logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH RAAB

Záznam o jeho a sestřině narození kaplické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Pan učitel Raab s farářem Valentou a se žáky školy v Nižších Hodonicích (Hodenitz) na snímku z roku 1922

Pan učitel Raab s farářem Valentou a se žáky školy v Nižších Hodonicích (Hodenitz) na snímku z roku 1922

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 3, s. 52

Vlastní rukou a výrazným písmem tady v českobudějovickém domě čp. 534 na Doudlebské (dnes Dukelské) ulici zaznamenal na archu sčítání lidu z roku 1921 data svá (poznamenává, že byl do roku 1917 ustanoven učitelem v Horním Rakousku, nyní že působí v okr. Kaplice), své ženy Anny, narozené 1. května 1891 v Čeříně (Ziering) - brali se 25. ledna 1917 v Rožmitále na Šumavě (alespoň podle rodového katastru tamní matriky, viz obrazová příloha k textové ukázce Gregora Kletzenbauera, kde je Raab označen jako učitel v Bad Ischlu, nyní v Nižších Hodonicích /Unterhodenitz/) - a švagra Josefa Kletzenbauera, narozeného 13. března 1897 v Čeříně jako jeho sestra Anna a označeného tu Raabovou rukou jako úředník při českobudějovickém obchodu se dřevem a parní pile stavitele Josefa Hauptvogla (ten žil v letech 1859-1945)

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tím domem se starým čp. 534 byla školní budova, dnes č. 260/13, po dlouhá léta sídlo strojní průmyslové školy

Tím domem se starým čp. 534 byla školní budova, dnes č. 260/13, po dlouhá léta sídlo strojní průmyslové školy

Foto Ivo Kareš

Takto se podepsal do račínské školní kroniky při svém odchodu na zdravotní dovolenou 1. ledna 1933

Takto se podepsal do račínské školní kroniky při svém odchodu na zdravotní dovolenou 1. ledna 1933

Repro Chronik der Volksschule Radschin, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Nálepka vedení školy v Račíně

Nálepka vedení školy v Račíně

Repro Kronika německé obecné školy Kyselov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív

Strana školní kroniky věnovaná slavnosti Goethově

Repro Chronik der Volksschule Radschin, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Datovaná poznámka školního inspektora Emila Benatzkyho k Raabovu kritickému zápisu v kronice

Datovaná poznámka školního inspektora Emila Benatzkyho k Raabovu kritickému zápisu v kronice

Repro Chronik der Volksschule Radschin, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

O škole v Račíně se tu na stránkách krajanského časopisu objevuje v březnu 1951 zpráva, že se tu vyučuje v jedné třídě a v budově sídlí i pohraniční stráž

O škole v Račíně se tu na stránkách krajanského časopisu objevuje v březnu 1951 zpráva, že se tu vyučuje v jedné třídě a v budově sídlí i pohraniční stráž

Repro Hoam!, 1951, č. 3, s. 25

Z Račína se dochovala jen ruina jednoho ze statkůZ Račína se dochovala jen ruina jednoho ze statků

Z Račína se dochovala jen ruina jednoho ze statků

Foto Martin Pešek

Otisk promluvy prezidenta Masaryka k německé školní mládeži, jak se zachoval
na výstřižku vlepeném do školní kroniky obce Pernek

Repro Kronika německé obecné školy Pernek, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Osada Slupečná s kapličkou i výraznou budovou německé obecné školy, na které učilOsada Slupečná s kapličkou i výraznou budovou německé obecné školy, na které učil

Osada Slupečná s kapličkou i výraznou budovou německé obecné školy, na které učil

Repro H. Dostalová, Zaniklé obce a osady v katastru Lipna nad Vltavou a Loučovic

Zpráva o úmrtí vdovy po něm, žijící u syna Heinricha, rovněž učitele jako jeho otec, zmíněný tu jako někdejší řídící ve Slupečné, na Velký pátek roku 1969 v hornorakouském městě Grieskirchen

Zpráva o úmrtí vdovy po něm, žijící u syna Heinricha, rovněž učitele jako jeho otec, zmíněný tu jako někdejší řídící ve Slupečné, na Velký pátek roku 1969 v hornorakouském městě Grieskirchen

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 10, s. 424

Obnovená kaple v Jistebníku, odkud pocházela Raabova maminka, roz. GuboObnovená kaple v Jistebníku, odkud pocházela Raabova maminka, roz. Gubo

Obnovená kaple v Jistebníku, odkud pocházela Raabova maminka, roz. Gubo

Foto Vít Novotný

Takto vyhlížela mariánská kaple v Jistebníku někdy v létě roku 1983

Takto vyhlížela mariánská kaple v Jistebníku někdy v létě roku 1983

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 2, s. 58

Sošku Madony s Jezulátkem vytvořil roku 2010 pro obnovenou kapli v Jistebníku sochař Miroslav Raboch (1931-2019)

Sošku Madony s Jezulátkem vytvořil roku 2010 pro obnovenou kapli v Jistebníku sochař Miroslav Raboch (1931-2019)

Repro www stránky Förderkreis Kirche St. Johannes Enthauptung Ottau

Libkovice se staly obětí nesmyslné demolice v devadesátých letech dvacátého století - tedy po "něžné revoluci"

Libkovice se staly obětí nesmyslné demolice v devadesátých letech dvacátého století - tedy po "něžné revoluci"

Repro Šíp plus

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist