logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ REICHENAUER

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 8, s. 7

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 3, s. 59

Primice Franze Reichenauera (pátý zleva v první řadě) 29. června roku 1937 v Rychnově u Nových Hradů - ve druhé řadě druhý zleva Placidus Windhager, čtvrtý zleva Severin Gottsmich, čtvrtý zprava Sigismund Bredl

Primice Franze Reichenauera (pátý zleva v první řadě) 29. června roku 1937 v Rychnově u Nových Hradů - ve druhé řadě druhý zleva Placidus Windhager, čtvrtý zleva Severin Gottsmich, čtvrtý zprava Sigismund Bredl

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 6, s. 38

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 8, s. 7

Hrob ve Feldkirchen an der Donau

Hrob ve Feldkirchen an der Donau

Repro Glaube und Heimat, 2021, č. 7, s. 43

Záznam o narození jeho otce Wenzla Reichenauera dne 14. září 1861 v Rychnově u Nových Hradů čp. 63, kde hospodařil jeho otce Laurenz Reichenauer se svou ženou Agnes, roz. Prinzovou z rychnovského stavení čp. 27, a kde na výměnku bydlili i děd Thomas Reichenauer a jeho žena Maria, roz. Trillsamová z Kondrače (Neudorf) čp. 28 - pozdější přípis uvádí datum skonu Wenzla Reichenauera dne 13. listopadu roku 1937

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Křestní matrika farní obce Rychnov u Nových Hradů takto ztotožňuje datum narození a udělení svátosti křtu (kaplan Alois Brunner, pozdější farář ve dnes zcela zaniklých Kapličkách /Kapellen/, tak učinil u všech záznamů na této stránce) Walburgy Trillsamové, manželské dcery Franze Trillsama, rolníka na rychnovském stavení čp. 96 (hospodařil tam i jeho otec Anton Trillsam se svou ženou Rosou, roz. Wagnerovou ze zdejší usedlosti čp. 57), a jeho manželky Marie, dcery Urbana Sperkera, majitele rychnovské usedlosti čp. 16, zvané Tomandlhof, a Theresie, roz. Hammerové z téhož stavení

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro statek čp. 63 v Rychnově u Nových Hradů, kde bydlili manželé Wenzl (*1861) a Walburga (*1874) se syny Johannem (*1906) a Franzem (*1911), jakož i se služebnou Josefinou Mrázovou (zde příjmení psáno Mrassova) z trhových Svinů (Schweinitz)

Repro Sčítání lidu 1921, Rychnov u Nových Hradů, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Rodový statek čp. 63 v Rychnově u Nových HradůRodový statek čp. 63 v Rychnově u Nových Hradů

Rodový statek čp. 63 v Rychnově u Nových Hradů

Foto Jan Mareš

Stránka novohradského urbáře z roku 1589, svědčící o přívlastku "Niemeczsky" u místního jména Rychnova už tenkrát

Stránka novohradského urbáře z roku 1589, svědčící o přívlastku "Niemeczsky" u místního jména Rychnova už tenkrát

Repro J. Šupler, Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače (2021), s. 53

Plánek Rychnova u Nových Hradů vyhotovil v roce 1989 Hans Heilbrunner

Repro Glaube und Heimat, 2011, č. 6, s. 45

Posledního dubnového dne roku 2016 před rychnovským statkem čp. 63

Posledního dubnového dne roku 2016 před rychnovským statkem čp. 63

Foto Jan Mareš

Fara v Žumberku s památným jilmem za ní a obrovitou lípu u vstupních vratFara v Žumberku s památným jilmem za ní a obrovitou lípu u vstupních vrat

Fara v Žumberku s památným jilmem za ní a obrovitou lípu u vstupních vrat

Foto Leona Töröková a Adéla Novotná

Žumberská poutní korouhev

Žumberská poutní korouhev

Foto Leona Töröková

Razítko farního úřadu v Žumberku z roku 1876

Razítko farního úřadu v Žumberku z roku 1876

Repro SOkA České Budějovice

Letecký pohled na Žumberk

Letecký pohled na Žumberk

Foto Jiří Liška

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist