logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HAYMO RICHTER

Repro Der Bayerwald, 2008, č. 1, s. 8

S biskupem Antonínem Liškou a jednou z řádových sester z Neukirchen beim Heiligen Blut (za ní vidím vyčnívat i hlavu mého bratra Václava) v září roku 1993 při znovuvysvěcení kostela v Hamrech

S biskupem Antonínem Liškou a jednou z řádových sester z Neukirchen beim Heiligen Blut (za ní vidím vyčnívat i hlavu mého bratra Václava) v září roku 1993 při znovuvysvěcení kostela v Hamrech

Repro Der Bayerwald, 2004, č. 2, s. 83

Při zahájení své výstavy v Západočeském muzeu v Plzni roku 2008

Při zahájení své výstavy v Západočeském muzeu v Plzni roku 2008

Repro www stránky xkultura.cz

Po padesáté jel takto na koni o svatodušní jízdě v bavorském Kötztingu

Po padesáté jel takto na koni o svatodušní jízdě v bavorském Kötztingu

Repro Der Bayerwald, 1996, č. 3, s. 77

S kardinálem Miloslavem Vlkem

S kardinálem Miloslavem Vlkem

Repro Der Bayerwald, 2000, č. 1, s. 10

Mezi čestnými hosty vernisáže výstavy Zpátky do Evropy v roce 2000 v pražském Národním muzeu vidíme i papežského nuncia Coppu a ministra kultury Pavla Dostála

Mezi čestnými hosty vernisáže výstavy Zpátky do Evropy v roce 2000 v pražském Národním muzeu vidíme i papežského nuncia Coppu a ministra kultury Pavla Dostála

Mezi čestnými hosty vernisáže výstavy Zpátky do Evropy v roce 2000 v pražském Národním muzeu vidíme i papežského nuncia Coppu a ministra kultury Pavla Dostála

Repro Der Bayerwald, 2000, č. 1, s. 8 a 9

V září 2010 oslavila sekce sdružení Bayerischer Waldverein v Neukirchen beim Heiligen Blut 125 let své existence: Haymo Richter stojí první zleva, třetí zleva je zachycen slavnostní řečník Ludwig Baumann

V září 2010 oslavila sekce sdružení Bayerischer Waldverein v Neukirchen beim Heiligen Blut 125 let své existence: Haymo Richter stojí první zleva, třetí zleva je zachycen slavnostní řečník Ludwig Baumann

Repro Der Bayerwald, 2011, č. 1, s. 52

Čtyři snímky z jeho soukromého archivu zachycují komunistickou "železnou oponu" v okolí Všerub v celé naléhavé a ne tak dávné realitě

Čtyři snímky z jeho soukromého archivu zachycují komunistickou "železnou oponu" v okolí Všerub v celé naléhavé a ne tak dávné realitě

Čtyři snímky z jeho soukromého archivu zachycují komunistickou "železnou oponu" v okolí Všerub v celé naléhavé a ne tak dávné realitě

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 276, 277

Plakát Občanského fóra z listopadu 1989

Plakát Občanského fóra z listopadu 1989

Repro Der Bayerwald, 2000, č. 1, s. 11

Železná opona po roce 1989 jako sběrná surovina u Kovošrotu Domažlice

Železná opona po roce 1989 jako sběrná surovina u Kovošrotu Domažlice

Repro V. Jandečková, Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku (2013), s. 281

Na kopii Loučimské madony v Neukirchen beim Heiligen Blut umisťují poutníci své růženceNa kopii Loučimské madony v Neukirchen beim Heiligen Blut umisťují poutníci své růžence

Na kopii Loučimské madony v Neukirchen beim Heiligen Blut umisťují poutníci své růžence

Repro K. Pinkrová - L. Ptáček, Pozor, hranice! : průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham (2020), s. 79

"Husitská" madona z Neukirchen beim Heiligen Blut se v roce 2019 zásluhou poutníků na chvíli vrátila k té původní do Loučimi

"Husitská" madona z Neukirchen beim Heiligen Blut se v roce 2019 zásluhou poutníků na chvíli vrátila k té původní do Loučimi

Repro www stránky Pocínovice a K. Pinkrová - L. Ptáček, Pozor, hranice! : průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham (2020), s. 77

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist