logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH REININGER

Ve fotobance Seidelova ateliéru je k nalezení jediný snímek psaný na jméno Heinrich Reininger s datem 15. června 1902 - mohl by na něm být on ve věku dvaceti let

Ve fotobance Seidelova ateliéru je k nalezení jediný snímek psaný na jméno Heinrich Reininger s datem 15. června 1902 - mohl by na něm být on ve věku dvaceti let

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Rodné Chvalšiny na staré pohlednici

Rodné Chvalšiny na staré pohlednici

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Záznam z chvalšinské matriky o jeho narození v domě čp. 133 Antonu Reiningerovi (i děd Anton byl v tom domě usedlý), jehož maminka pocházela z dnes zaniklého Osí (Schönfelden), matkou novorozeňátka byla Anna, roz. Panniová, původem z rovněž zaniklého Jablonce (babička z matčiny strany byla z Podvoří, které postihl ovšemže týž osud)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam v matrice doktorů pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inv. č. 3, Matrika doktorů německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze / Německé univerzity v Praze (1904-1924), s. 97 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

Záznam o jeho úmrtí ve ve vojenské matrice...

Repro K. u. k. Infanterie Regiment [No.] 36: Sterbe Register. Tom. X., 1910-1917, Sbírka vojenských matrik, sign. 1140 (Vojenský ústřední archiv - digitální studovna)

... a v po válce vytvořené kartotéce padlých v 1. světové válce

... a v po válce vytvořené kartotéce padlých v 1. světové válce

Repro Kartotéka padlých v 1. světové válce (Vojenský ústřední archiv)

Na seznamu padlých ve výroční zprávě Státního gymnázia v Krumlově

Na seznamu padlých ve výroční zprávě Státního gymnázia v Krumlově

Hrob generála Zejdy Chvalšinách, kde jsou i jména
některých z mnoha zdejších Reiningerů

Hrob generála Zejdy Chvalšinách, kde jsou i jména
některých z mnoha zdejších Reiningerů

Foto Ivo Kareš

Obálka (2011) knihy, vydané římskokatolickou farností Veselá ke 100. výročí narození ThDr. Jaroslava Kadlece, historika kláštera Zlatá (Svatá) Koruna

Obálka (2011) knihy, vydané římskokatolickou farností Veselá ke 100. výročí narození ThDr. Jaroslava Kadlece, historika kláštera Zlatá (Svatá) Koruna

V rejstříku krumlovského panství z roku 1445 byla už evidována i sekularizovaná zboží kláštera Svatá (Zlatá Koruna), označená nadpisem Bona monasterii Sancta Coronae, pod nímž jsou jako první evidovány Boletice

V rejstříku krumlovského panství z roku 1445 byla už evidována i sekularizovaná zboží kláštera Svatá (Zlatá Koruna), označená nadpisem Bona monasterii Sancta Coronae, pod nímž jsou jako první evidovány Boletice

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 70, SOA Třeboň, pracoviště Český Krumlov, VÚ Český Krumlov, 17Ralfa 186, foto Ladislav Pouzar

Mapka klášterních majetků zlatokorunských podle krumlovského urbáře z roku 1445, jak ji v roce 1990 vypracoval Walter Bernkopf

Mapka klášterních majetků zlatokorunských podle krumlovského urbáře z roku 1445, jak ji v roce 1990 vypracoval Walter Bernkopf

Repro Hoam!, 2004, č. 11, s. 12

Kaple Andělů Strážných (1370), nejstarší dochovaná stavba v klášteře Zlatá KorunaKaple Andělů Strážných (1370), nejstarší dochovaná stavba v klášteře Zlatá Koruna

Kaple Andělů Strážných (1370), nejstarší dochovaná stavba v klášteře Zlatá Koruna

Foto Ivo Kareš

Vstup do kaple

Vstup do kaple

Foto Pavel Polák

Náhrobek purkrabího Hirza z Klingenbergu ve zlatokorunském klášterním kostele
Nanebevzetí Panny Marie

Náhrobek purkrabího Hirza z Klingenbergu ve zlatokorunském klášterním kostele
Nanebevzetí Panny Marie

Foto Jindřich Špinar

Náhrobek donátora zlatokorunského kláštera Jindřicha z Velešína v témže kostele

Náhrobek donátora zlatokorunského kláštera Jindřicha z Velešína v témže kostele

Foto Pavel Polák

Zlatokorunský kostel sv. Markéty sloužil laickým návštěvníkům, kteří nemohli do kostela klášterního, v roce 1420 byl husity poničen, po obnově sloužil duchovním účelům až do roku 1785 - po zrušení kláštera tu byla mimo jiné sirkárna či tužkárna; v roce 1854 kostel vyhořel

Zlatokorunský kostel sv. Markéty sloužil laickým návštěvníkům, kteří nemohli do kostela klášterního, v roce 1420 byl husity poničen, po obnově sloužil duchovním účelům až do roku 1785 - po zrušení kláštera tu byla mimo jiné sirkárna či tužkárna; v roce 1854 kostel vyhořel

Foto Pavel Polák

Náves v Křenově na snímku z roku 2014

Náves v Křenově na snímku z roku 2014

Foto Pavel Polák

Svatí apoštolové Petr a Pavel z Vyšného (kolem roku 1700), dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea

Svatí apoštolové Petr a Pavel z Vyšného (kolem roku 1700), dnes ve sbírkách českokrumlovského muzea

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist