logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH RAAB

Zcela vpravo u protiletadlového kanónu za války v Polsku

Zcela vpravo u protiletadlového kanónu za války v Polsku

Repro Hoam!, 2011, č. 3, s. 23

Snímek z léta 1948 byl pořízen ještě v ruském zajetí ve městě Murmansk

Snímek z léta 1948 byl pořízen ještě v ruském zajetí ve městě Murmansk

Repro Hoam!, 2009, č. 6, s. 20

Mosau (Mechov) a Grünbergerhof s údolím Sekerského potoka na snímku Joži Pospíchala, knihkupce ze Sušice, z roku 1917

Mosau (Mechov) a Grünbergerhof s údolím Sekerského potoka na snímku Joži Pospíchala, knihkupce ze Sušice, z roku 1917

I osada Grünberghütte mívala svou pohlednici, zachycující místní hostinec a školu

I osada Grünberghütte mívala svou pohlednici, zachycující místní hostinec a školu

Repro Glaube ud Heimat, 1994, č. 5, s. 17

Dva vzácné snímky Grünbergerhofu a Grünberghütte, jejichž autorem je knížecí lesník z Nové Studnice
a dnes zapomenutý fotograf Mathias Bronec

Dva vzácné snímky Grünbergerhofu a Grünberghütte, jejichž autorem je knížecí lesník z Nové Studnice
a dnes zapomenutý fotograf Mathias Bronec

Dva vzácné snímky Grünbergerhofu a Grünberghütte, jejichž autorem je knížecí lesník z Nové Studnice
a dnes zapomenutý fotograf Mathias Bronec

Repro J. Bělohlav, Šumava : s 300 obrazy a 7 původními mapami (19--), s. 70

Roku 1890 dal kníže Schwarzenberg v Zelenohorské Hutí postavit školu, kterou tu zobrazuje kresba z kroniky obce Prášily

Roku 1890 dal kníže Schwarzenberg v Zelenohorské Hutí postavit školu, kterou tu zobrazuje kresba z kroniky obce Prášily

Repro Kronika obce Prášily 1918--1937 (SOA v Klatovech - Porta fontium)

Sekerský vodopád na vzácném snímku Leo Richtera a tři Broncovy záběry Sekerského potoka z doby kolem roku 1900Sekerský vodopád na vzácném snímku Leo Richtera a tři Broncovy záběry Sekerského potoka z doby kolem roku 1900

Sekerský vodopád na vzácném snímku Leo Richtera a tři Broncovy záběry Sekerského potoka z doby kolem roku 1900

Repro J. Bělohlav, Šumava : s 300 obrazy a 7 původními mapami (19--), s. 84, 85

Sekerský potok v roce 2011Sekerský potok v roce 2011

Sekerský potok v roce 2011

Foto Josef Pecka

Okolí Nové Studnice a Zelené Hory na mapě z poloviny 19. století

Okolí Nové Studnice a Zelené Hory na mapě z poloviny 19. století

Repro Mapy.cz

Zelená Hora dnes s výhledem na Srní

Zelená Hora dnes s výhledem na Srní

Repro www stránky Zaniklé obce, foto Günther Meier

Dodnes stojící zelenohorská Boží muka s letopočtem 1811

Dodnes stojící zelenohorská Boží muka s letopočtem 1811

Repro www stránky Zaniklé obce

Vchynicko-tetovský kanál na starých pohlednicích

Vchynicko-tetovský kanál na starých pohlednicích

Vchynicko-tetovský kanál na starých pohlednicích

Hradlový most (rechle) na současném snímku (2015)

Hradlový most (rechle) na současném snímku (2015)

Foto Leona Töröková

Mostek na Vchynicko-tetovském kanále

Mostek na Vchynicko-tetovském kanále

Foto Jan Jelínek

Před Mechovským skluzem na Vchynicko-tetovském kanále

Před Mechovským skluzem na Vchynicko-tetovském kanále

Foto Leona Töröková

Obálka (1982) monografie RWF v mnichovském nakladatelství Heyne...

Obálka (1982) monografie RWF v mnichovském nakladatelství Heyne...

... a záběr z jeho filmu Bolwieser (1977) s Kurtem Raabem v titulní roli přednosty bavorské železniční stanice

... a záběr z jeho filmu Bolwieser (1977) s Kurtem Raabem v
titulní roli přednosty bavorské železniční stanice

Obálka (1985) románové předlohy z roku 1931,
jejímž autorem je Oskar Maria Graf (Goldmann, Mnichov)

Obálka (1985) románové předlohy z roku 1931,
jejímž autorem je Oskar Maria Graf (Goldmann, Mnichov)

Hrob Kurta Raaba v Hamburku

Hrob Kurta Raaba v Hamburku

Repro Grabstaetten, cemeteries, graveyards, Graeber

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist