logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH ŘIHA (vl.jm. JINDŘICH ŘÍHA)

Česká a německá reklama jeho sanatoria z roku 1928...Česká a německá reklama jeho sanatoria z roku 1928...

Česká a německá reklama jeho sanatoria z roku 1928...

Repro České Budějovice : obraz sociálního, kulturního a národohospodářského života města (1928) a Böhm. Budweis (1928)

... a reklamy v českobudějovickém německém listu z období protektorátu, tu poslední si zadal v lednu 1944... a reklamy v českobudějovickém německém listu z období protektorátu, tu poslední si zadal v lednu 1944

... a reklamy v českobudějovickém německém listu z období protektorátu, tu poslední si zadal v lednu 1944

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 42, s. 30 a 1944, č. 44, s. 13

Budova sanatoria stále slouží lékařským účelůmBudova sanatoria stále slouží lékařským účelům

Budova sanatoria stále slouží lékařským účelům

Foto Ivo Kareš

Arch sčítání lidu z roku 1910 pro dům čp. 16 na českobudějovickém náměstí, kde bydlel se svou ženou a českou služebnou i kuchařkou

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Dům čp. 16 na českobudějovickém náměstí

Dům čp. 16 na českobudějovickém náměstí

Foto Ivo Kareš

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 550 v českobudějovické ulici U Tří lvů

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Přání k sedmdesátinám na stránkách českobudějovického německého listu

Přání k sedmdesátinám na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1944, č. 64, s. 5

Tady se s daty úmrtí ocitl už navždy mezi Šumavany

Tady se s daty úmrtí ocitl už navždy mezi Šumavany

Repro Hoam!, 1952, č. 3, s. 30

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist