logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF REIF

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1990, č. 7, s. 325

Plánek obce Milešice, kde Josef Reif v čp. 19 kdysi bydlil

Plánek obce Milešice, kde Josef Reif v čp. 19 kdysi bydlil

Repro Heimatkreis Prachatitz im Böhmerwald, Band II (1977), s. 229

Jeho otec Josef Reif, narozený 3. března roku 1864, zeměbranec c.k. 28. batalionu, syn Franze Reifa, mlynáře v Milešicích čp. 21, a Marie, roz. Schiestlové z Milešic čp. 10 si podle záznamu oddací matriky farní obce Záblatí bere 4. června roku 1899 ve zdejším kostele Stětí sv. Jana Křtitele za ženu budoucí matku svého syna Josefa na milešickém Wachtveitlově stavení čp. 19 Theresii, dne 31. srpna 1865 narozenou dceru rolníka v Milešicích čp. 19 Johanna Wachtveitla a Anny, roz. Sieglové ze zaniklých Petrovic (Peterschlag) čp. 7

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 19 v Milešicích s rodinou Reifovou i s ním

Repro Sčítání lidu 1921, Milešice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Stará pohlednice z Milešic

Stará pohlednice z Milešic

Repro Hoam!, 1953, č. 10, s. 13

Svěcení hasičské stříkačky v Milešicích při slavnosti 30. výročí
založení zdejšího dobrovolného hasičského sboru

Svěcení hasičské stříkačky v Milešicích při slavnosti 30. výročí
založení zdejšího dobrovolného hasičského sboru

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1990, č. 5, s. 201

Boží muka v Milešicích u dnešního rekreačního objektu na snímku z roku 1997

Boží muka v Milešicích u dnešního rekreačního objektu na snímku z roku 1997

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 240, foto Pavel Hájek

Jeden z rozpadlých statků někde v místech, kde stávalo čp. 19,
o "dni dětí" 2007 zdejších chalupářů

Jeden z rozpadlých statků někde v místech, kde stávalo čp. 19,
o "dni dětí" 2007 zdejších chalupářů

Repro www stránky Ondrusdouble

Tyto snímky z Milešic nabízejí roku 2008 pobyt pod titulem "Apartmán U obory"
v jednom z mála statků, které přetrvaly zkázu někdejší osady

Tyto snímky z Milešic nabízejí roku 2008 pobyt pod titulem "Apartmán U obory"
v jednom z mála statků, které přetrvaly zkázu někdejší osady

Repro www stránky Turistika.cz

Nová kaple v Milešicích na snímku z roku 2018

Nová kaple v Milešicích na snímku z roku 2018

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2018, č. 9, s. 37

Milešice (viz i Ludwig Wachtfeidl) na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Milešice (viz i Ludwig Wachtfeidl) na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Milešice (viz i Ludwig Wachtfeidl) na leteckých snímcích z let 1952 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist