logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CYRILLUS RIGA

Repro Š. Belšíková - M. Gaži - J. Hansová, Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy : osvícenství zdola v okrsku světa (2013), obr. příl

Heslo v biografickém lexikonu pro dějiny českých zemí (sešit z roku 1991) uvádí i jeho kazatelské působení v Českých Budějovicích

Heslo v biografickém lexikonu pro dějiny českých zemí (sešit z roku 1991) uvádí i jeho kazatelské působení v Českých Budějovicích

Repro H. Lemberg, Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Band III. Lieferung 6, Re-Ri (1991), s. 466

Záznam brněnské matriky o jeho narození a křtu den nato u sv. Jakuba jménem Franciscus - rodiči byli Antonius Riga a jeho manželka Anna Catharina

Záznam brněnské matriky o jeho narození a křtu den nato u sv. Jakuba jménem Franciscus - rodiči byli Antonius Riga a jeho manželka Anna Catharina

Repro MZA v Brně - Acta Publica

Titulní list (1728) vídeňského tisku o patronovi Korutan sv. Domiciánovi svědčí o Rigově autorství

Titulní list (1728) vídeňského tisku o patronovi Korutan sv. Domiciánovi svědčí o Rigově autorství

Repro Ilabdatabase.com

Titulní list sbírky jeho kázání, která vyšla v Augšpurku roku 1754. tedy čtyři léta před jeho smrtí v Brně

Titulní list sbírky jeho kázání, která vyšla v Augšpurku roku 1754. tedy čtyři léta před jeho smrtí v Brně

Repro Google Books

Antikvární nabídka třetího dílu jeho knihy (sám sebe v titulu označuje jako ... jednoho služebníka Mariina ... ze svatého řádu kazatelů) o zázračném obrazu Panny Marie Budějovické

Antikvární nabídka třetího dílu jeho knihy (sám sebe v titulu označuje jako ... jednoho služebníka Mariina ... ze svatého řádu kazatelů) o zázračném obrazu Panny Marie Budějovické

Repro Antiqbook.com

Interiér kostela sv. Michala v Brně, v jehož kryptě je pohřben

Interiér kostela sv. Michala v Brně, v jehož kryptě je pohřben

Foto Adam Kareš

Wikipedia upozorňuje v otcově životopise na možnou záměnu s Antoniem Riccou, které se dopouští i renomovaný Tomanův slovník výtvarných umělců (klikněte na náhled)

Wikipedia upozorňuje v otcově životopise na možnou záměnu s Antoniem Riccou, které se dopouští i renomovaný Tomanův slovník výtvarných umělců (klikněte na náhled)

Repro Wikipedia

Heslo jeho otce ve slovníku výtvarných umělců

Heslo jeho otce ve slovníku výtvarných umělců

Repro P. Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců. II. (1993), s. 361

Mědiryt s vyobrazením Panny Marie Budějovické z druhé poloviny 18. století

Mědiryt s vyobrazením Panny Marie Budějovické z druhé poloviny 18. století

Repro Doteky minulosti : výběr z historických dokumentů k dějinám města České Budějovice (2010)

Vyobrazení města České Budějovice na rukopisné mapě hlubockého panství z prvé půle 18. století s výrazným zachycením dominikánského kláštera při říčním rameni nad soutokem Vltavy a Malše

Vyobrazení města České Budějovice na rukopisné mapě hlubockého panství z prvé půle 18. století s výrazným zachycením dominikánského kláštera při říčním rameni nad soutokem Vltavy a Malše

Repro Doteky minulosti : výběr z historických dokumentů k dějinám města České Budějovice (2010)

Plán Českých Budějovic a nejbližšího okolí z roku 1799, jehož autorem je Heinrich Kirchgassner

Repro Doteky minulosti : výběr z historických dokumentů k dějinám města České Budějovice (2010)

Řádový oděv dominikánů, sestávající z bílé tuniky a černého pláště s kapucí na cesty mimo dům a v zimě do chóru

Řádový oděv dominikánů, sestávající z bílé tuniky a černého pláště s kapucí na cesty mimo dům a v zimě do chóru

Repro M. Buben, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. díl, I. svazek, Žebravé řády (2006), s. 12

Jeden ze znaků řádu bratří kazatelů, zvaných i "Domini-canes", tj. psi Páně

Jeden ze znaků řádu bratří kazatelů, zvaných i "Domini-canes", tj. psi Páně

Repro M. Buben, Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. díl, I. svazek, Žebravé řády (2006), s. 13

Křížová chodba a rajský dvůr budějovického kláštera na snímcích z roku 2012Křížová chodba a rajský dvůr budějovického kláštera na snímcích z roku 2012

Křížová chodba a rajský dvůr budějovického kláštera na snímcích z roku 2012

Foto Pavel Polák

Rajský dvůr po rekonstrukci v roce 2021Rajský dvůr po rekonstrukci v roce 2021

Rajský dvůr po rekonstrukci v roce 2021

Foto Povel Polák

Dnešní stav jedné z chodeb bývalého kláštera - budova slouží školním účelům

Dnešní stav jedné z chodeb bývalého kláštera - budova slouží školním účelům

Foto Pavel Polák

Klášterní zahrada

Klášterní zahrada

Foto Pavel Polák

Letecký snímek dominikánského kláštera

Letecký snímek dominikánského kláštera

Repro www stránk Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist