logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN RATZ

Se spolužáky ze školy v Březovíku, ročníků narození 1927 až 1930, ve druhé řadě pátý zleva s rozhalenkou

Se spolužáky ze školy v Březovíku, ročníků narození 1927 až 1930, ve druhé řadě pátý zleva s rozhalenkou

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 12, s. 71

Svou báseň mamince doprovodil roku 1984 udáním své adresy

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 5, s. 10

Tady odtud z Březovíku byl - statek čp. 20 "Wonga" se zachoval jen z malé části

Tady odtud z Březovíku byl - statek čp. 20 "Wonga" se zachoval jen z malé části

Foto Ivo Kareš

Stručná zpráva o jeho úmrtí v krajanském časopise

Stručná zpráva o jeho úmrtí v krajanském časopise

Repro Hoam!, 2012, č. 5, s. 74

Březovík, tady v pozadí s Bulovým (952m), jehož německý název Ochsenberg jistě souvicí s označením vsi pod ním jménem Oxbrunn

Březovík, tady v pozadí s Bulovým (952m), jehož německý název Ochsenberg jistě souvicí s označením vsi pod ním jménem Oxbrunn

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 11, s. 21

I Březovík měl svou pohlednici, zde v nabídce pro sběratele v roce 2018 za 3000 Kč

I Březovík měl svou pohlednici, zde v nabídce pro sběratele v roce 2018 za 3000 Kč

Repro www stránky Staré pohledy

Náves v Březovíku a místní kapleNáves v Březovíku a místní kaple

Náves v Březovíku a místní kaple

Foto Ivo Kareš

Někdejší škola

Někdejší škola

Foto Pavel Polák

Plán osady Březovík se jmény obyvatel "po chalupách" a s cestami na Ktiš, Třebovice a Střemily

Plán osady Březovík se jmény obyvatel "po chalupách" a s cestami na Ktiš, Třebovice a Střemily

Repro Ktišsko včera a dnes : proměny času ve fotografiích : Březovík, Dobročkov, Ktiš, Mackova Lhota, Miletínky, Smědeč, Smědeček, Tisovka (2010), s. 78

Dům zvaný "Wanker-Haus" stával v někdejším Oxbrunnu naproti kovárně

Dům zvaný "Wanker-Haus" stával v někdejším Oxbrunnu naproti kovárně

Dům zvaný "Wanker-Haus" stával v někdejším Oxbrunnu naproti kovárně

Repro Glaube und Heimat, 1969, č. 24, s. 1052 a foto Ivo Kareš

Březovík z ptačího pohledu v roce 2007...

Březovík z ptačího pohledu v roce 2007...

Repro Ktišsko včera a dnes : proměny času ve fotografiích : Březovík, Dobročkov, Ktiš, Mackova Lhota, Miletínky, Smědeč, Smědeček, Tisovka (2010), s. 79

... a na leteckých snímcích z let 1952 a 2008... a na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

... a na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Takto kdysi vyhlížela náves v sousedních Třebovicích

Takto kdysi vyhlížela náves v sousedních Třebovicích

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 229

Třebovice v roce 2011

Třebovice v roce 2011

Třebovice v roce 2011

Foto Ivo Kareš

Na webovém portálu Castles.cz je i tato zmínka o zapomenutém kanále, který přes Březovický rybník (Ochsenbrunner Teich) převáděl od 17. století až do padesátých let století dvacátého vodu Křemežského potoka, prodaného v roce 1594 Častoláry z Dlouhé Vsi Petru Vokovi z Rožmberka, do povodí Chvalšinského potoka "na německou stranu"

Na webovém portálu Castles.cz je i tato zmínka o zapomenutém kanále, který přes Březovický rybník (Ochsenbrunner Teich) převáděl od 17. století až do padesátých let století dvacátého vodu Křemežského potoka, prodaného v roce 1594 Častoláry z Dlouhé Vsi Petru Vokovi z Rožmberka, do povodí Chvalšinského potoka "na německou stranu"

Repro www stránky Castles.cz - Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska

Měsíčník Křemežsko se v historickém kalendáři vrátil ke sporu o "prodanou vodu"

Měsíčník Křemežsko se v historickém kalendáři vrátil ke sporu o "prodanou vodu"

Repro Křemežsko, červenec 2007, s. 2

Oranžově je na současné turistické mapě vyznačen průběh dnes zaoraného kanálu u Březovíku

Oranžově je na současné turistické mapě vyznačen průběh dnes zaoraného kanálu u Březovíku

Repro Mapy.cz

U Ktišského rybníka byl v podrostu lužního lesa kanál patrný až do současnosti
(stav po rekonstrukci rybníka v roce 2010)

U Ktišského rybníka byl v podrostu lužního lesa kanál patrný až do současnosti
(stav po rekonstrukci rybníka v roce 2010)

Foto Ivo Kareš

Stifterův pomník nad Horní Planou (viz i Adalbert Stifter, Arthur Fischer-Colbrie a Hugo Rokyta)Stifterův pomník nad Horní Planou (viz i Adalbert Stifter, Arthur Fischer-Colbrie a Hugo Rokyta)

Stifterův pomník nad Horní Planou (viz i Adalbert Stifter, Arthur Fischer-Colbrie a Hugo Rokyta)

Foto Ivo Kareš a repro Hvozd - Der Hochwald, foto Bohumil Vácha

Karl Wilfert mladší, autor Stifterova pomníku v Horní Plané

Karl Wilfert mladší, autor Stifterova pomníku v Horní Plané

Repro Františkolázeňské listy, červenec 2009, s. 11

Jiný snímek Karla Wilferta mladšího z Rodopisné revue, kam o něm a jeho rodu napsal obsáhlý text prachatický lékař MUDr. Jan Antonín Mager

Jiný snímek Karla Wilferta mladšího z Rodopisné revue, kam o něm a jeho rodu napsal obsáhlý text prachatický lékař MUDr. Jan Antonín Mager

Repro Rodopisná revue 3, 2005, s. 24

Pohlednice Horní Plané z počátku 20. století zachycuje i Stifterův pomník

Pohlednice Horní Plané z počátku 20. století zachycuje i Stifterův pomník

Zpráva z roku 1955 informuje na stránkách krajanského měsíčníku o tom, že Stifterova socha, ležící ještě v červnu v trávě vedle podstavce, byla v červenci opět vrácena na své místo - autor textu se ptá, zda to není znamení, že se "i my zase vrátíme domů"

Zpráva z roku 1955 informuje na stránkách krajanského měsíčníku o tom, že Stifterova socha, ležící ještě v červnu v trávě vedle podstavce, byla v červenci opět vrácena na své místo - autor textu se ptá, zda to není znamení, že se "i my zase vrátíme domů"

Repro Hoam!, 1955, č. 10, s. 23

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist