung, 1925, č. 62, s. 7

Vazba kroniky německé obecné školy ve Veveří

Vazba kroniky německé obecné školy ve Veveří

Repro Volksschule Piberschlag - Schulchronik 1918-1929, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Úvodní zápis ve školní kronice pro školní rok 1925/26, kdy převzal vedení školy

Repro Volksschule Piberschlag - Schulchronik 1918-1929, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis v kronice školy ve Veveří o jeho zatčení

Repro Volksschule Piberschlag - Schulchronik 1918-1929, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Někdejší škola ve Veveří

Někdejší škola ve Veveří

Foto Ivo Kareš

Parte manželčino

Parte manželčino

Repro Hoam!, 1962, č. 9, s. 31

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice farní obce Albertshausen bei Bad Kissingen

Repro Diözesanarchiv Würzburg, Amtsbücher aus Pfarreien 22, Fiche 4, S. 156

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist