logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WILHELM RICHTER

Repro Waldheimat, 1927, č. 7, s. 110 a Kronika německé obecné školy Desky, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam křestní matriky farní obce Suniperk (dnes Výsluní) o jeho narození dne 12. srpna 1856 ve zdejším čp. 33 a křtu v městském kostele sv. Václava den nato kooperátorem Franzem Schuldesem - novorozencův otec Eduard Richter byl zdejším obchodníkem a synem Felixe Richtera, obchodníka jako on v rodném domě vnukově čp. 33 se svou ženou a Felixovou matkou Katharinou, roz. Hütterovou ze Suniperku čp. 27, Wilhelmova matka Theresie byla podle tohoto záznamu dcerou kovářského mistra v Suniperku čp. 54 Leopolda Richtera a Franzisky, roz. Reichmannové ze Suniperku čp. 99, kmotrem a jmenovcem dítěte se pak stal Wilhelm Richter ze Suniperku čp. 81

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Záznam z "matriky oddaných" o jeho svatbě v Nových Hradech dne 16. července 1892 s novohradskou učitelkou Camillou roz. Vierheiligovou, dcerou Camilla Vierheiliga, správce "říšského panství" v Pardubicích a Anny, roz. Lehké, z Moravan v Čechách - ženichův otec Eduard Richter byl obchodníkem v Suniperku a ženichova matka Theresie byla i rodným příjmením Richterová ze Suniperku

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam malonstské úmrtní matriky o skonu jeho první manželky necelé dva roky po svatbě, následovaném po měsíci úmrtím jejich dvouleté dcerky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam malonstské křestní matriky o narození jeho druhé ženy

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Parte a nekrolog jeho druhé ženy Marie, která ho přežila o téměř 61 letParte a nekrolog jeho druhé ženy Marie, která ho přežila o téměř 61 let

Parte a nekrolog jeho druhé ženy Marie, která ho přežila o téměř 61 let

Repro Hoam!, 1978, č. 8, s. 299-300 a 304

V roce 1906 mu vepsal do svých dodatků k pamětní knize Horní Stropnice toto věnování Franz SteinkoV roce 1906 mu vepsal do svých dodatků k pamětní knize Horní Stropnice toto věnování Franz Steinko

V roce 1906 mu vepsal do svých dodatků k pamětní knize Horní Stropnice toto věnování Franz Steinko

Repro Hoam!, 1978, č. 8, s. 299-300 a 304

Razítko učitelského sdružení okresu Nové Hrady

Razítko učitelského sdružení okresu Nové Hrady

Repro SOkA České Budějovice

Rodinný hrob na hřbitově v Malontech

Rodinný hrob na hřbitově v Malontech

Repro Glaube und Heimat, 2019, č. 4, s. 87

K 10. výročí jeho úmrtí napsal Karl Paschek do českobudějovického německého časopisu tento Richterův životopis

Repro Waldheimat, 1927, č. 7, s. 110-111

Malonty se svým farním kostelem

Malonty se svým farním kostelem

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis
Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 127

Kostel sv. Bartoloměje v Malontech na snímku z roku 2013 (viz i Franz Hoffelner a Johann Evangelist Mikolasch)

Kostel sv. Bartoloměje v Malontech na snímku z roku 2013 (viz i Franz Hoffelner a Johann Evangelist Mikolasch)

Foto Pavel Polák

Vnitřek kostela sv. Bartoloměje v Malontech, kde býval i varhaníkem a regenschorim,
na snímku Franze Hoffelnera z roku 1976

Vnitřek kostela sv. Bartoloměje v Malontech, kde býval i varhaníkem a regenschorim,
na snímku Franze Hoffelnera z roku 1976

Repro Glaube und Heimat, 1976, č. 14, s. 442

Gotická socha patrona kostela v Malontech, ale také třeba farního kostela vyšebrodského, pochází podle tradice z dnes zaniklé Horní Drkolné u Vyššího Brodu, nese na stuze přes ruku nápis "Partholomeus" a je nejstarším exponátem sbírky středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Gotická socha patrona kostela v Malontech, ale také třeba farního kostela vyšebrodského, pochází podle tradice z dnes zaniklé Horní Drkolné u Vyššího Brodu, nese na stuze přes ruku nápis "Partholomeus" a je nejstarším exponátem sbírky středověkého umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 8, zadní strana obálky a R. Lavička, Gotické umění : průvodce sbírkou středověkého umění Alšovy jihočeské galerie (2009), s. 11

Budova školy v Malontech, kde Anton Holl uvedl už v 18. století v život Kindermannovu školskou reformu

Budova školy v Malontech, kde Anton Holl uvedl už v 18. století v život Kindermannovu školskou reformu

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 91

Zaniklá ves Velíška (Wölschko) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008 i s popisnými čísly zmizelých stavení

Zaniklá ves Velíška (Wölschko) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008 i s popisnými čísly zmizelých stavení

Zaniklá ves Velíška (Wölschko) na leteckých snímcích z let 1949 a 2008 i s popisnými čísly zmizelých stavení

Repro M. Bureš, Vesnice zaniklé po roce 1945 a kulturní krajina Novohradských hor : příklad archeologické transformace (2015), s. 164 a 175 (letecké snímky VGHMÚř Dobruška a Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist