logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF REIF

Repro www stránky Hackelhöf - Haklovy Dvory

Repro Waldheimat, 1929, č. 11, s. 161

Záznam o jeho narození v osadě Jámy a křtu ve farní obci Černé v Pošumaví (křtil ho tamní farář Adalbert Ptáčník), jejíž matrika uvádí i datum jeho sňatku s Marií Keferovou v Dolní Vltavici

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V redakci českobudějovického vydavatelství Moldavia prvý zleva
sedící spolu s Antonem Schacherlem (sedící vedle něho vpravo)

V redakci českobudějovického vydavatelství Moldavia prvý zleva
sedící spolu s Antonem Schacherlem (sedící vedle něho vpravo)

Repro F. X. Reitterer - ein Sechziger (1928), obr. příl.

Znak Bund der Landwirte s trojicí klasů a barevnou trikolórou

Znak Bund der Landwirte s trojicí klasů a barevnou trikolórou

Obálka knihy vydané v českobudějovickém nakladatelství "Moldavia" (1925, viz i Ernst Kurz)

Obálka knihy vydané v českobudějovickém nakladatelství "Moldavia" (1925, viz i Ernst Kurz)

Inzerát (1928) na jeho knihu v časopise Waldheimat

Inzerát (1928) na jeho knihu v časopise Waldheimat

Repro Waldheimat, 1928, č. 12, zadní strana obálky

Českobudějovická "Kniha zemřelých" uvádí jako jeho povolání "Hauptschriftleiter und Prokurist ’Moldavia’",
tj. "hlavní redaktor a prokurista (nakladatelství) ’Moldavia’"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách listu, v jehož tiráži byl až do posledního data uveden jako vydavatel

Zpráva o jeho úmrtí na stránkách listu, v jehož tiráži byl až do posledního data uveden jako vydavatel

Repro Budweiser Zeitung, 1929, č. 77, s. 6

Parte a nekrolog v témže listu

Repro Budweiser Zeitung, 1929, č. 77, s. 16 a č. 78, s. 1

Pohřební průvod cestou ke kostelu v Černé a nákladní auto vydavatelství Moldavia obtížené věnci při jeho šumavském pohřbu na snímcích hornoplánského fotografa Johanna Mayera

Pohřební průvod cestou ke kostelu v Černé a nákladní auto vydavatelství Moldavia obtížené věnci při jeho šumavském pohřbu na snímcích hornoplánského fotografa Johanna Mayera

Pohřební průvod cestou ke kostelu v Černé a nákladní auto vydavatelství Moldavia obtížené věnci při jeho šumavském pohřbu na snímcích hornoplánského fotografa Johanna Mayera

Repro Budweiser Zeitung, 1929, č. 79, s. 7

Na místě někdejšího hřbitova stojí dnes tato boží muka s nápisem:
 Zde odpočívají zemřelí z farnosti Černá v Pošumaví pochovaní v letech 1767-1957

Na místě někdejšího hřbitova stojí dnes tato boží muka s nápisem:
Zde odpočívají zemřelí z farnosti Černá v Pošumaví pochovaní v letech 1767-1957

Foto Jan Mareš

Boží muka u Pláničky při rozcestí s hlavní silnicí na snímku z roku 2018

Boží muka u Pláničky při rozcestí s hlavní silnicí na snímku z roku 2018

Foto Pavel Polák

Plánička dnes

Plánička dnes

Plánička dnes

Foto Jan Mareš a Pavel Polák

U Pláničského rybníka nedaleko od Jam

U Pláničského rybníka nedaleko od Jam

Foto Jan Mareš

Kříž u Volského lesa na památku sedláka Josefa Wenzla z Jám čp. 1, který tu zahynul v roce 1890

Kříž u Volského lesa na památku sedláka Josefa Wenzla z Jám čp. 1, který tu zahynul v roce 1890

Foto Pavel Polák

Torzo statku v rodných JamáchTorzo statku v rodných Jamách

Torzo statku v rodných Jamách

Foto Pavel Polák

Rodné Jámy...Rodné Jámy...

Rodné Jámy...

... a Plánička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

... a Plánička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

... a Plánička na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Vápencový lom u Muckova

Vápencový lom u Muckova

Foto Pavel Polák

Ruina domu ve Sklářích...

Ruina domu ve Sklářích...

Foto Pavel Polák

... a jeden z dochovaných původních statků

... a jeden z dochovaných původních statků

Foto Ivo Kareš

ŠebanovŠebanov

Šebanov

Foto Ivo Kareš

Původní stavení v Muckově

Původní stavení v Muckově

Foto Pavel Polák

Do Muckova se vrátila zvonička

Do Muckova se vrátila zvonička

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist