logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ RAUSCHER

Životopis sedmdesátníkův

Dne 29. ledna 1958 slaví ředitel školy v.v. (v originále "Rektor a.D." - pozn. překl.) Franz Rauscher své 70. narozeniny. Pochází z Cudrovic (Zuderschlag) na Šumavě. Poté, co vychodil měšťanskou školu ve Volarech (Wallern), začal studovat na učitelském ústavu v Českých Budějovicích (Budweis), který dokončil v roce 1906. Působil pak jako učitel v Krejčovicích (Schneiderschlag), Zbytinách (Oberhaid), Prášilech (Stubenbach), Velkém Boru (Großhaid), Skelné (Glaserwald), Hůrce (Hurkenthal) a Zhůří pod Javornou (Haidl am Ahornberg), od roku 1924 už jako školní ředitel. Po mnoho let byl členem okresního školního výboru a kvalifikační komise v okrese Sušice (Schüttenhofen). Za svou obzvláštní způsobilost obdržel tři pochvalná uznání.
V roce 1934 nastoupil jubilant učitelské místo v Žitenicích, okres Litoměřice (v letech 1938-1945 tzv. "Landkreis Leitmeritz"), roku 1942 se pak stal ředitelem zdejší školy. V srpnu roku 1946 nastoupil na služební smlouvu (Dienstvertrag) učitelské místo v Isenu (dnes hornobavorský zemský okres Erding poté, co byl zrušen zenský okres Wasserburg am Inn - pozn. překl.), která v roce 1951 přešla na úřední poměr (Beamtenverhältnis) a brzy nato ve jmenování bavorským ředitelem školy (v originále "zum bayerischen Oberlehrer" - pozn. překl.). Dne 1. října roku 1952 odešel do důchodu.
Od roku 1953 je Franz Rauscher ředitelem školy v.v. Je i vlastníkem sídlištního domu v Isenu.
Z manželství s jeho ženou Johannou vzešly 4 děti, 2 dcery a 2 synové, z nichž jeden padl ve válce a jeden zemřel. Dcery Elfriede, provd. Krauseová v Göttingen, a Gertrud, provd. Malfetová v Bambergu, jsou obě učitelkami.


Hoam!, 1958, č. 3, s. 13

K tomuto učitelskému životopisu, sepsanému jako podle nějakého dotazníku, zbývá dodat jen datum úmrtí Franze Rauschera v Isen dne 6. září roku 1973. Přiznám se však, že mne však zaujal původ pana řídícího ze dnes zcela zaniklých Cudrovic. V matrice farní obce Záblatí (Sablat) je o tom pěkný zápis, který pořídil děkan Johann Wastl, novorozenec dostal křestní jméno Franz Sales a narodil se 29. ledna roku 1888 v Cudrovicích čp. 8 chalupníkovi Thomasi Rauscherovi (jeho otec Johann Rauscher byl chalupníkem v Brentenbergu /až po druhé světové válce přejmenovaném na Spálenec/ čp. 40 spolu se svou manželkou Marií, roz. Wienerovou původem také z Brentenbergu čp. 46) a jeho ženě Theresii, dceři chalupníka v Cudrovicích čp. 8 Karla Kiewega a Marie Anny, roz. Jungwirthové z Chlumu /Humwald/, okr. Prachatice /Prachatitz/). Kmotrem byl "Bleiber", tj. "zbylý" na cudrovickém čp. 8 Johann Kieweg, nejspíše rodiččin bratr, se svou ženou Marií. Z pozdějšího přípisu se pak dovídáme i to, že se 12. září roku 1911 Franz Rauscher v Kašperských Horách (Bergreichenstein) oženil s Johannou Kiwekovou, učitelkou z Prášil. Příjmení Rauscher ovšem smrtí obou jejich synů potkal v tomto případě podobný osud jako Cudrovice. V počeštěné podobě příjmení (tj. Raušer či Roušar) se vyskytuje dnes v celém Česku asi 500 lidí ho užívajících, Christelbauerů ani ne 10. "Rauschen" značí v němčině tolik co "šustit, šelestit, šumět". Proč to vlastně říkám?

- - - - -
* Cudrovice / Volary / České Budějovice / Krejčovice / Milešice / Skelná / Hůrka, Prášily / Zhůří pod Javornou / † † † Isen (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Znak bavorského městyse Isen, kde po válce žil a zemřel
Zaniklé rodné Cudrovice na staré pohlednici
Naproti škole, do které v rodných Cudrovicích chodíval, stála hospoda "Einkehrhaus
  zum Böhmerwald", zde na snímku z roku 1911 podle data na naraženém sudu
Kříž na místě, kde stával cudrovický kostel a pietně upravený hřbitov na snímcích z roku 2018Kříž na místě, kde stával cudrovický kostel a pietně upravený hřbitov na snímcích z roku 2018

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist