logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GEORG RAUSCHER

Snímek pořízený v Dešenicích někdy během měsíce února roku 1943

Snímek pořízený v Dešenicích někdy během měsíce února roku 1943

Repro Hoam!, 1957, č. 8, s. 21

Stojí zcela vlevo na snímku učitelského sboru školy v Dešenicích (1923),
první zprava je Oswald Fritz

Stojí zcela vlevo na snímku učitelského sboru školy v Dešenicích (1923),
první zprava je Oswald Fritz

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 6, s. 233

Tady stojí zcela vpravo na konci školního roku 1931 se žáky 3.A v Dešenicích

Tady stojí zcela vpravo na konci školního roku 1931 se žáky 3.A v Dešenicích

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 8, s. 73

V roce 1937 s 1. třídou dešenických školáků už jako pan řídící

V roce 1937 s 1. třídou dešenických školáků už jako pan řídící

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 3, s. 69

Podle tohoto záznamu v nýrské křestní matrice narodil se 18. listopadu roku 1879 v hornonýrském domě čp. 45 a byl v kostele sv. Tomáše téhož dne i pokřtěn kooperátorem Josefem Chramostou - otec Josef Rauscher, měšťan a mistr sklenářský v rodném stavení chlapcově, byl synem Antona Rauschera ze stejného čp. 45 a Barbary, roz. Metznerové z Dolního Nýrska (Unterneuern) čp. 67, novorozencova matka Anna byla dcerou Wolfganga Schralla a Anny Marie, roz. Ernstové, obou z Horního Nýrska (Oberneuern) - děd Anton je tu i podepsán jako kmotr dítěte

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

V roce 1928 ho tu nacházíme mezi členy učitelského sboru německé obecné školy v Dešenicích,
jejímž ředitelem byl Adalbert Wohnout z Písku

V roce 1928 ho tu nacházíme mezi členy učitelského sboru německé obecné školy v Dešenicích,
jejímž ředitelem byl Adalbert Wohnout z Písku

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 254

Kostel sv. Mikuláše v Dešenicích ještě s okolním hřbitovem

Kostel sv. Mikuláše v Dešenicích ještě s okolním hřbitovem

Repro Glaube und Heimat, 1952, č. 12, s. 28

Domažlice, kde působil ve válečných letech 1943-45

Domažlice, kde působil ve válečných letech 1943-45

Foto Leona Töröková

Blahopřání k jeho zlaté svatbě na stránkách krajanského časopisu

Blahopřání k jeho zlaté svatbě na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 1953, č. 8, s. 17

Tady připomíná nepodepsaný příspěvek krajanského měsíčníku jeho pětasedmdesátiny

Tady připomíná nepodepsaný příspěvek krajanského měsíčníku jeho pětasedmdesátiny

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 12-13

Jeho text pod titulem "Z Královácka"

Repro Hoam!, 1954, č. 8, s. 1-2

Autorem nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku byl Ernst Tragl

Autorem nekrologu na stránkách krajanského měsíčníku byl Ernst Tragl

Repro Hoam!, 1957, č. 5, s. 14-15

Jiný, tentokrát nepodepsaný nekrolog v dalším krajanském časopisu

Jiný, tentokrát nepodepsaný nekrolog v dalším krajanském časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 10, s. 434

Dodatečná zpráva o jeho pohřbu

Dodatečná zpráva o jeho pohřbu

Repro Hoam!, 1957, č. 6, s. 15-16

Jeho medailon na stránkách krajanského časopisu v rámci cyklu "Kulturní průkopníci domova"

Jeho medailon na stránkách krajanského časopisu v rámci cyklu "Kulturní průkopníci domova"

Repro Glaube und Heiamt!, 1976, č. 8, s. 319

Idylická pohlednice firmy Seidel z Dešenic pochází asi z roku 1937

Idylická pohlednice firmy Seidel z Dešenic pochází asi z roku 1937

Repro Seidel Josef & František : mysterium Šumava (2015), s. 66

Selská svatodušní jízda z Dešenic

Selská svatodušní jízda z Dešenic

Repro Glaube und Heimat, 1961, č. 10, s. 429

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist