logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF PUHANI

Repro H. Harwalik - F. Pimmer,
Winterberg im Böhmerwald (1995), s. 599

Snímek z výletu německého "Spolku katolických tovaryšů" do Korkusovy Hutě někdy ve dvacátých letech dvacátého století ho zachycuje druhého vpravo vepředu sedícího

Snímek z výletu německého "Spolku katolických tovaryšů" do Korkusovy Hutě někdy ve dvacátých letech dvacátého století ho zachycuje druhého vpravo vepředu sedícího

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1992, č. 5, s. 225

Záznam v křestní matrice farní obce Korkusova Huť o jeho narození v Huti pod Boubínem (Tafelhütten) knížecímu lesnímu hajnému Innocenzi Puhanimu (i jeho otec Jakob Puhani byl v tom místě na čp. 9 knížecím lesním hajným, matka Maria Anna byla roz. Matheisová z Hrabic) a jeho ženě Aloisii, dceři Andrease Jodla, rolníka v Záblatí čp. 30, a Magdaleny, roz. Janko ze Sviňovic čp. 1 - pozdější přípis zpravuje nás i o svatbě Josefa Puhaniho s Theresií Kubičekovou ve Vimperku 11. května roku 1914

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodná Huť pod Boubínem na leteckých snímcích z let 1951 a 2008

Rodná Huť pod Boubínem na leteckých snímcích z let 1951 a 2008

Rodná Huť pod Boubínem na leteckých snímcích z let 1951 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Oženil se podle záznamu vimperské oddací matriky dne 11. května roku 1914 ve zdejším děkanském chrámu s Theresií, narozenou 20. prosince roku 1890 v Pláních (dnes část Nových Hutí), dcerou knížecího kočího ve Vimperku Martina Kubičeka a Johanny, rozené Nowotny z Plání - ženichovi bylo 35, nevěstě 23 let

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

U letopočtu 1881 je v jeho knize záznam o výsadbě lesních stromků školní mládeží ve Vimperku na místě zvaném "Steinfeld" a o označení dvou větších skal nápisy "Stephanie Rudolf 1881 10. 5." v den desátého výročí svatby korunního prince (jde o Rudolfovu a Štěpánčinu skálu v tzv. Stifterově parku)

U letopočtu 1881 je v jeho knize záznam o výsadbě lesních stromků školní mládeží ve Vimperku na místě zvaném "Steinfeld" a o označení dvou větších skal nápisy "Stephanie Rudolf 1881 10. 5." v den desátého výročí svatby korunního prince (jde o Rudolfovu a Štěpánčinu skálu v tzv. Stifterově parku)

Repro J. Puhani, Chronologische Notizen zur Geschichte von Winterberg und Umgebung 1195-1926, s. 64

Jím podepsaný text o zážitcích z konce první světové války také v českobudějovickém zázemí u 91. pluku

Jím podepsaný text o zážitcích z konce první světové války také v českobudějovickém zázemí u 91. pluku

Repro 100 let : vznik Československé republiky v dokumentech jihočeských archivů (2018), s. 58 (SOA Třeboň, odd. Český Krumlov, Schwarzeberská ústřední kancelář Hluboká nad Vltavou)

Obálka (1926) se starým vyobrazením Vimperka v 16. století

Obálka (1926) se starým vyobrazením Vimperka v 16. století

Tady vyslovuje Adolf Webinger obzvláštní dík dárci pěti opisů Puhaniho knihy "Chronologische Notizen" do krajanské knihovny

Tady vyslovuje Adolf Webinger obzvláštní dík dárci pěti opisů Puhaniho knihy "Chronologische Notizen" do krajanské knihovny

Repro Hoam!, 1957, č. 12, s. 28

Vimperský zámekVimperský zámek

Vimperský zámek

Foto Pavel Polák

Záznam o jeho skonu v rejstříku úmrtní matriky farní obce Haidmühle

Záznam o jeho skonu v rejstříku úmrtní matriky farní obce Haidmühle

Repro Matricula Online

Hrob na hřbitově v HaidmühleHrob na hřbitově v Haidmühle

Hrob na hřbitově v Haidmühle

Foto Pavel Polák a repro www stránky Find a Grave, foto Kenneth Madl

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist