logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL REITMEIER

Jeho báseň tu uvádí jedno z čísel časopisu "Der Böhmerwald"

Jeho báseň tu uvádí jedno z čísel časopisu "Der Böhmerwald"

Repro Der Böhmerwald, 1900, č. 5, s. 209

Záznam o jeho narození v poběžovické matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Stará radnice v rodném Ronšperku se svou zvoničkou

Stará radnice v rodném Ronšperku se svou zvoničkou

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2017, č. 15+16, s. 13

Špitální kaple v někdejším v Ronšperku, stržená roku 1940

Špitální kaple v někdejším v Ronšperku, stržená roku 1940

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2022, č. 26, s. 15

Fara a kostel v Poběžovicích na snímku Dietera Raische

Fara a kostel v Poběžovicích na snímku Dietera Raische

Repro D. Raisch, Der Böhmerwald heute : eine Reise durch den Böhmerwald (1991), s. 20

Kněžiště poběžovického kostela a epitaf Dobrohosta "von Ramsperg"Kněžiště poběžovického kostela a epitaf Dobrohosta "von Ramsperg"

Kněžiště poběžovického kostela a epitaf Dobrohosta "von Ramsperg"

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2016, č. 37, s. 17

Znak jeho rodného města Ronšperk (Poběžovice), který uchovává původní význam místního jména "Ramsberg", tj. "beraní vrch" - labuť ve štítu dole je erb Švamberků (von Schwanberg)

Znak jeho rodného města Ronšperk (Poběžovice), který uchovává původní význam místního jména "Ramsberg", tj. "beraní vrch" - labuť ve štítu dole je erb Švamberků (von Schwanberg)

Repro J. Čarek, Městské znaky v českých zemích (1985)

Znak Poběžovic najdeme i na zvonkohře ve Furth im Wald, kterou městu věnovali krajané - je to ten pod zvonky vpravo nahoře

Znak Poběžovic najdeme i na zvonkohře ve Furth im Wald, kterou městu věnovali krajané - je to ten pod zvonky vpravo nahoře

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 26, s. 15

Zámecká kaple sv. Josefa ve Vimperku, o jejímž požáru píše ve svém textuZámecká kaple sv. Josefa ve Vimperku, o jejímž požáru píše ve svém textu

Zámecká kaple sv. Josefa ve Vimperku, o jejímž požáru píše ve svém textu

Foto Pavel Polák

Variantní aprobovaný návrh pro zámeckou kapli ve Vimperku na kresbě českokrumlovského dvorního truhláře Josefa Širokého (1693-1753) z roku 1794

Variantní aprobovaný návrh pro zámeckou kapli ve Vimperku na kresbě českokrumlovského dvorního truhláře Josefa Širokého (1693-1753) z roku 1794

Repro M. Šroněk - K. Horníčková - J. Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace : zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století (2020), s. 77 (SOA Třeboň, odd. ČK, Vs Vimperk, inv.č. 4674, sign. IIIKa 539)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist