logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ ISIDOR PROSCHKO

Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání, viz i Josef Tibitanzl

Pravděpodobně varianta téhož portrétu, tentokrát bez řádů...

Pravděpodobně varianta téhož portrétu, tentokrát bez řádů...

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank
(ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Záznam v křestní matrice farní obce Vyšší Brod o jeho narození řediteli zdejšího panství Franzi Proschko (synovi krumlovského měšťana Bernharda Proschko a Marie Anny, roz. Spannerové ze Zátoně) a Klaře, dceři Johanna Neubauera z Nových Hradů a Anny, roz. Finkové z Krumlova

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům v areálu vyšebrodského kláštera na kresbě jeho dcery Emilie...

Rodný dům v areálu vyšebrodského kláštera na kresbě jeho dcery Emilie...

Repro F. I. Proschko, Gesammelte Schriften. Band IV., Erzählungen und Gesichte füf Jugend und Volk (1904), obr. příl.

... a dnes (2013)

... a dnes (2013)

Foto Leona Töröková

První díl (1901) jeho sebraných spisů,
které redigovala dcera Hermine...

První díl (1901) jeho sebraných spisů,
které redigovala dcera Hermine...

... a jedna z ilustrací dcery Emilie

... a jedna z ilustrací dcery Emilie

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti Mariahilf

Repro Matricula Online

Nekrolog ve vídeňském tisku

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 7. 2. 1891, s. 4 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Pamětní deska na rodném domě - současný stav
(viz i Hermine Camilla Proschková)

Pamětní deska na rodném domě - současný stav
(viz i Hermine Camilla Proschková)

Foto Pavel Polák

Jeho "čestný hrob" na vídeňském Ústředním hřbitově

Jeho "čestný hrob" na vídeňském Ústředním hřbitově

Repro www stránky (Kunst und Kultur in Wien)

Počátek a závěr jeho zpracování pověsti o původu místního jména Budějovice v almanachu Libussa na rok 1846

Repro Libussa, 1846, s. 193

Jeho báseň "K Novému roku" vyšla na stránkách "Krumlovského kalendáře a adresáře pro jižní Čechy na rok 1915"Jeho báseň "K Novému roku" vyšla na stránkách "Krumlovského kalendáře a adresáře pro jižní Čechy na rok 1915"

Jeho báseň "K Novému roku" vyšla na stránkách "Krumlovského kalendáře a adresáře pro jižní Čechy na rok 1915"

Repro Krummauer Adreß-Kalender für Südböhmen für das Jahr 1915, obálka a s. 1

Takto Karl Franz Leppa "vyřídil" jeho jméno v návrhu zasloužilých Šumavanů pro expozici muzea v Horní Plané

Takto Karl Franz Leppa "vyřídil" jeho jméno v návrhu zasloužilých Šumavanů pro expozici muzea v Horní Plané

Repro archív Kohoutího kříže

Jeho verše zdobily v roce 1955 záhlaví jednoho z čísel krajanského časopisu a zněly by česky asi takto:
Na stole jasně plála svíce,
horský křišťál odleskem sice,
snad víc kus vedle třpytně plál.
A řekl svíci: "Hoř jen stále,
můj třpyt dá tvojí kráse vale
a tebe stráví vlastní pal."

Skromně ta svíce odpoví mu:
"Budiž čest ohni hasnoucímu,
že zaplál a že vydal svit.
I moudří z lidí sebe stráví -
ta oběť je znak jejich slávy!
Ty odlesk znáš jen vystavit."

Jeho verše zdobily v roce 1955 záhlaví jednoho z čísel krajanského časopisu a zněly by česky asi takto:
Na stole jasně plála svíce,
horský křišťál odleskem sice,
snad víc kus vedle třpytně plál.
A řekl svíci: "Hoř jen stále,
můj třpyt dá tvojí kráse vale
a tebe stráví vlastní pal."

Skromně ta svíce odpoví mu:
"Budiž čest ohni hasnoucímu,
že zaplál a že vydal svit.
I moudří z lidí sebe stráví -
ta oběť je znak jejich slávy!
Ty odlesk znáš jen vystavit."

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, č. 80 (1955), s. 326

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist