logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH ŘIHA (vl.jm. JINDŘICH ŘÍHA)

Česká reklama jeho sanatoria...

Česká reklama jeho sanatoria...

Repro České Budějovice : obraz sociálního, kulturního a národohospodářského života města (1928)

... a reklama v českobudějovickém německém listu

... a reklama v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 42, s. 30

Budova sanatoria stále slouží lékařským účelům

Budova sanatoria stále slouží lékařským účelům

Foto Ivo Kareš

Dům čp. 16 na českobudějovickém náměstí

Dům čp. 16 na českobudějovickém náměstí

Foto Ivo Kareš

Arch sčítání lidu z roku 1910 pro dům čp. 16 na českobudějovickém náměstí, kde bydlel se svou ženou a českou služebnou i kuchařkou

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 550 v českobudějovické ulici U Tří lvů

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady se s daty úmrtí ocitl už navždy mezi Šumavany

Tady se s daty úmrtí ocitl už navždy mezi Šumavany

Repro Hoam!, 1952, č. 3, s. 30

Pořad Toulavé kamery o Řihových rodných Cerhenicích

Repro www stránky České televize

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist