logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ REHDER

Záznam o jeho narození v hornoplánské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodná Hůrka od jihu se železniční tratí vpředu a obilným polem už v místech dnešního Lipenského jezera

Rodná Hůrka od jihu se železniční tratí vpředu a obilným polem už v místech dnešního Lipenského jezera

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Záznam o jeho svatbě v oddací matrice vídeňské farnosti u sv. Floriana

Repro Matricula Online

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 24 v Žumberku s rodinou pana učitele Franze Rehdera

Repro Sčítání lidu 1921, Žumberk, SOkA Česé Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o jeho jmenování definitivním učitelem v Deskách

Zpráva o jeho jmenování definitivním učitelem v Deskách

Repro Budweiser Zeitung, 1924, č. 32, s. 7

Titulní list tisku k 75. výročí narození TGM, vložený do školní kroniky, a označený panem řídím Rehderem jako koncept jeho slavnostní řeči

Titulní list tisku k 75. výročí narození TGM, vložený do školní kroniky, a označený panem řídím Rehderem jako koncept jeho slavnostní řeči

Repro Kronika německé obecné školy Desky 1912-1938, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Mezi funcionáři Deutscher Böhmerwaldbund za okres Kaplice

Mezi funcionáři Deutscher Böhmerwaldbund za okres Kaplice

Repro Waldheimat, 1932, č. 8, s. 137

Obsáhlá zpráva o jeho působení v Deskách a odchodu do Českého Krumlova

Repro Budweiser Zeitung, 1934, č. 74, s. 7

Bývalá škola v Deskách na snímku z prosince 2017 (viz i Alois Harasko)

Bývalá škola v Deskách na snímku z prosince 2017 (viz i Alois Harasko)

Foto Jan Ries

V úryvku článku Richarda Wondry z roku 1941 už o něm čteme jako o "Parteigenosse" Rehderovi, řediteli německé chlapecké školy v Krumlově

V úryvku článku Richarda Wondry z roku 1941 už o něm čteme jako o "Parteigenosse" Rehderovi, řediteli německé chlapecké školy v Krumlově

Repro Budweiser Zeitung, 1941, č. 84, s. 13

Zpráva o něm v krajanském časopise z roku 1954

Zpráva o něm v krajanském časopise z roku 1954

Repro Hoam!, 1954, č. 11, s. 17

O tomto jeho textu v jeho celkové podobě víme bohužel jen z anotace Františka Navrátila

O tomto jeho textu v jeho celkové podobě víme bohužel jen z anotace Františka Navrátila

Repro F. Navrátil, Soupis vlastivědné literatury okresu Český Krumlov (1970)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist