logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTONÍN JAROSLAV PUCHMAJER

Repro Literární atlas československý. 1 (1932), s. 26

Ochranným vodoznakem opatřený portrét z "datakabinetu" moderního učitele

Ochranným vodoznakem opatřený portrét z "datakabinetu" moderního učitele

Repro www stránky Datakabinet.cz

Latinský záznam o jeho narození ve vltavotýnské křestní matrice

Latinský záznam o jeho narození ve vltavotýnské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný domek v Týně nad Vltavou na staré fotografii...

Rodný domek v Týně nad Vltavou na staré fotografii...

Repro Literární atlas československý. 1 (1932), s. 26

... a dnes (2017)... a dnes (2017)

... a dnes (2017)

Foto Kateřina Nováčková

Stará zástavba v centru Týna nad Vltavou s kostelem sv. Jakuba, kde byl pokřtěn

Stará zástavba v centru Týna nad Vltavou s kostelem sv. Jakuba, kde byl pokřtěn

Foto Pavel Polák

Týn nad Vltavou na indikační skice stabilního katastru z roku 1828

Týn nad Vltavou na indikační skice stabilního katastru z roku 1828

Repro Urbanistické dědictví České republiky : katalog výstavy (2015), s. 153

Tady vidíme jeden z jeho německy psaných záznamů v křestní matrice fary ve Ktiši, podepsaných "Ant. Buchmaÿer Capellanus" (kaplan)

Tady vidíme jeden z jeho německy psaných záznamů v křestní matrice fary ve Ktiši, podepsaných "Ant. Buchmaÿer Capellanus" (kaplan)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Fara ve Ktiši, dnes Diecézní centrum života mládeže

Fara ve Ktiši, dnes Diecézní centrum života mládeže

Foto Ivo Kareš

Jako administrátor na faře v Kamenném Újezdě tady podepsal jako Anton Buchmayer záznam o narození a křtu Františka Jungwirtha, syna bednáře z blízké Plavnice, psaný sice česky, ale do německy předepsaného a předtištěného rámce

Jako administrátor na faře v Kamenném Újezdě tady podepsal jako Anton Buchmayer záznam o narození a křtu Františka Jungwirtha, syna bednáře z blízké Plavnice, psaný sice česky, ale do německy předepsaného a předtištěného rámce

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Předmluva jednoho ze svazků jeho Sebrání básní a zpěvů je datována koncem března 1797 v šumavské Ktiši

Předmluva jednoho ze svazků jeho Sebrání básní a zpěvů je datována koncem března 1797 v šumavské Ktiši

Repro Almanahy Antonína Jaroslava Puchmajera. II. (1920), s. 5-6

Věnování jeho Nových básní (1798) hraběti Jáchymovi ze Šternberka

Věnování jeho Nových básní (1798) hraběti Jáchymovi ze Šternberka

Repro Almanahy Antonína Jaroslava Puchmajera. III. (1920)

Titulní list (1821) jeho německy psané romské mluvnice a romského slovníku
s připojeným slovníkem hantýrky, čili "řeči českých zlodějů"

Titulní list (1821) jeho německy psané romské mluvnice a romského slovníku
s připojeným slovníkem hantýrky, čili "řeči českých zlodějů"

Místo jeho hrobu zůstává podle jednoho z těchto výstřižků neznámé

Repro archív autora, pramen vystřižků není znám, autoři textů Jan Brdský a Eva Havlová

Odstavec o Puchmajerovi ze sborníku "Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích" dává najevo, že v jihočeské metropoli "přilnul k němčině", ve které i začal psát

Odstavec o Puchmajerovi ze sborníku "Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích" dává najevo, že v jihočeské metropoli "přilnul k němčině", ve které i začal psát

Repro Šedesát let Jirsíkova gymnasia v Č. Budějovicích 1868-1928 (1928), s. 9

Sám byl překladatelem německé botanické literatury a kritizoval dodnes používané názvosloví bratří Preslů

Sám byl překladatelem německé botanické literatury a kritizoval dodnes používané názvosloví bratří Preslů

Repro Lidové noviny, 17. 2. 2024, příloha Relax, s. IV.

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist