logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANNA QUITTEREROVÁ

S bratrem Franzem v dětském věku

S bratrem Franzem v dětském věku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2015, č. 6, s. 30

Anna Selbitschková s maturantkami na učitelském ústavu v Prachaticích roku 1943 stojící prvá zprava

Anna Selbitschková s maturantkami na učitelském ústavu v Prachaticích roku 1943 stojící prvá zprava

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1994, č. 1, s. 20

Zleva maminka, Anna, nádeník a děvče na letním pobytu u nich v Polce za senoseče ve chvíli odpočinku

Zleva maminka, Anna, nádeník a děvče na letním pobytu u nich v Polce za senoseče ve chvíli odpočinku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2012, č. 8, s. 11

Otec, matka a za nimi bratr Franz Selbitschka a děvče na letním pobytu na další fotografií z jejích mladých let

Otec, matka a za nimi bratr Franz Selbitschka a děvče na letním pobytu na další fotografií z jejích mladých let

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2012, č. 8, s. 11

Matka na fůře, Anna v šátku při kravském povoze, za loukou les zvaný "Sagers Woid"

Matka na fůře, Anna v šátku při kravském povoze, za loukou les zvaný "Sagers Woid"

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2012, č. 8, s. 11

Se sestrou Ernou a kamarádkou Marií za senoseče v dívčích letech na "Zadní louce" u Polky

Se sestrou Ernou a kamarádkou Marií za senoseče v dívčích letech na "Zadní louce" u Polky

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2012, č. 8, s. 11

Na lyžích je ona ta nalevo s kamarády Emilem Weberem a Resi Michetschlägerovou

Na lyžích je ona ta nalevo s kamarády Emilem Weberem a Resi Michetschlägerovou

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2013, č. 1, s. 3

S maturitní třídou 1943 po padesáti letech, i tady stojí zcela vpravo

S maturitní třídou 1943 po padesáti letech, i tady stojí zcela vpravo

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1993, č. 10, s. 494

Někdejší německý učitelský ústav v Prachaticích

Někdejší německý učitelský ústav v Prachaticích

Repro Glaube und Heimat, 2000, č. 12, zadní strana obálky

Tady stojí v roce 1988 ve Philippsreutu hned napravo od Emila Webera

Tady stojí v roce 1988 ve Philippsreutu hned napravo od Emila Webera

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1999, č. 6, s. 273

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 4, s. 59

Obsáhlý nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku napsala její neteř Margarethe Ebertová, roz. Selbitschková

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 4, s. 41-43

Dům rodiny Johanna Selbitschky v Polce, kde se narodila

Dům rodiny Johanna Selbitschky v Polce, kde se narodila

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1987, č. 5, s. 193, foto Hartmann, Wien 1913 a R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 112

Jak píše její manžel Ernst Quitterer v textu Elendbachl, byl její rodný dům v Polce tím jediným,
který zkázu osady přežil, v roce 2008 jsme však při druhém už letním pobytu v něm museli zaznamenat
přeražení Kristova kříže stojícího hned vedle v trávě

Jak píše její manžel Ernst Quitterer v textu Elendbachl, byl její rodný dům v Polce tím jediným,
který zkázu osady přežil, v roce 2008 jsme však při druhém už letním pobytu v něm museli zaznamenat
přeražení Kristova kříže stojícího hned vedle v trávě

Foto Jan Mareš

Vizitka obnoveného penzionu v Polce ve vlastnictví JUDr. Františka Taliána podobně jako třeba hotel v Bučině

Vizitka obnoveného penzionu v Polce ve vlastnictví JUDr. Františka Taliána podobně jako třeba hotel v Bučině

Repro archív Kohoutího kříže

Plánek vsí Polka a Nová Polka s domem čp. 5

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald, Band II (1977), s. 47

Obchodník v Polce čp. 5 Alois Selbitschka se podle záznamu v oddací matrice farní obce Horní Vltavice oženil 21. června 1920 s Annou, dcerou výminkáře Josefa Spannbauera ze Zahrádek (Mehregarten) čp. 6 a jeho ženy Marie, roz. Geisbauerové z Račí (Mitterberg) čp. 4 - ženichovi bylo 32, nevěstě 26 let

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady si podle zázmanu v oddací matrice farní obce Horní Vltavice 17. října 1921 vzal v tamním kostele Hermann Selbitschka, rodem z Polky čp. 5, úředník v rakouském Weisbachu, okres Salzburg, syn Johanna Selbitschky, obchodníka v Polce čp. 5, a jeho ženy Marie, roz. Bieblové z Polky čp. 5, za ženu Annu Haselbergerovou, dceru majitele pily v Horní Vltavici Johanna Haselbergera a jeho manželky Franzisky, roz. Schramlové ze Zátoně (Schattawa) čp. 26 - jako jeden ze svědků je podepsán Alois Selbitschka, obchodník v Polce čp. 5 - stále je o ten jeden jediný dům, který z Polky zůstal

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Škola v Polce (viz i Emil Weber)

Škola v Polce (viz i Emil Weber)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1998, č. 1, s. 9

Pan řídící Meisinger a vpravo učitel Bernhard Ilg, který padl ve druhé světové válce

Pan řídící Meisinger a vpravo učitel Bernhard Ilg, který padl ve druhé světové válce

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1996, č. 5, s. 223

Škola v Polce a hospoda u Haselbergerů při silnici do Horní Vltavice hned u řeky
a mostu přes ní (viz i Emil Weber)

Škola v Polce a hospoda u Haselbergerů při silnici do Horní Vltavice hned u řeky
a mostu přes ní (viz i Emil Weber)

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1995, č. 2, s. 60

Smutný dokument z roku 1948 o někdejší škole v Polce a "uvědomělých budovatelích a obráncích našeho pohraničí"

Smutný dokument z roku 1948 o někdejší škole v Polce a "uvědomělých budovatelích a obráncích našeho pohraničí"

Repro Pavel Fencl ... [et al.], 100 zajímavostí ze staré Šumavy : od Nýrska do Prachatic. III. (2012). s. 79

Tady sama popsala podle majitelů chalupy někdejší Polky

Tady sama popsala podle majitelů chalupy někdejší Polky

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2006, č. 8, s. 34

Krásná nástropní lampa s třásněmi ze skleněných perel, kterou se při odsunu podařilo zachránit z domova, pochází nejspíš ze sklárny Kralik, jejíž majitelé mají rodinnou hrobku v blízké Horní Vltavici

Krásná nástropní lampa s třásněmi ze skleněných perel, kterou se při odsunu podařilo zachránit z domova, pochází nejspíš ze sklárny Kralik, jejíž majitelé mají rodinnou hrobku v blízké Horní Vltavici

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1997, č. 7, s. 317

Po smrti svého bratra vzpomněla úryvkem ze své knihy "Ein Haus im Böhmerwald"
toho, jak jí kdysi zachránil život

Po smrti svého bratra vzpomněla úryvkem ze své knihy "Ein Haus im Böhmerwald"
toho, jak jí kdysi zachránil život

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2010, č. 7, s. 12-13

Opravený kříž v Polce s nápisem, připomínajícím původního majitele posledního dodnes zachovaného zdejšího staveníOpravený kříž v Polce s nápisem, připomínajícím původního majitele posledního dodnes zachovaného zdejšího stavení

Opravený kříž v Polce s nápisem, připomínajícím původního majitele posledního dodnes zachovaného zdejšího stavení

Foto Tomáš Novotný

Řez šumavským stavením čp. 5 v zaniklých dnes Zahrádkách, odkud pocházela její maminka

Řez šumavským stavením čp. 5 v zaniklých dnes Zahrádkách, odkud pocházela její maminka

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 81

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist