logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PETER REVERTERA VON SALANDRA

Snímek Alice Hughesové z dubna roku 1898 zachycuje ho s mladším bratrem Charlesem

Snímek Alice Hughesové z dubna roku 1898 zachycuje ho s mladším bratrem Charlesem

Repro Wikimedia Commons

Mladý hrabě Revertera se svou ženou na fotografii c.k. dvorního fotografa Wildera z Českých Budějovic

Mladý hrabě Revertera se svou ženou na fotografii c.k. dvorního fotografa Wildera z Českých Budějovic

Repro archív Kohoutího kříže

Jiný snímek manželů

Jiný snímek manželů

Repro V. Horčička - J. Županič, Šlechta na křižovatce : Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v 1. polovině 20. století (2017), s. 238

S knížetem Starhembergem jako meziválečný velitel regimentu č. 1 rakouské domobrany (Heimwehr) stojí tu hrabě Peter Revertera druhý zleva s "lodičkou" na hlavě

S knížetem Starhembergem jako meziválečný velitel regimentu č. 1 rakouské domobrany (Heimwehr) stojí tu hrabě Peter Revertera druhý zleva s "lodičkou" na hlavě

Repro Rohrbacher Runschau, 9. 12. 1999, s. 6

Tady hovoří v roce 1934 nad hrobem revírního inspektora Richarda Hölzela, zavražděného v hornorakouském městysi Kollerschlag rakouskými nacisty z paramilitárního sdružení Österreichische Legion

Tady hovoří v roce 1934 nad hrobem revírního inspektora Richarda Hölzela, zavražděného v hornorakouském městysi Kollerschlag rakouskými nacisty z paramilitárního sdružení Österreichische Legion

Repro Wikipedia

Stojí tu zcela vpravo na snímku z roku 1935, kdy se Otto Habsburský sešel s představiteli rakouské pravicové milice Heimatschutz

Stojí tu zcela vpravo na snímku z roku 1935, kdy se Otto Habsburský sešel s představiteli rakouské pravicové milice Heimatschutz

Repro www stránky Die Welt der Habsburger, (c) ÖNB Bildarchiv

Ve stáří se svými milovanými psy

Ve stáří se svými milovanými psy

Repro archív Kohoutího kříže

Foto z parte (1966)

Foto z parte (1966)

Záznam v matrice farní obce Hluboká nad Vltavou o jeho svatbě dne 4. září roku 1917 ve zdejší zámecké kapli s Idou Hubertou Marií Benediktou Theresií Vinzentií Melithou "Prinzessin von und zu Schwarzenberg", dcerou Johanna Nepomuka Adolfa knížete ze Schwarzenbergu a vévody krumlovského - ženich sám je tu uveden plným jménem a titulem jako Peter Friedrich Raphael Josef Maria Franz Constantin Melchior Nicolaus Leonhard Gabriel hrabě Revertera von Salandra, c.k. komoří, poručík v záloze při c.k. husarském regimentu č. 5, hraběcí syn římskokatolických rodičů, jimiž jsou tu uvedeni otec ženichův Nicolaus hrabě Revertera von Salandra, c.k. komoří, legační rada v.v., poslanec zemského sněmu atd. na hornorakouském zámku Helfenberg a jeho žena, matka ženichova Olympia, roz. "Prinzessin Aldobrandini" z domu knížat Borghese, která spatřila světlo světa v Paříži, Univerzitní ulice čp. 102 "in Frankreich"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho svatbě s nejstarší dcerou panujícího knížete Schwarzenberga princeznou Idou dne 4. září válečného roku 1917 na zámku v Hluboké nad Vltavou

Zpráva o jeho svatbě s nejstarší dcerou panujícího knížete Schwarzenberga princeznou Idou dne 4. září válečného roku 1917 na zámku v Hluboké nad Vltavou

Repro Budweiser Zeitung, 1917, č. 64, s. 3

Zámecká kaple v Hluboké nad Vltavou

Zámecká kaple v Hluboké nad Vltavou

Foto Pavel Polák

Jeho žena Ida, narozená 10. března 1894 ve Vídni a zesnulá 4. ledna roku 1974 v Salcburku, nejstarší sestra knížete Adolfa zu Schwarzenberg, byla spolu se svým synem Hippolytem a dcerou Josefinou zakladatelkou protinacistické odbojové skupiny Helfenberg, která prostřednictvím Reverterova švagra Karla Ludwiga zu Guttenberg udržovala spojení se spikleneckou skupinou kolem hraběte Stauffenberga, strůjce atentátu na Adolfa Hitlera...

Jeho žena Ida, narozená 10. března 1894 ve Vídni a zesnulá 4. ledna roku 1974 v Salcburku, nejstarší sestra knížete Adolfa zu Schwarzenberg, byla spolu se svým synem Hippolytem a dcerou Josefinou zakladatelkou protinacistické odbojové skupiny Helfenberg, která prostřednictvím Reverterova švagra Karla Ludwiga zu Guttenberg udržovala spojení se spikleneckou skupinou kolem hraběte Stauffenberga, strůjce atentátu na Adolfa Hitlera...

Repro Blau-Weisse Blätter, 1964, č. 2, s. 4

... viz o tom kniha Guduly Walterkirchenové Blaues Blut für Österreich (2000)

... viz o tom kniha Guduly Walterkirchenové Blaues Blut für Österreich (2000)

Záznam o jeho ženě v rámci projektu o rakouských příslušnicích protinacistického odboje

Záznam o jeho ženě v rámci projektu o rakouských příslušnicích protinacistického odboje

Repro www stránky Universität Wien

Vstup do rodové hrobky v hornorakouské obci Sankt Georgen bei Grieskirchen...

Vstup do rodové hrobky v hornorakouské obci Sankt Georgen bei Grieskirchen...

Repro Wikipedia, foto Luckyprof

... a náhrobní kameny Petera Revertery von Salandra a jeho ženy Idy

... a náhrobní kameny Petera Revertery von Salandra a jeho ženy Idy

Repro Wikipedia, foto Luckyprof

Nákrční dekorace Řádu zlatého rouna

Nákrční dekorace Řádu zlatého rouna

Repro Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918 (2003), s. 413

Pamětní deska jednoho z jeho synů, padlého za druhé světové války v Rusku, je umístěná na kapli sv. Jana Nepomuckého u zámku v Helfenbergu

Pamětní deska jednoho z jeho synů, padlého za druhé světové války v Rusku, je umístěná na kapli sv. Jana Nepomuckého u zámku v Helfenbergu

Foto Jan Mareš

Erb s rodovým heslem
 "Prach jsi a v prach se obrátíš"

Erb s rodovým heslem
"Prach jsi a v prach se obrátíš"

Repro F. K. Revertera-Salandra,
Aus dem Leben eines Mühlviertlers (2001), obálka

Jeho báseň v přepisu a s kresbou staroříšského Josefa Floriana

Jeho báseň v přepisu a s kresbou staroříšského Josefa Floriana

Repro archív Kohoutího kříže

Jeho jméno se objevuje i v textu na stránkách krajanského časopisu o protestech, které v Rakousku vyvolal československý zájem o rakouské lesní dělníky na těžbu polomů a prodej šumavského dřeva z vyvlastněných lesů za devizy na západ

Jeho jméno se objevuje i v textu na stránkách krajanského časopisu o protestech, které v Rakousku vyvolal československý zájem o rakouské lesní dělníky na těžbu polomů a prodej šumavského dřeva z vyvlastněných lesů za devizy na západ

Repro Hoam!, 1958, č. 3, s. 17

Hrad Piberstein blízko české hranice, od roku 1894 v majetku rodu Revertera-SalandraHrad Piberstein blízko české hranice, od roku 1894 v majetku rodu Revertera-Salandra

Hrad Piberstein blízko české hranice, od roku 1894 v majetku rodu Revertera-Salandra

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist